|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 10 / 2008
space & FORM no 10 / 2008

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński,
prof. PK prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski Editor
Full article
Cały artykuł
1259
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
Full article
Cały artykuł
1357
WALDEMAR MARZĘCKI
Dziesiąte wydanie czasopisma Przestrzeń i Forma
Full article
Cały artykuł
2662
WOJCIECH KOSIŃSKI
Preliminaria badań nad tematyką: piękno miasta
TEORIA I HISTORIA
Full article
Cały artykuł
1324
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzeń centrotwórcza miasta związanego z obszarem wodnym
Full article
Cały artykuł
1700
ALEKSANDRA DUDA-GRUDZIEŃ
Wybrane osiągnięcia w polskiej, europejskiej i śródziemnomorskiej archeologii miejskiej
Full article
Cały artykuł
1583
DARIUSZ KOPCIOWSKI
Przekształcenia Kazimierza Dolnego w XIX i XX w.
Full article
Cały artykuł
1440
PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Materiały źródłowe w badaniu zabytkowych założeń ogrodowych
Full article
Cały artykuł
1626
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Otwarta przestrzeń pogranicza
Full article
Cały artykuł
2440
WOJCIECH PĘSKI
Aktualność idei oraz prac prof. Piotra Zaremby
Full article
Cały artykuł
1584
EWA AUGUSTYN-LENDZION
O związku przestrzeni z formą
ARCHITEKTURA
Full article
Cały artykuł
1757
PIOTR ARLET, JOANNA ARLET
Tradycyjna architektura drewniana wyspy Rugii
Full article
Cały artykuł
1489
PIOTR ARLET, JAKUB SKIBICKI
Architektura miast północnej Finlandii
Full article
Cały artykuł
1413
WOJCIECH BAL
Nadmorskie kreacje
Full article
Cały artykuł
1650
ROBERT BAREŁKOWSKI
Detal i deprawacja
Full article
Cały artykuł
2014
MAREK CZYŃSKI
Architektura, stres i potrzeba bezpieczeństwa
Full article
Cały artykuł
1332
DARIUSZ KRONOWSKI
Architektura wysokogórska - szanse XXI wieku
Full article
Cały artykuł
1482
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA
Fasady medialne
Full article
Cały artykuł
2532
GRZEGORZ WOJTKUN
Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce
Full article
Cały artykuł
1563
MAREK WOŁOSZYN
Ujmowanie - kształtowanie przestrzeni wewnątrz kwartałów zabudowy czynszowej
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Full article
Cały artykuł
1532
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzenne rozmieszczenie budynków wyższych uczelni
Full article
Cały artykuł
1888
LECHOSŁAW CZERNIK
Struktura osadnictwa wiejskiego w strefie suburbanizacji Hamburga
Full article
Cały artykuł
1495
ARTUR JASIŃSKI
Znaczenie budynków wysokich i wysokościowych we współczesnej urbanistyce
Full article
Cały artykuł
1502
JOANNA MAŁEK, BOŻENA BERNAT
Projekt zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowo-usługowego na terenie Przęsocina
Full article
Cały artykuł
1468
WOJCIECH PAWŁOWSKI
Umiejscowienie geograficzne i fizjograficzne jako czynnik przemian wiejskich jednostek osadniczych na Pomorzu Zachodnim
Full article
Cały artykuł
1433
ALICJA ŚWITALSKA
Przestrzeń ciągu pieszego w Walencji i forma jego zagospodarowania
Full article
Cały artykuł
1369
MARIUSZ TUSZYŃSKI
Śródmiejskie osiedle mieszkaniowe z drugiej połowy XX w. w strukturze historycznego centrum wybranych miast Pomorza Zachodniego
Full article
Cały artykuł
1662
ADAM ZWOLIŃSKI
Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych
KRAJOBRAZ
Full article
Cały artykuł
1524
TOMASZ JELEŃSKI
Przestrzeń publiczna w VIII. dzielnicy Krakowa - aspekty krajobrazowe
Full article
Cały artykuł
1620
MAGDALENA RZESZOTARSKA-PAŁKA
Przestrzeń publiczna w mieście
Full article
Cały artykuł
1475
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA, PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Ochrona krajobrazu w turystyce rowerowej
KONKURSY I WARSZTATY
Full article
Cały artykuł
1437
PIOTR FIUK
Filharmonia w Szczecinie
Full article
Cały artykuł
1071
HALINA GARBALIŃSKA
Fotozbiory
Full article
Cały artykuł
358
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Domodossola workshop 2008