|   |   | 

Contact


Corresponding Address 

space & FORM Journal
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

PL 71-210 Szczecin
Żołnierska street 50

phone: +48 91 449-56-79
e-mail: spaceandform@zut.edu.pl

CONTACT TO EDITORIAL BOARD

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
(redaktor naczelny | editor-in-chief)
 
dr hab. inż. arch. Klara Czyńska prof. ZUT
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
(z-ca redaktora naczelnego | vice editor-in-chief)
 
ing. arch. Michal Czafik, PhD
Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
(redaktor ds. współpracy zagranicznej | editor for international cooperation)
 
prof. Marco Lucchini
Politecnico di Milano, Italy
(redaktor tematyczny | thematic editor)
 
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof ZUT
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
(redaktor ds. współpracy zagranicznej | editor for international cooperation)
 
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland
(redaktor ds. współpracy zagranicznej | editor for international cooperation)
 
dr inż. arch. Alicja Świtalska
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
(sekretarz redakcji | editorial manager)
 
dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński, prof. ZUT
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
(sekretarz redakcji | editorial manager)
 
dr inż. arch. Jaryna Onufriw
Lviv Polytechnic National University,Ukraine
(redaktor tematyczny | thematic editor)

dr inż. arch. Inna Abramiuk 
Uniwersytet Zielonogórski, Poland
(redaktor tematyczny)
 
dr inż. arch. Miłosz Zieliński 
Cracow University of Technology, Poland
(redaktor tematyczny | theme editor)
 
---
New website | Nowa strona http://www.pif.zut.edu.pl/ (from July 2016) 
Webmaster: Elżbieta Czekiel-Świtalska, Klara Czyńska