|   |   | 
REVIEWERS IN 2023 | RECENZENCI W 2023 ROKU
dr inż. arch. Inna Abramiuk
Uniwersytet Zielonogórski, Poland
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski , prof. ZUT
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
dr inż. arch. Iwona Benek
Politechnika Śląska w Gliwicach, Poland
Prof. Dr. Nur Çağlar
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Architecture. Ankara, Turkiye
dr inż. arch. Jan Cudzik
Politechnika Gdańska Wydział Architektury | Poland
Dr. Curulli Irene
Eindhoven University of Technology | Netherlands
lng. arch. Michal Czafik, PhD.
Faculty of Architecture and Design, Slovak University of Technology in Bratislava
dr inż. arch Elżbieta Czekiel-Świtalska
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
dr hab. inż. arch Klara Czyńska, prof. ZUT
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
Phd. Eng.Arch. Serhii Danylov
Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraine
prof. dr. hab. inż. arch. Oksana Fomenko
Kharkiv National University of Construction and Architecture | Ukraine
Ing. arch. Karol Gorner, PhD
Faculty of Architecture and Design STU in Bratislava | Slovakia
Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD
Faculty of Architecture and Design, Slovak University of Technology, Slovakia
Ph.D., Associate Professor Anna Hoblyk
Lviv Polytechnic National University, Institute of Architecture, Ukraine
dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK
Politechnika Krakowska, Poland
dr, docent Yuliya Idak
Lviv Polytechnic National University | Ukraine
A/PROF. ING. ARCH. JÁN ILKOVČ, PHD.
Faculty of Architecture and Design STU in Bratislava, Slovakia
dr inż arch. Krystyna Ilmurzyńska
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Poland
dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM
UWM w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | Poland
Assoc. Prof. Ing. arch. Danica Končeková, PhD
Facutly of Architecture and Design STU Bratislava, Slovakia
Doc. Ing. arch. Katarina Kristianova
Faculty of Architecture Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska
Politechnika Krakowska, Poland
PH.D OLHA KRYVORUCHKO
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Architect, Dr., Docent Bo Larsson
Centre for European Studies, Lund University, Lund, Sweden
dr Paulina Legutko-Kobus
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Poland
Prof. Marco Lucchini
Politecnico di Milano, Department of Architecture And Urban Studies, Italy
dr Halyna Lukashchuk
Lviv Polytechnic National University | Ukraine
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw
Lviv Polytechnic National University | Ukraine
dr inż. Aleksandra Pilarczyk
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
Dipl.-Ing. Dr. techn. Alexander Pfanzelt
University of Liechtenstein
DR HAB. INŻ. ARCH. KATARZYNA PLUTA, PROF. PW
Politechnika Warszawska, Poland
PROF.DR.HABIL.ENG. DMITRIY PRUSOV
Kiev National University of Construction and Architecture | Ukraine
dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska
Politechnika Gdańska Wydział Architektury | Poland
DR HAB. INŻ. ARCH. PAWEŁ RUBINOWICZ, PROF. ZUT
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
PhD, dr inż. arch. Olena Sharlai
Kharkiv National University of Construction and Architecture | Ukraine
dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski, Poland
dr inż. arch. Olga Smirnova
Kharkiv National University of Construction and Architecture | Ukraine
dr. arch. Nadija Sosnowa
Lviv Polytechnic National University | Ukraine
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.
