|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 30/2017
SPACE & FORM NO 30/2017
Full article
Cały artykuł
654
Stopka redakcyjna
Full article
Cały artykuł
670
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
Full article
Cały artykuł
821
Krystyna Guranowska-Gruszecka I Politechnika Warszawska, Poland
SHAPING OF THE CENTRE OF WARSAW – HISTORY OF ACTIVITIES AND VIEWS, VISIONS OF FUTURE
KSZTAŁTOWANIE CENTRUM WARSZAWY – HISTORIA DZIAŁAŃ, POGLĄDÓW, WIZJE PRZYSZŁOŚCI
Full article
Cały artykuł
795
Zbigniew Władysław Paszkowski I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
LOOKING FOR THE XXI CENTURY HABITAT
W POSZUKIWANIU HABITATU XXI WIEKU
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
Full article
Cały artykuł
774
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
RESOURCE VERSUS AIM-ORIENTED ARCHITECTURAL DESIGN OF A MUSEUM
ZASOBY A CELOWOŚĆ JAKO WYZNACZNIK ARCHITEKTONICZNEGO PROJEKTOWANIA MUZEUM
Full article
Cały artykuł
767
Jakub S. Bil I Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Beata Łabuz-Roszak, Piotr W. Gorczyca I Medical University of Silesia, Katowice, Poland
INTERACTIONS BETWEEN ART, ARCHITECTURE AND CNS FUNCTIONS
INTERAKCJE POMIĘDZY SZTUKĄ I ARCHITEKTURĄ, A FUNKCJONOWANIEM OUN (OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO)
Full article
Cały artykuł
922
Jan Kurek I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
KRZYŻTOPÓR CASTLE IN UJAZD – AS A PART OF THE WORLD HERITAGE
ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE - JAKO CZĘŚĆ DZIEDZICTWA ŚWIATOWEGO
Full article
Cały artykuł
725
Taras Habrel I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
OVERVIEW OF THE MAIN PROBLEMS IN THEORY AND PRACTICE OF UKRAINIAN DESIGN IN CONTEXT OF GLOBAL TRENDS
PRZEGLĄD GŁÓWNYCH PROBLEMÓW W TEORII I PRAKTYCE DESIGNU UKRAIŃSKIEGO W KONTEKŚCIE TRENDÓW GLOBALNYCH
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
796
Elżbieta Czekiel-Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
CONTROVERSIAL NATURE OF ARRANGEMENTS IN THE DECISIONS ON LAND DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONDITIONS
KONTROWERSYJNOŚĆ USTALEŃ W DECYZJACH O WARUNKACH ZABUDOWY
Full article
Cały artykuł
748
Oksana Fomenko I Politechnika Opolska, Poland, Serhii Danylov I Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraine
NONLINEARITY AND INSTABILITY OF THE ARCHITECTURE LAN-GUAGE
NIELINIOWOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ JĘZYKA ARCHITEKTURY
Full article
Cały artykuł
902
Najmeh Hassas I Payam Noor University w Shiraz, Iran
A STUDY OF THE ORIGINAL AND CONTEMPORARY LAYOUT OF NAZAR GARDEN WITHIN THE CITY OF SHIRAZ, IRAN
STUDIA NAD ORYGINALNYM I WSPÓŁCZESNYM UKŁADEM OGRODÓW NAZAR W MIEŚCIE SHIRAZ W IRANIE
Full article
Cały artykuł
615
Waldemar Marzęcki I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
SPATIAL CHANGES IN MODERN KRZEKOWO
WSPÓŁCZESNE ZMIANY PRZESTRZENNE KRZEKOWA
Full article
Cały artykuł
1015
Dmitriy Prusov I Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine, Nadiya Kis I Uzhgorod National University, Ukraine
PRINCIPLES OF RECONSTRUCTION THE URBAN TERRITORY IN DENSE BUILDING AND COMPLEX GEOLOGY CONDITIONS
PRINCIPLES OF RECONSTRUCTION THE URBAN TERRITORY IN DENSE BUILDING AND COMPLEX GEOLOGY CONDITIONS
Full article
Cały artykuł
701
Ewa Raczyńska-Mąkowska I Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Poland
STARY FORDON – FROM A SMALL TOWN’S DEGRADATION TO DISTRICT’S REVITALIZATION
STARY FORDON – OD DEGRADACJI MIASTECZKA DO REWITALIZACJI DZIELNICY
Full article
Cały artykuł
969
Tomasz Waszczuk I Politechnika Warszawska, Poland
TRANSFORMATIONS OF BROWNFIELDS IN THE PERIOD OF ECONOMIC RECESSION. ILLUSION OF "BILBAO EFFECT"
PRZEKSZTAŁCENIA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OKRESIE RECESJI GOSPODARCZEJ. ILUZJA „EFEKTU BILBAO”
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
Full article
Cały artykuł
813
Agata Gajdek I Uniwersytet Rzeszowski, Agnieszka Wójcik I Politechnika Krakowska, Poland
GREEN PUBLIC SPACES IN THE STRUCTURE OF DEVELOPING CITY ON EXAMPLE OF RZESZÓW, OPPORTUNITIES AND THREATS
TERENY ZIELENI PUBLICZNEJ W STRUKTURZE ROZWIJAJĄCEGO SIĘ MIASTA NA PRZYKŁADZIE RZESZOWA. SZANSE I ZAGROŻENIA
Full article
Cały artykuł
740
Eliza Sochacka-Sutkowska, Aleksandra Pilarczyk I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
THE RECREATIONAL ATTRACTIVENESS OF DĄBIE DISTRICT AND THE CHARACTER OF ITS LANDSCAPE
ATRAKCYJNOŚĆ REKREACYJNA OSIEDLA DĄBIE W SZCZECINIE A CHARAKTER JEGO KRAJOBRAZU
Full article
Cały artykuł
672
Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
LANDSCAPE VALUES OF JOSHUA TREE NATIONAL PARK
WALORY KRAJOBRAZOWE NARODOWEGO PARKU DRZEWO JOZUEGO
HISTORIA | HISTORY
Full article
Cały artykuł
744
Izabela Iwancewicz, Jerzy Potyrała I Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland
THE CONCEPT OF THE EXPOSITION OF PRESERVED MEDIEVAL MILITARY ARCHITECTURE ELEMENTS BASED ON THE 3D MODELLING BASED ON THE DZIERŻONIÓW EXAMPLE
KONCEPCJA EKSPOZYCJI ZACHOWANIA ELEMENTÓW ŚREDNIOWIECZNEJ ARCHITEKTURY OBRONNEJ W OPARCIU O MODELOWANIE 3D NA PRZYKŁADZIE DZIERŻONIOWA
Full article
Cały artykuł
812
Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
BRIEF HISTORY OF THE HOOVER DAM AND ITS FUNCTIONS
ZARYS POWSTANIA ZAPORY HOOVERA ORAZ JEJ FUNKCJE