|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 11 / 2009
space & FORM no 11 / 2009

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski Editor
Full article
Cały artykuł
1094
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
Full article
Cały artykuł
1554
WOJCIECH KOSIŃSKI
Nauczanie projektowania - symulacja realnej praktyki zawodowej
Full article
Cały artykuł
3376
EUGENIA AGRANOWICZ-PONOMARIOWA, JADWIGA ŻARNOWIECKA
Interdyscyplinarne projektowanie wnętrz mieszkalnych
Full article
Cały artykuł
1412
JOANNA ARLET, PIOTR ARLET
200 lat geometrii wykreślnej w Polsce
Full article
Cały artykuł
1467
ROBERT BAREŁKOWSKI
PROGRES jako system. Elementy procesu dyplomowego w WSG w Bydgoszczy
Full article
Cały artykuł
1532
ROBERT BAREŁKOWSKI
Pęknięcie struktury. Nauczanie architektury w czasach przesilenia
Full article
Cały artykuł
1357
AGNIESZKA BŁAŻKO, MAŁGORZATA SKRZYPEK-ŁACHIŃSKA
Poszukując indywidualności
Full article
Cały artykuł
1673
DARIA BRĘCZEWSKA-KULESZA
Popularyzacja architektury z przełomu XIX i XX w. jako elementu tożsamości kulturowej miast na przykładzie Bydgoszczy
Full article
Cały artykuł
1571
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Nauczanie architektury i urbanistyki a wybrane uwarunkowania prawne
Full article
Cały artykuł
1408
LECHOSŁAW CZERNIK
Specyfika regionalna w aspekcie procesu kształcenia
Full article
Cały artykuł
1500
KLARA CZYŃSKA
Wykorzystanie programu Google Earth w kontekście nauczania urbanistyki
Full article
Cały artykuł
1556
HELENA FREINO
Nauczanie urbanistyki w świetle dynamiki zmian i stanu polskiej przestrzeni
Full article
Cały artykuł
1463
MARIA HELENOWSKA-PESCHKE
Architektura cyfrowa - o miejscu technologii informatycznych w architektonicznym
Full article
Cały artykuł
1801
BEATA JUCHNIEWICZ
Architektura między mediami
Full article
Cały artykuł
1455
JADWIGA KIERNIKIEWICZ-WIECZORKIEWICZ, JANUSZ WIECZORKIEWICZ
Co architekt umieć powinien
Full article
Cały artykuł
1583
PIOTR KOWALSKI
Nauczanie planowania przestrzennego w praktyce
Full article
Cały artykuł
1329
ROMUALD LOEGLER
Uczyć teorii architektury
Full article
Cały artykuł
1738
DOROTA ŁUCZEWSKA
Przestrzeń wspólna/granica. Współczesne i tradycyjne narzędzia plastyczne w nauczaniu i projektowaniu architektonicznym
Full article
Cały artykuł
1411
ROBERT MAZUR
Wirtualne metody nauczania w odniesieniu do przedmiotu techniki komputerowe w projektowaniu CAD
Full article
Cały artykuł
1466
WOJCIECH PĘSKI, ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA, ADAM ZWOLIŃSKI
Internet w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na przedmiocie zarządzanie miastami
Full article
Cały artykuł
1446
MAŁGORZATA ROGIŃSKA-NIESŁUCHOWSKA
Wizualizacja - element warsztatu współczesnego architekta
Full article
Cały artykuł
1528
AGATA SZYMAŃSKA
Laboratorium edukacyjne - elementy twórczości Le Corbusiera punktem wyjścia do studiowania przestrzeni architektonicznej
Full article
Cały artykuł
1149
HUBERT TRAMMER
Włączanie osób i instytucji spoza uczelni w nauczanie na kierunkach architektonicznych
Full article
Cały artykuł
1499
ANNA WANCŁAW
Nauczanie architektury w końcu XIX wieku
Full article
Cały artykuł
1323
GRZEGORZ WOJTKUN
Szczecin - tożsamość miasta
Full article
Cały artykuł
1417
MAREK WOŁOSZYN
40 lat nauczania architektury w Szczecinie - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Full article
Cały artykuł
1517
JAN WRANA
Przekraczanie granicy pamięci
Full article
Cały artykuł
2135
ADAM ZWOLIŃSKI
Świadomość "trzeciego" wymiaru podstawą kształtowania założeń urbanistycznych. Rola makiety i modelowania przestrzennego w nauczaniu projektowania urbanistycznego