Slovak University of Technology in Bratislava
dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ
Politechnika Śląska w Gliwicach, Poland
dr inż. arch. Anna Tofiluk
Politechnika Warszawska | Poland
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Prof. PŚ
Politechnika Śląska w Gliwicach, Poland
Prof. Dr. Zeynep Uludag
Gazi University Faculty of Architecture
dr hab. inż. arch. Wojtkun Grzegorz, prof. ZUT
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
mgr inż. arch. Leszek S. Wiśniewski
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury | Poland
dr hab. nt. Artur Zaguła, prof. PŁ
Politechnika Łódzka, Poland
dr inż. arch. Grzegorz Zimnicki Senior Architect
Atkins Plc.(Design & Engineering/ London and South East Architects) Londyn | Great Britain
Jan Zipser, PhD
Wrocław University of Science and Technology, Poland
dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński, prof. ZUT
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
REVIEWERS IN 2022 | RECENZENCI W 2022 ROKU
Pr. Paysagiste DPLG, Architecte DPLG Claire Bailly
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier; Laboratoire LIFAM | France
PhD. Arch. Antonio Carvalho
Politecnica de Milano, Italy
dr inż. arch. Adriana. Cieślak
Technical University of Lodz, Institute of Architecture and Urban Planning, Poland
Dr. Irene Curulli
Eindhoven University of Technology | Netherlands
lng. arch. Michal Czafik, PhD
lnstitute of Architecture and Residential Buildings, Faculty of Architecture and Design, Slovak University of Technology in Bratislava
dr inż. arch Elżbieta Czekiel-Świtalska
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
dr hab. inż. arch Klara Czyńska, prof. ZUT
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
Phd. Eng.Arch. Serhii Danylov
Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury. Widział Budownictwa i Architektury. Katedra innowacyjnych technologii projektowania środowiska architektonicznego, Department of Innovative Technologies of Design of Architectural Environment, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv, Ukraine
prof. dr. hab. inż. arch. Oksana Fomenko
Kharkiv National University of Construction and Architecture
Ing. arch. Karol Gorner, PhD
Faculty of Architecture and Design STU in Bratislava, Slovakia
Ph.D., Associate Professor Anna Hoblyk
Lviv Polytechnic National University | Ukraine
dr, docent Yuliya Idak
Lviv Polytechnic National University | Ukraine
dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz prof. PO
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Opolska, Poland
Assoc. Prof. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
Facutly of Architecture and Design STU Bratislava, Slovakia
dr inż. arch. Katarzyna Krasowska
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin | Poland
doc. Ing. arch. Katarina Kristianova
Faculty of Architecture Slovak University of Technology in Bratislava
dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych, Poland
Architect, Dr., Docent Bo Larsson
Centre for European Studies, Lund University | Sweden
Prof. Marco Lucchini
DASTU – Politecnico di Milano | Italy
dr inż. arch. Jaryna Onufriw
Narodowy Uniwersytet, Politechnika Lwowska, Ukraine
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw
Lviv Polytechnic National University | Ukraine
dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego, Poland
dr hab. Inż. Barbara Prus, prof. URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Poland
Prof.Dr.Habil.Eng. Dmitriy Prusov
Kiev National University of Construction and Architecture | Ukraine
Dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD
Architecture and Design, Slovak University of Technology in Bratislava, Institute of Urban Design and Planning, Slovakia
dr. arch. Nadija Sosnowa
Lviv Polytechnic National University | Ukraine
dr inż. arch. krajobrazu Ewa Waryś
National Institute of Cultural Heritage
dr inż. arch. Grzegorz Zimnicki Senior Architect
Atkins Plc.(Design & Engineering/ London and South East Architects) Londyn | Great Britain
RECENZENCI W 2021 ROKU | REVIEWERS IN 2021
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski , prof. ZUT
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
Pr. Paysagiste DPLG, Architecte DPLG Claire Bailly
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier; Laboratoire LIFAM. France
Prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej | Poland
PhD. Arch. Antonio Carvalho
Politecnica de Milano. Italy
dr inż. arch. Adriana. Cieślak
Technical University of Lodz, Institute of Architecture and Urban Planning | Poland
dr inż. arch. Jan Cudzik
Wydział Architektury Politechnika Gdańska | Poland
Dr. Irene Curulli
Eindhoven University of Technology | Netherlands
lng. arch. Michal Czafik, PhD
lnstitute of Architecture and Residential Buildings, Faculty of Architecture and Design, Slovak University of Technology in Bratislava I Slovakia
dr inż. arch Elżbieta Czekiel-Świtalska
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin | Poland
Phd. Eng.Arch. Serhii Danylov
Kharkiv National University of Construction and Architecture | Ukraine
prof. dr. hab. inż. arch. Oksana Fomenko
Kharkiv National University of Construction and Architecture | Ukraine
Ing. arch. Karol Gorner, PhD
Faculty of Architecture and Design STU in Bratislava | Slovakia
Ph.D., Associate Professor Anna Hoblyk
Lviv Polytechnic National University | Ukraine
dr, docent Yuliya Idak
Lviv Polytechnic National University | Ukraine
dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak
UWM w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | Poland
dr inż. arch. Justyna Kleszcz
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Opolska | Poland
Dr inż. Alena Kononowicz
Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Architektury i Urbanistyki, Zakład Teorii i Historii Budowy Miast, Sztuk Plastycznych oraz Ochrony Zabytków | Poland
dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK
Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego Wydział Architektury i Sztuk Pięknych | Poland
Architect, Dr., Docent Bo Larsson
Centre for European Studies, Lund University | Sweden
dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury | Poland
Prof. Marco Lucchini
DASTU – Politecnico di Milano | Italy
Jaryna Onufriw
Lviv Polytechnic National University | Ukraine
Dr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin | Poland
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw.
