|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 10 / 2008
space & FORM no 10 / 2008

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński,
prof. PK prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski Editor
Full article
Cały artykuł
1221
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
Full article
Cały artykuł
1322
WALDEMAR MARZĘCKI
Dziesiąte wydanie czasopisma Przestrzeń i Forma
Full article
Cały artykuł
2530
WOJCIECH KOSIŃSKI
Preliminaria badań nad tematyką: piękno miasta
TEORIA I HISTORIA
Full article
Cały artykuł
1236
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzeń centrotwórcza miasta związanego z obszarem wodnym
Full article
Cały artykuł
1604
ALEKSANDRA DUDA-GRUDZIEŃ
Wybrane osiągnięcia w polskiej, europejskiej i śródziemnomorskiej archeologii miejskiej
Full article
Cały artykuł
1497
DARIUSZ KOPCIOWSKI
Przekształcenia Kazimierza Dolnego w XIX i XX w.
Full article
Cały artykuł
1349
PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Materiały źródłowe w badaniu zabytkowych założeń ogrodowych
Full article
Cały artykuł
1559
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Otwarta przestrzeń pogranicza
Full article
Cały artykuł
2337
WOJCIECH PĘSKI
Aktualność idei oraz prac prof. Piotra Zaremby
Full article
Cały artykuł
1496
EWA AUGUSTYN-LENDZION
O związku przestrzeni z formą
ARCHITEKTURA
Full article
Cały artykuł
1562
PIOTR ARLET, JOANNA ARLET
Tradycyjna architektura drewniana wyspy Rugii
Full article
Cały artykuł
1384
PIOTR ARLET, JAKUB SKIBICKI
Architektura miast północnej Finlandii
Full article
Cały artykuł
1335
WOJCIECH BAL
Nadmorskie kreacje
Full article
Cały artykuł
1524
ROBERT BAREŁKOWSKI
Detal i deprawacja
Full article
Cały artykuł
1878
MAREK CZYŃSKI
Architektura, stres i potrzeba bezpieczeństwa
Full article
Cały artykuł
1227
DARIUSZ KRONOWSKI
Architektura wysokogórska - szanse XXI wieku
Full article
Cały artykuł
1389
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA
Fasady medialne
Full article
Cały artykuł
2465
GRZEGORZ WOJTKUN
Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce
Full article
Cały artykuł
1467
MAREK WOŁOSZYN
Ujmowanie - kształtowanie przestrzeni wewnątrz kwartałów zabudowy czynszowej
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Full article
Cały artykuł
1443
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzenne rozmieszczenie budynków wyższych uczelni
Full article
Cały artykuł
1801
LECHOSŁAW CZERNIK
Struktura osadnictwa wiejskiego w strefie suburbanizacji Hamburga
Full article
Cały artykuł
1419
ARTUR JASIŃSKI
Znaczenie budynków wysokich i wysokościowych we współczesnej urbanistyce
Full article
Cały artykuł
1413
JOANNA MAŁEK, BOŻENA BERNAT
Projekt zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowo-usługowego na terenie Przęsocina
Full article
Cały artykuł
1342
WOJCIECH PAWŁOWSKI
Umiejscowienie geograficzne i fizjograficzne jako czynnik przemian wiejskich jednostek osadniczych na Pomorzu Zachodnim
Full article
Cały artykuł
1369
ALICJA ŚWITALSKA
Przestrzeń ciągu pieszego w Walencji i forma jego zagospodarowania
Full article
Cały artykuł
1277
MARIUSZ TUSZYŃSKI
Śródmiejskie osiedle mieszkaniowe z drugiej połowy XX w. w strukturze historycznego centrum wybranych miast Pomorza Zachodniego
Full article
Cały artykuł
1581
ADAM ZWOLIŃSKI
Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych
KRAJOBRAZ
Full article
Cały artykuł
1430
TOMASZ JELEŃSKI
Przestrzeń publiczna w VIII. dzielnicy Krakowa - aspekty krajobrazowe
Full article
Cały artykuł
1531
MAGDALENA RZESZOTARSKA-PAŁKA
Przestrzeń publiczna w mieście
Full article
Cały artykuł
1352
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA, PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Ochrona krajobrazu w turystyce rowerowej
KONKURSY I WARSZTATY
Full article
Cały artykuł
1355
PIOTR FIUK
Filharmonia w Szczecinie
Full article
Cały artykuł
1033
HALINA GARBALIŃSKA
Fotozbiory
Full article
Cały artykuł
339
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Domodossola workshop 2008