|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 10 / 2008
space & FORM no 10 / 2008

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński,
prof. PK prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski Editor
Full article
Cały artykuł
1255
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
Full article
Cały artykuł
1354
WALDEMAR MARZĘCKI
Dziesiąte wydanie czasopisma Przestrzeń i Forma
Full article
Cały artykuł
2655
WOJCIECH KOSIŃSKI
Preliminaria badań nad tematyką: piękno miasta
TEORIA I HISTORIA
Full article
Cały artykuł
1320
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzeń centrotwórcza miasta związanego z obszarem wodnym
Full article
Cały artykuł
1695
ALEKSANDRA DUDA-GRUDZIEŃ
Wybrane osiągnięcia w polskiej, europejskiej i śródziemnomorskiej archeologii miejskiej
Full article
Cały artykuł
1575
DARIUSZ KOPCIOWSKI
Przekształcenia Kazimierza Dolnego w XIX i XX w.
Full article
Cały artykuł
1439
PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Materiały źródłowe w badaniu zabytkowych założeń ogrodowych
Full article
Cały artykuł
1618
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Otwarta przestrzeń pogranicza
Full article
Cały artykuł
2429
WOJCIECH PĘSKI
Aktualność idei oraz prac prof. Piotra Zaremby
Full article
Cały artykuł
1577
EWA AUGUSTYN-LENDZION
O związku przestrzeni z formą
ARCHITEKTURA
Full article
Cały artykuł
1748
PIOTR ARLET, JOANNA ARLET
Tradycyjna architektura drewniana wyspy Rugii
Full article
Cały artykuł
1483
PIOTR ARLET, JAKUB SKIBICKI
Architektura miast północnej Finlandii
Full article
Cały artykuł
1408
WOJCIECH BAL
Nadmorskie kreacje
Full article
Cały artykuł
1642
ROBERT BAREŁKOWSKI
Detal i deprawacja
Full article
Cały artykuł
1999
MAREK CZYŃSKI
Architektura, stres i potrzeba bezpieczeństwa
Full article
Cały artykuł
1325
DARIUSZ KRONOWSKI
Architektura wysokogórska - szanse XXI wieku
Full article
Cały artykuł
1476
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA
Fasady medialne
Full article
Cały artykuł
2527
GRZEGORZ WOJTKUN
Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce
Full article
Cały artykuł
1557
MAREK WOŁOSZYN
Ujmowanie - kształtowanie przestrzeni wewnątrz kwartałów zabudowy czynszowej
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Full article
Cały artykuł
1526
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzenne rozmieszczenie budynków wyższych uczelni
Full article
Cały artykuł
1880
LECHOSŁAW CZERNIK
Struktura osadnictwa wiejskiego w strefie suburbanizacji Hamburga
Full article
Cały artykuł
1489
ARTUR JASIŃSKI
Znaczenie budynków wysokich i wysokościowych we współczesnej urbanistyce
Full article
Cały artykuł
1493
JOANNA MAŁEK, BOŻENA BERNAT
Projekt zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowo-usługowego na terenie Przęsocina
Full article
Cały artykuł
1463
WOJCIECH PAWŁOWSKI
Umiejscowienie geograficzne i fizjograficzne jako czynnik przemian wiejskich jednostek osadniczych na Pomorzu Zachodnim
Full article
Cały artykuł
1428
ALICJA ŚWITALSKA
Przestrzeń ciągu pieszego w Walencji i forma jego zagospodarowania
Full article
Cały artykuł
1361
MARIUSZ TUSZYŃSKI
Śródmiejskie osiedle mieszkaniowe z drugiej połowy XX w. w strukturze historycznego centrum wybranych miast Pomorza Zachodniego
Full article
Cały artykuł
1653
ADAM ZWOLIŃSKI
Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych
KRAJOBRAZ
Full article
Cały artykuł
1517
TOMASZ JELEŃSKI
Przestrzeń publiczna w VIII. dzielnicy Krakowa - aspekty krajobrazowe
Full article
Cały artykuł
1611
MAGDALENA RZESZOTARSKA-PAŁKA
Przestrzeń publiczna w mieście
Full article
Cały artykuł
1468
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA, PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Ochrona krajobrazu w turystyce rowerowej
KONKURSY I WARSZTATY
Full article
Cały artykuł
1432
PIOTR FIUK
Filharmonia w Szczecinie
Full article
Cały artykuł
1067
HALINA GARBALIŃSKA
Fotozbiory
Full article
Cały artykuł
357
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Domodossola workshop 2008