Lviv Polytechnic National University | Ukraine
dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego | Poland
Prof.Dr.Habil.Eng. Dmitriy Prusov
Kiev National University of Construction and Architecture | Ukraine
dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska
Politechnika Gdańska Wydział Architektury | Poland
Dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin | Poland
prof. dr hab.arch. Elżbieta Ryńska
Faculty of Architecture Warsaw University of Technology | Poland
habilitated PhD, architect engineer Katarzyna Słuchocka
Poznan University of Technology I Poland
arch. Lucia Štefancová, PhD
Architecture and Design Slovak University of Technology in Bratislava Institute of Urban Design and Planning I Slovakia
dr. arch. Nadija Sosnowa
Lviv Polytechnic National University | Ukraine
arch. PhD Slawomir Wojtkiewicz
Technical University of Bialystok, Faculty of Architecture, Department of Visual Arts | Poland
dr inż. arch. Grzegorz Zimnicki Senior Architect
Atkins Plc.(Design & Engineering/ London and South East Architects) Londyn | Great Britain
dr hab inż. arch. Marek Wołoszyn prof ZUT
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin I Poland
RECENZENCI W 2020 ROKU | REVIEWERS IN 2020
dr. hab. inż. arch. Arlet Joanna, prof. ZUT
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Pr. Paysagiste DPLG, Architecte DPLG Claire Bailly
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier; Laboratoire LIFAM. France
dr inż. arch. Adriana. Cieślak
Technical University of Lodz, Institute of Architecture and Urban Planning
dr inż. arch. Jan Cudzik
Wydział Architektury Politechnika Gdańska
Dr. Irene Curulli
Eindhoven University of Technology | Netherlands
dr inż. arch Elżbieta Czekiel-Świtalska
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Phd. Eng.Arch. Serhii Danylov
Kharkiv National University of Construction and Architecture
Dr hab. Anna Dybczyńska-Bułyszko, prof. PW
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
prof. dr. hab. inż. arch. Oksana Fomenko
Kharkiv National University of Construction and Architecture
dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, prof. PWr
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke
Wydział Architektury, Politechnika Gdańska
Ph.D., Associate Professor Anna Hoblyk
Lviv Polytechnic National University
dr, docent Yuliya Idak
Lviv Polytechnic National University
dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak
UWM w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
dr inż. arch. Justyna Kleszcz
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Dr inż. Alena Kononowicz
Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Architektury i Urbanistyki, Zakład Teorii i Historii Budowy Miast, Sztuk Plastycznych oraz Ochrony Zabytków
dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych
Architect, Dr., Docent Bo Larsson
Centre for European Studies, Lund University
dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
ASSOCIATE PROFESSOR, ARCH. Marco Lucchini
DASTU – Politecnico di Milano | Italy
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired) | Municipality of Munich, Germany
Jaryna Onufriw
Lviv Polytechnic National University
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw.
