EN |  PL
Corresponding Address | ADRES KORESPONDENCYJNY

space & FORM | przestrzeń i FORMA
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

PL 71-210 Szczecin
ul. Żołnierska 50

Sekretariat redakcji:
tel. +48 91 449-56-79
e-mail: space.and.form.journal@gmail.com

New website | Nowa strona http://www.pif.zut.edu.pl/ (from July 2016)


CONTACT TO EDITORIAL BOARD

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
(redaktor naczelny | editor-in-chief)

dr inż. arch. Klara Czyńska
(z-ca redaktora naczelnego | vice editor-in-chief)

prof. Marco Lucchini
(redaktor tematyczny | thematic editor)

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof ZUT
(redaktor ds. współpracy zagranicznej | editor for international cooperation)

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
(redaktor ds. współpracy zagranicznej | editor for international cooperation)

mgr inż. arch. Alicja Świtalska
(sekretarz redakcji | editorial manager)

dr inż. arch. Adam Zwoliński
(sekretarz redakcji | editorial manager)

dr inż. arch. Jaryna Onufriw
(redaktor tematyczny | thematic editor)

dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
(redaktor tematyczny | theme editor)

dr inż. arch. Miłosz Zieliński
(redaktor tematyczny | theme editor)

Rebecca Victoria Sibiga 
(redaktor językowy | language editor)

Webmaster: Elżbieta Czekiel-Świtalska