|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 40/2019
SPACE & FORM NO 40/2019
Full article
Cały artykuł
460
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
Full article
Cały artykuł
476
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
Full article
Cały artykuł
669
Jan Słyk I Politechnika Warszawska, Poland
SPACE AND FORM OF INFORMATION ARCHITECTURE
PRZESTRZEŃ I FORMA ARCHITEKTURY INFORMACYJNEJ
Full article
Cały artykuł
566
Marek Wołoszyn I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ARCHITECTURAL POLICLINIC
KLINIKA ARCHITEKTURY
Full article
Cały artykuł
605
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
THE DARK SIDE OF ARCHITECTURE. THE POWER OVER SPACE AND THE CONTROL OF SOCIETY
MROCZNA STRONA ARCHITEKTURY. WŁADZA NAD PRZESTRZENIĄ A KONTROLA SPOŁECZEŃSTWA
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
Full article
Cały artykuł
618
Teresa Bardzinska-Bonenberg I University of Arts in Poznan, Poland; Najmeh Hassas I Gdansk University of Technology, Poland; Apadana University of Shiraz, Iran
VERSATILE SPACE OF PERSIAN COURT HOUSE IN ISFAHAN USED AS POLISH CHILDREN HABITAT DURING THE WW2
ZMIENNA PRZESTRZEŃ PERSKICH DZIEDZIŃCOWYCH DOMÓW UŻYWANYCH JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA POLSKICH DZIECI PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
Full article
Cały artykuł
517
Marco Lucchini I Politecnico di Milano, Italy; Gaspar Jaen Y Urban I University of Alicante, Spain
THE “DOUBLE SLAB”: FEATURES AND MEANING OF A RESIDENTIAL BUILDING TYPE IN BARCELONA MODERN MOVEMENT
Full article
Cały artykuł
491
Jan Wrana I Politechnika Lubelska, Poland, Wojciech Struzik I WAKAD
RESEARCH AIMED AT OBTAINING HIGH QUALITY OF AIR IN ARCHITECTURE. EXAMPLE – „WICA” EASTERN INNOVATION CENTER OF ARCHITECTURE
BADANIA DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA W ARCHITEKTURZE. PRZYKŁAD – „WICA” WSCHODNIE INNOWACYJNE CENTRUM ARCHITECTURY
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
538
Valentina Dessi I Politecnico di Milano, Italy, Lisa Astolfi I Politecnico di Milano, Italy
URBAN LIVEABILITY AS RESULT OF DIFFERENT ASPECTS
Full article
Cały artykuł
506
Piotr Lorens I Politechnika Gdańska, Poland
SHAPING THE NEW FACE OF THE IMPERIAL SHIPYARD IN GDAŃSK
KSZTAŁTOWANIE NOWEGO OBLICZA STOCZNI CESARSKIEJ W GDAŃSKU
Full article
Cały artykuł
473
Waldemar Marzęcki I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
SZCZECIN – A CITY OF MANY HEARTS
SZCZECIN – MIASTO WIELU SERC
Full article
Cały artykuł
404
Zoriana V. Obynochna I Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
BASIC GUIDELINES FOR THE DESIGN OF HIPPOTHERAPY REHABILITATION CENTRES
PODSTAWOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA CENTRÓW REHABILITACYJNYCH HIPOTERAPII
Full article
Cały artykuł
466
Zbigniew W. Paszkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
WHO IS RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF THE CITY?
KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROZWÓJ MIASTA?
Full article
Cały artykuł
489
Halyna Petryshyn I Lviv Polytechnic National University , Ukraine
THE HOUSING IN CONTEMPORARY URBAN DEVELOPMENT TENDENCIES OF LVIV
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO WSPÓŁCZESNEGO LWOWA
Full article
Cały artykuł
500
Bohdan Posatskyi, Ihor Cherniak I I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
NEW OBJECTS IN THE SPACE OF LVIV (1956 – 1990)
NOWE OBIEKTY W PRZESTRZENI LWOWA (1956 – 1990)
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
Full article
Cały artykuł
505
Mykyta Gusiev I Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
CITY LANDSCAPE REORGANIZATION WITH PEDESTRIAN PRIORITY
REORGANIZACJA STRUKTURY MIASTA Z UWZGLĘDNIENIEM PRIORYTETU RUCHU PIESZYCH
HISTORIA | HISTORY
Full article
Cały artykuł
473
Alessandro Bianchi I Politecnico di Milano, ITALY
AN EXHIBITION OF ARCHITECTURAL HERITAGE “PROSPICĔRE LOOKING FORWARD”. RATIONALIST SQUARES IN VARESE AND BRESCIA
Full article
Cały artykuł
612
Elżbieta Czekiel-Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ACADEMIC JOURNALS IN THE DISCIPLINE OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING, AN ANALYSIS OF SELECTED CASES
CZASOPISMA NAUKOWE Z DYSCYPLINY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW
Full article
Cały artykuł
480
Halina Rutyna I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
HERITAGE OF CONCRETE BRISTLES
DZIEDZICTWO BETONOWE SZCZECINA
Full article
Cały artykuł
471
Jan Wrana I Politechnika Lubelska, Poland, Wojciech Struzik I WAKAD
RESEARCH AIMED AT OBTAINING HIGH QUALITY OF AIR IN ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING. EXAMPLE – THE POTOCKI PALACE AND PARK COMPLEX IN RADZYŃ PODLASKI – RESTORATION
BADANIA DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE. PRZYKŁAD –„ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY POTOCKICH W RADZYNIU PODLASKIM – REWITALIZACJA