Lviv Polytechnic National University
Prof. dr. arch, Bohdan Posatskyy
Lviv Polytechnic National University
Prof.Dr.Habil.Eng. Dmitriy Prusov
Kiev National University of Construction and Architecture
prof. dr hab.arch. Elżbieta Ryńska
Faculty of Architecture Warsaw University of Technology
dr. arch. Nadija Sosnowa
Lviv Polytechnic National University
dr hab inż. arch. Marek Wołoszyn, prof ZUT
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin
dr inż. arch. Grzegorz Zimnicki Senior Architect
Atkins Plc.(Design & Engineering/ London and South East Architects) Londyn | Great Britain
dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński
Faculty of Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin
RECENZECI W 2019 ROKU | REVIEWERS IN 2019
DR HAB. INŻ. ARCH. Arlet Joanna, PROF. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski , prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
Pr. Paysagiste DPLG, Architecte DPLG Claire Bailly
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier; Laboratoire LIFAM. France
prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, Włochy | Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
dr inż. arch. Adriana Cieślak
Technical University of Lodz, Institute of Architecture and Urban Planning
dr inż. arch. Jan Cudzik
Wydział Architektury Politechnika Gdańsk
Dr. Irene Curulli
Eindhoven University of Technology | Netherlands
dr inż. arch Elżbieta Czekiel-Świtalska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
PhD Eng.Arch. Serhii Danylov
Kharkiv National University of Construction and Architecture
Dr hab. Anna Dybczyńska-Bułyszko, prof. PW
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke
Politechnika Gdańska
prof. dr. hab. inż. arch. Oksana Fomenko
Kharkiv National University of Construction and Architecture
dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, prof. PWr
Wydział Architektury, Politechnika Gdańska
PhD., Associate Professor Anna Hoblyk
Lviv Polytechnic National University, Institute of Architecture, Department of Urban Planning
dr, docent Yuliya Idak
Lviv Polytechnic National University
dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak
UWM w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dr inż. Alena Kononowicz
Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Architektury i Urbanistyki
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
dr inż. arch. Justyna Kleszcz
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prof. Dr. Arch. Jurij Kryworuczko
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych
dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
ASSOCIATE PROFESSOR, ARCH. Marco Lucchini
DASTU – Politecnico di Milano | Italy
prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired) | Municipality of Munich, Germany
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw.
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina
Prof. dr. arch, Bohdan Posatskyy
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina
PROF DR HABILENG DMITRIY PRUSOV
Kiev NationalUniversity of Construction and Architecture, Institute of lnnovative Education,Department of Territory Management | Ukraine
dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska
Politechnika Gdańska Wydział Architektury
dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
dr. arch. Nadija Sosnowa
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina
dr hab. Piotr Urbański, prof. nadzw. UAM
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich prof.PK
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn prof ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
dr inż. arch. Grzegorz Zimnicki, Senior Architect
Atkins Plc.(Design & Engineering/ London and South East Architects)
dr inż. arch. Adam Zwoliński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
dr inż. arch. Barbara Wycichowska
Instytut Architektury i Urbanistyki, WBAIŚ Politechniki Łódzkiej, Pracownia architektury krajobrazu
RECENZENCI W 2018 ROKU | REVIEWERS IN 2018
Pr. Paysagiste DPLG, Architecte DPLG Claire Bailly
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier; Laboratoire LIFAM | France
dr Marcin Bogdański
Katedra Makroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Poland
DR HAB. INŻ. ARCH. ROBERT BAREŁKOWSKI , PROF. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano | Italy
dr inż. arch. Adriana. Cieślak
Lodz University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Institute of Architecture and Urban Planning | Poland
Dr. dr.ir. G.I.Curulli Irene
Eindhoven University of Technology, The Netherlands Technische Universiteit Eindhoven | Netherlands
dr inż. arch Elżbieta Czekiel-Świtalska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
PhD eng. arch. Serhii Danylov
Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury | Ukraine
prof. dr. hab. inż. arch. Oksana Fomenko
Kharkiv National University of Construction and Architecture | Ukraine
PhD., Associate Professor Anna Hoblyk
Lviv Polytechnic National University, Institute of Architecture, Department of Urban Planning | Ukraine
dr hab. Agnieszka Jaszczak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Poland
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Katedra Urbanistyki | Poland
Prof. Dr.- Ing. Heiner Krumlinde
Hochschule Bochum | Germany
dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych | Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych | Poland
associate professor, arch. Marco Lucchini
DASTU – Politecnico di Milano | Italy
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired) | Municipality of Munich | Germany
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw.
