|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 38/2019
SPACE & FORM NO 38/2019
Full article
Cały artykuł
484
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
Full article
Cały artykuł
475
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
Full article
Cały artykuł
822
Qasim Mohammed Basim, Semka Sergey Vladimirovich I Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine
THE INVOLVEMENT OF STRUCTURAL SYSTEMS IN AIRPORT TERMINALS FORMING AND ARCHITECTURE
Full article
Cały artykuł
599
Jan Cudzik I Gdańsk University of Technology, Poland
CHANGES TAKING PLACE IN THE KINETIC ARCHITECTURE OVER THE 20TH AND 21ST CENTURIES
ZMIANY ZACHODZĄCE W ARCHITEKTURZE KINEMATYCZNEJ NA PRZESTRZENI XX I XXI WIEKU
Full article
Cały artykuł
649
Oksana Kashuba I National University, Lviv Polytechnic, Ukraine
ARCHITECTURAL AND URBAN CONTEXT OF INTERNATIONAL AUTOMOBILE CHECK POINTS ON THE WESTERN BORDERS OF UKRAINE
ARCHITEKTONICZNY I URBANISTYCZNY KONTEKST MIĘDZYNARODOWYCH PUNKTÓW KONTROLI NA ZACHODNICH GRANICACH UKRAINY
Full article
Cały artykuł
606
Iryna L. Kravchenko, Mariia Khmel I Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine
WAYS OF INTEGRATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROFILE SPECIALIZED PREMISES INTO THE STRUCTURE OF A COMPREHENSIVE SCHOOL
Full article
Cały artykuł
517
Jan Kurek I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
CONSERVATION DELEMMAS – THE FATE OF THE TIMBER ORTHODOX CHURCH IN MIĘKISZ STARY
KONSERWATORSKIE DYLEMATY – LOSY DREWNIANEJ CERKWI W MIĘKISZU STARYM
Full article
Cały artykuł
537
Paweł Maryńczuk I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
DIAGRAM IN STUDENTS OF ARCHITECTURE DIDACTIC PROCESS
DIAGRAM W PROCESIE DYDAKTYCZNYM STUDENTÓW ARCHITEKTURY
Full article
Cały artykuł
531
Rafał Obuchowicz I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN, POLAND
INDUSTRY HERITAGE AS TOURIST ATTRACTION – EXISTING RESOURCES AND POSSIBILITIES OF THEIR USE ON THE EXAMPLE OF SELECTED OBJECTS OF SZCZECIN
DZIEDZICTWO POPRZEMYSŁOWE JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA – ISTNIEJĄCE ZASOBY I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW SZCZECINA
Full article
Cały artykuł
534
Meryem Alagöz, Pelin Sarıcıoğlu I Gazi University, Ankara, Turkey, Marek Woloszyn I West Pomeranian University of Technology, Szczecin
EXAMINATION OF SAMPLES PUBLIC BUILDINGS ACCORDING TO ENERGY EFFICIENT
BADANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ASPEKCIE ICH SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Full article
Cały artykuł
543
Oleksandr I. Yanenko I Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
INFORMATION MODELLING AS ONE OF THE BASIC COMPONENTS OF THE ARCHITECTURAL AND PLANNING ORGANISATION OF THE ADAPTIV PUBLIC COMPLEXES
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
524
Kinga Cichocka I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ANALYSIS OF SPATIAL DEVELOPMENT STRATEGY OF THE CITY AND PORT IN SZCZECIN
ANALIZA ELEMENTÓW STRATEGII ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA I PORTU W SZCZECINIE
Full article
Cały artykuł
527
Tomasz Furmańczyk I Uniwersytet Szczeciński, Poland
SPATIAL PLANNING IN WEST POMERANIA REGION IN 1945-1949
PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA OBSZARZE POMORZA ZACHODNIEGO W LATACH 1945-1949
Full article
Cały artykuł
500
Yuliya Idak I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO THE STUDY OF MORPHOLOGY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS. INTRODUCTION TO CITY MORPHOLOGY
INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO BADAŃ MORFOLOGII: ASPEKTY TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE. WPROWADZENIE DO MORFOLOGII MIASTA
Full article
Cały artykuł
477
Katarzyna Spadło, Krzysztof Kaszuba I Uniwersytet Jagielloński, Poland
REGENERATION PROCESS IN DEGRADED ECONOMICALLY AND SOCIALLY RURAL AREAS. CASE STUDY OF WIERZBICA MUNICIPALITY
PROCES REWITALIZACJI NA WIEJSKIM OBSZARZE ZDEGRADOWANYM GOSPODARCZO I SPOŁECZNIE. STUDIUM PRZYPADKU GMINY WIERZBICA
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
Full article
Cały artykuł
633
Halyna Petryshyn I I Lviv Polytechnic National University, Ukraine, Lubomir Parkhuts I National Forestry University of Ukraine (Lviv), Ukraine
TRADITIONAL SETTLEMENTS AND THE ARCHITECTURE OF BOYKOS WITHIN THE SYNEVYR NATIONAL NATURAL PARK IN UKRAINIAN CARPATHIANS
TRADYCYJNE OSADNICTWO I ARCHITEKTURA BOJKÓW NA TERENIE NARODOWEGO PARKU NATURALNEGO „SYNEVYR” W UKRAIŃSKICH KARPATACH
Full article
Cały artykuł
680
Adam M. Szymski I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
THE LANDSCAPE ARCHITECTURE OF SEASIDE RESORTS ON THE EXAMPLE OF THE UZNAM ISLAND
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KURORTÓW NADMORSKICH NA PRZYKŁADZIE WYSPY UZNAM
HISTORIA | HISTORY
Full article
Cały artykuł
522
Jan Kurek I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
STANISŁAW NIEMCZYK AND HIS PHILOSPHY OF ARCHITECTURE
STANISŁAW NIEMCZYK I JEGO FILOZOFIA ARCHITEKTURY
Full article
Cały artykuł
503
Maciej Płotkowiak I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
RURAL CHURCHES IN THE GREAT SZCZECIN AREA – AN ATTEMPT OF RESOURCE CHARACTERISTIC
KOŚCIOŁY WIEJSKIE NA OBSZARZE WIELKIEGO SZCZECINA – CHARAKTERYSTYKA ZASOBU