|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 22/2014 Część 1
space & FORM no 22/2014 Part 1
Editor
Full article
Cały artykuł
1251
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
Full article
Cały artykuł
2103
WOJCIECH KOSIŃSKI
The polish triptych
Tryptyk polski
Full article
Cały artykuł
1715
JULIANA PETROVSKA
Social, economic and cultural drivers of artistic education formation at architectural school of lviv polytechnic during the interwar period 1919-1939
Społeczno-ekonomiczne i kulturowe czynniki mające wpływ na kształtowanie się edukacji artystycznej w szkole architektonicznej Politechniki Lwowskiej w okresie międzywojennym 1919-1939
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
Full article
Cały artykuł
1708
JAKUB BIL
Evidence based design for contemporary healthcare fascillities
Współczesne projektowanie obiektów służby zdrowia oparte na dowodach naukowych
Full article
Cały artykuł
1767
BILOUS YULIA
The effect of functional characteristics of art centres on their space formation
Wpływ charakterystyk funkcjonalnych centrum artystycznych na kształtowanie ich przestrzeni
Full article
Cały artykuł
1874
TETYANA KAZANTSEVA | STANISLAV MYHAL
Aesthetic tendencies in the architectural and landscape design driven by natural shapes
Tendencje estetyczne w projektowaniu architektury i krajobrazu napędzane przez kształtów naturaln
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
1757
KLARA CZYŃSKA
Tall buildings and the cityscape of Milano
Zabudowa wysoka a krajobraz Mediolanu
Full article
Cały artykuł
1555
ANNA HOBLYK
Gaussian law and its application in resolving urban planning problems
Full article
Cały artykuł
1807
ARTUR JASIŃSKI
New York - twelve years after 9/11 attack
Nowy York - dwanaście lat po zamachu z 11 września