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Lwów | Ukraine
Prof. dr. arch. Bohdan Posatskyy
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Lwów | Ukraine
Prof Dr HabiLEng Dmitriy Prusov
Kiev NationalUniversity of Construction and Architecture, Institute of lnnovative Education,Department of Territory Management | Ukraine
dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
dr hab. Inż. arch. Krzysztof Skalski
Uniwersytet Jagielloński, Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa | Poland
PhD, dr inż. arch. Olena Sharlai
Kharkiv National University of Building and Architecture, Department of Innovative technology of Architectural environment design | Ukraine
dr inż. arch. Olga Smirnova
Kharkiv National University of Building and Architecture, Department of Innovative technology of Architectural environment design | Ukraine
dr inż. Elżbieta Strzelecka
Politechniki Łódzkiej, Kolegium Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej | Poland
Associate Professor Dr Aleksandra Stupar
University of Belgrade, Faculty of Architecture | Serbia
dr inż. Włodzimierz Witkowski
Instytut AiU, WBAIŚ Politechniki Łódzkiej, Pracownia architektury wsi i podstaw projektowania bioklimatycznego | Poland
dr hab inż. arch. Marek Wołoszyn prof ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
dr inż. arch. Barbara Wycichowska
Instytut Architektury i Urbanistyki, WBAIŚ Politechniki Łódzkiej | Poland
dr hab. nt. Artur Zaguła
Instytut Architektury i Urbanistyki, WBAIŚ Politechniki Łódzkiej, Zespół Teorii Architektury i Sztuki | Poland
dr inż. arch. Grzegorz Zimnicki Senior Architect
Atkins Plc.(Design & Engineering/ London and South East Architects) Londyn | Great Britain
RECENZENCI W 2017 ROKU | REVIEWERS IN 2017
DR HAB. INŻ. ARCH. ROBERT BAREŁKOWSKI , PROF. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
Dr Eng. arch. Jakub Bil
Krakowska Akademia im. AF.Modrzewskiego WAiSP | Poland
dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano | Italy
Dr. dr.ir. G.I.Curulli Irene
Eindhoven University of Technology, The Netherlands Technische Universiteit Eindhoven | Netherlands
dr inż. arch Elżbieta Czekiel-Świtalska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
Phd Eng. Arch. Serhii Danylov
Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska - Milewska, prof. PB
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej | Poland
prof. dr. hab. inż. arch. Oksana Fomenko
Kharkiv National University of Construction and Architecture | Ukraine
Ph.D., Associate Professor Anna Hoblyk
Lviv Polytechnic National University, Institute of Architecture, Department of Urban Planning | Ukraine
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Kierownik Katedry Urbanistyki | Poland
Prof. Dr.- Ing. Heiner Krumlinde
Hochschule Bochum | Germany
dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych | Poland
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired) | Municipality of Munich | Germany
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw.
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Lwów | Ukraine
Prof. dr. arch, Bohdan Posatskyy
Narodowy Uniwersytet, Politechnika Lwowska, Lwów | Ukraine
Prof Dr HabiLEng Dmitriy Prusov
Kiev NationalUniversity of Construction andArchitecture, Institute of lnnovative Education,Department of Territory Management | Ukraine
PhD, dr inż. arch. Olena Sharlai
Kharkov National University of Civil Engeneering and Architecture, department of Innovative Technologies of Architectural Environment Design | Ukraine
dr inż. arch. Olga Smirnova
Kharkov National University of Civil Engeneering and Architecture, department of Innovative Technologies of Architectural Environment Design | Ukraine
Associate Professor Dr Aleksandra Stupar
University of Belgrade, Faculty of Architecture | Serbia
Prof. Dr. Zeynep Uludag
Gazi University Faculty of Architecture, Department of Architecture | Turkey
dr inż. arch. Grzegorz Zimnicki, Senior Architect
Atkins Plc. Member of SNC Lavalin Group (Infrastracture/ Architects and Masterplaners - South East) Epsom, Anglia
RECENZENCI W 2016 ROKU | REVIEWERS IN 2016
Pr. Paysagiste DPLG, Architecte DPLG Claire Bailly
Ecole Nationale Supérieure d
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski , prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Projektowania Architektonicznego | Poland
Prof. Dr. Nur ÇAĞLAR
TOBB-ETU, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Architecture. Ankara | Turkiye
Dr. Curulli Irene
Eindhoven University of Technology | Netherlands
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska - Milewska, prof. PB
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej
Dipl.-Ing. Dr. techn. Alexander Pfanzelt
University Of Innsbruck, Faculty Of Architecture, Institut Für Gestaltung Studio1 | Österreich
Ph.D., Associate Professor Anna Hoblyk
Lviv Polytechnic National University I Ukraina
DR, DOCENT YULIYA IDAK
Lviv Polytechnic National University I Ukraina
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Kierownik Katedry Urbanistyki I Poland
Prof. Dr.- Ing. Heiner Krumlinde
Hochschule Bochum I Germany
Prof. Dr. Arch. Jurij Kryworuczko
Lviv Polytechnic National University I Ukraina
dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych I Poland
Architect, Dr., Docent Bo Larsson
Centre for European Studies, Lund University, Lund I Sweden
dr Halyna Lukashchuk
Lviv Polytechnic National University, Instytut Architektury, Katedra Urbanistyki I Ukraina
prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury I Poland
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired), Municipality of Munich | Germany
prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu I Poland
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki I Poland
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw.
Lviv Polytechnic National University, Lwów I Ukraina
Prof. dr. arch, Bohdan Posatskyy
Lviv Polytechnic National University, Lwów I Ukraina
dr. arch. Nadija Sosnowa
Lviv Polytechnic National University, Lwów I Ukraina
prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania I Poland
dr hab. Piotr Urbański, prof. nadzw. UAM
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu I Poland
RECENZENCI W 2015 ROKU | REVIEWERS IN 2015
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski , prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Zakład Projektowania Architektonicznego
Prof. Dr. Nur ÇAGLAR
TOBB-ETU, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Architecture | Ankara, Turkey
Dr. Curulli Irene
Eindhoven University of Technology | Netherlands
Irene Curulli is an Assistant Professor in Architectural Design at the Eindhoven University of Technology, in The Netherlands. Her research interests lie at the intersection of architecture and landscape architecture, focusing on the transformation of urban wastelands and post-industrial sites towards the implementation of a sustainable city. Aiming at this topic, she was purposely granted the ‘Lawrence Halprin fellowship’ by the Cornell University  (USA) where she researched into wastelands areas and taught as a visiting assistant professor. She has recently carried out a research on ‘Industrial (water) Landscapes at the University of Oregon (USA). The books ‘Industrial Canal Waterfronts in The Netherlands. Transforming the Canal Zones of B5’ (2012) and ‘The Making and Remaking of Dismissed Industrial Sites’ (2014) are her most recent publications. In 2013 she was selected by ICOMOS as expert desk-reviewer of the nomination dossier of the Grand Canal of China to the World Heritage list 2014. Contact:g.i.curulli@tue.nl
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska - Milewska, prof. PB
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej
dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, prof. PWr
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Projektowania Architektury Mieszkaniowej
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Pracownia Projektowania Architektury Krajobrazu
Od 1967 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 1968-1970 praca projektowa w biurze urbanistyczno-architektonicznym w Trondheim – Norwegia. Laureat kilku czołowych nagród w konkursach architektonicznych. Autor kilkunastu realizacji budynków kościelnych, usługowych i mieszkaniowych. 1989-2001 zastępca Dyrektora Wydziału Architektury Urzędu Miasta i Głównego Architekta Krakowa. 1997 kierownik programu badawczego KBN-Senat RP nt. architektury w Brazylii. 1997-2000 kontrakt dydaktyczny w Fachhochschule Münster - Niemcy. 2003-2005 Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu w Politechnice Krakowskiej. 2005 prorektor elekt Politechniki Krakowskiej. Członek Komitetu Arch.-Urb. Polskiej Akademii Nauk. Ponad 240 publikacji naukowych. Wykłady, warsztaty, konferencje w 12 krajach Europy i Ameryk.
Profesor w Pracowni Projektowania Architektury Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska. Założyciel, właściciel i kierownik pracowni „Studio AS”.
Prof. Dr. Ing. Heiner Krumlinde
Hochschule Bochum, Germany
Prof. Dr. Arch. Jurij Kryworuczko
Politechnika Lwowska, | Lwów, Ukraina
dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired) | Municipality of Munich
Employed: in architectural offices in Bavaria and Switzerland, the Division Bebauungsplanung, several years as Baudirektor,  Planning Department, Municipality of Munich, active consulter in „Münchner Forum“ - an initiative for public participation in urban planning.
Fields of professional interest in various past and present activities:
City scale: shape of the townscape as contribution of urban scale, townscape without and with landmarks, restriction and control of large dimension facilities.
District scale: creation of individuality in the scale of streets, squares and green areas, human scale in urban design of streets and squares - by unity in diversity, active visual relation between single buildings, subordination of car traffic within urban qualities.
Inner city scale: promotion of human scale and individual offers to identify with the whole center, evaluation of pedestrian precincts and shared space areas with restricted car traffic, restriction of deconstructivistic and other negative provocations in architecture, control of  the right mixture of shopping centers and small scale shops.
Protection of world wide need for sophisticatedly based human architectual design of buildings. Public participation in urban design and planning.
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw.
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Stopnie i tytuły naukowe:
1979 - Lwowski Instytut Politechniczny, Wydział  Architektury, kierunek: ARCHITEKTURA, specjalizacja - urbanistyka i architektura krajobrazu, arch..
1990 - Moskiewski Instytut Architektury, stopień naukowy doktora w dziedzinie teorii architektury i urbanistyki,
1991- Wyższa komisja atestacyjna Ukrainy, tytuł docenta
2011 - Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, tytuł profesora zwyczajnego.
Przebieg pracy zawodowej:
Lwowski Instytut Politechniczny (UP „Politechnika Lwowska”) - asystent Katedry Konstrukcji Architektonicznych (1979 – 1988), asystent Katedry Historii i Podstaw Plastycznych Architektury  (1989 – 1990); Docent Katedry Historii i Podstaw Plastycznych Architektury  (1991 – 2000), Profesor Katedry Dyzajnu i Podstaw Architektury (2001-2010); Kierownik Katedry Urbanistyki (od 2010 r.).
Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Projektowania Krajobrazu, prof. ndzw. (od 2003 r.), Kierownik Zakładu Historii Architektury i Sztuki Ogrodowej Katedry AK  WKSiR (2005-2007).
 
Działalność naukowa:
·       W ciągu 33 lat pracy zawodowej opublikowała około ponad 100 prac naukowych, uczestniczyła w ok. 60 konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych w Austrii, Białorusi, Czechach, Estonii, Litwie, Mołdawii, Rosji, Słowacji Szwecji.
·       Udział w projektach: «Przyrodnoczo-krajobrazowe podstawy rozwoju przestrzennego miasta Lwowa”, 2007-2010 r., rozdział Planu generalnego Lwowa na okres 2010-2025; projekt „Rewaloryzacja ogrodów archikatedry Św. Jura we Lwowie”, 2012.
·       Projekt badawczy własny „Księga miast Galicji” (Georg Soros Foundation), 1994-1996.
·       Projekt badawczy własny Komitetu Badań Naukowych MNiSW Polski pt.: Budowa tożsamości Szczecina w oparciu o wykorzystanie kulturowych wartości krajobrazu nadrzecznego miasta. Nr projektu N N527 273237,  2009-2012.
·     Udział w projekcie P10-0158:1 "The memory of vanished population groups in today´s East- and Central European urban environments. memory treatment and urban planning in Lviv, Cernivci, Chisinau and Wroclaw", (Stiftelsen RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND The Bank of Sweden Tercentenary Foundation), 2010-2013.
Prof. dr. arch, Bohdan Posatskyy
Lviv Politecnic National University | Lviv, Ukraina
Is urban planner, photographer, studied in National University „Lviv Politecnic” in Lviv (Ukraine), PhD (1972) in Vilnius Institute of Construction and Technology (Vilnius Gedyminas Technical University), since 2003 professor. He works at the Institute of Architecture at National University “Lviv Politecnic” since 1970. Author of textbooks: Reconstruction of cities (1985), Forming of Architectural City Image (1993), Base of Urbanistic (1997, 2001, 2002, 2010, 2011); two books on city image: Lviv in old and new shape (1999), City Space and City Culture (2007); author more than 200 scientific publications and few architectural projects. Member of the National Society of Architects of Ukraine and Member of Shevczenko Scientific Society. Author of dozen photographic exhibitions about cities cultural landscape in Poland and Ukraine.
dr. arch. Nadija Sosnowa
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina

Institute of Architecture of the National University "Lviv Polytechnic"
Urban Planner, аrchitekt, interior designer. Since 2003 PhD in architecture. She works at Institute of Architecture of the Lviv Polytechnic National University. Co-author of two books on research methodology of historical complexes and urban planning; author of more than 30 scientific publications and series of urban design, architectural and interior projects
.  Contact: rektime08@rambler.ru


dr hab.inż.arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, prof.PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, IHAiKZ
dr inż. arch. Grzegorz Zimnicki, Senior Architect
Atkins Plc. (Design & Engineering/ London and South East Architects) | Londyn, Anglia
RECENZENCI W 2014 ROKU | REVIEWERS IN 2014
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski , prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Zakład Projektowania Architektonicznego
Dr. Curulli Irene
Eindhoven University of Technology | Netherlands
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska - Milewska, prof. PB
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej
Prof. arch. Ado Franchini
Politecnico di Milano | Italy
Pedro Garcia (1967) is a Senior Architect.
Since 2000 Garcia establishes his own office in Lisbon. Currently, sharing his time between projects of architecture and urban design and the development of studies and ideas. Theory and practice are combined in projects and participation in international competitions with an architecture that aims to be exploratory and appropriate to each cultural reality.
In 1995 at Berkeley, University of California, he concludes his Masters degree in architecture while receiving a Calouste Gulbenkian Foundation full grant. It is at Berkeley, that he starts working as a teaching assistant at design studio. In 2008 received his PhD Degree from Universidade Portucalense, Oporto, in partnership with Architectural Association Graduate School, London, on the subject of waterfronts.
He has published widely in books, magazines, international conferences, and is a visiting teacher at International Workshops and currently coordinates the European Workshop Waterfront Urban Design.
Contact: pedro@ressanogarcia.com
dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, prof. PWr
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Projektowania Architektury Mieszkaniowej
Prof. dr Bożena Karwowska
University of British Columbia | Kanada
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Pracownia Projektowania Architektury Krajobrazu
dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych
dr hab. inż. arch. Jerzy Madejski prof. US
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired) | Municipality of Munich
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw.
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Dipl.-Ing. Dr. techn. Alexander Pfanzelt
University of Innsbruck, Faculty of Architecture, Institut für Gestaltung Studio1 | Österreich
Prof. dr. arch, Bohdan Posatskyy
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Prof. Dr. Françoise Py-Mokrane
University of Paris - La Sorbonne | France
dr. arch. Nadija Sosnowa
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Prof. Dr. Zeynep ULUDAG
Gazi University, Faculty of Architecture, Department of Architecture
RECENZENCI W 2013 ROKU | REVIEWERS IN 2013
dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektonicznego
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski , prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Zakład Projektowania Architektonicznego
Dr. Curulli Irene
Eindhoven University of Technology | Netherlands
Prof. Dr. Nur ÇAGLAR
TOBB-ETU, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Architecture | Ankara, Turkey
dr hab. Bartosz Czarnecki
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska - Milewska, prof. PB
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej
Prof. arch. Ado Franchini
Politecnico di Milano | Italy
Prof. Dr. Françoise Py-Mokrane
University of Paris - La Sorbonne | France
dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, prof. PWr
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Projektowania Architektury Mieszkaniowej
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Pracownia Projektowania Architektury Krajobrazu
dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych
Prof. Wojciech Leśnikowski
Uniwersytet Kansas | USA
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired) | Municipality of Munich
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw.
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Dipl.-Ing. Dr. techn. Alexander Pfanzelt
University of Innsbruck, Faculty of Architecture, Institut für Gestaltung Studio1 | Österreich
Prof. dr. arch, Bohdan Posatskyy
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Ph.D. Işil Ruhi-Sipahioglu
TOBB-ETU, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Architecture | Ankara, Turkey
dr. arch. Nadija Sosnowa
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Prof. Dr. Zeynep ULUDAG
Gazi University, Faculty of Architecture, Department of Architecture
RECENZENCI W 2012 ROKU | REVIEWERS IN 2012
Prof. Dr Arch. Pedro Ressano Garcia
Universidade Lusofona | Lisbon
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Politechnika Krakowska
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired) | Municipality of Munich
Prof. Dr Francoise Py-Mokrane
Sorbonne (retired) | Paris
dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska
Politechnika Wrocławska
REVIEWERS IN 2011
Prof. Dr Arch. Irene Curulli
Tu/e Eindhoven University of Technology
Prof. Dr Arch. Nur Caglar
TOBB-ETU Faculty of Fine Arts Department of Architecture
Prof. Dr Arch. Pedro Ressano Garcia
Universidade Lusofona | Lisbon
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. Dr Francoise Py-Mokrane
Sorbonne | Paris