|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 33/2018
SPACE & FORM NO 33/2018
Full article
Cały artykuł
675
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
Full article
Cały artykuł
607
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
Full article
Cały artykuł
769
Teresa Bardzińska-Bonenberg, Karolina Sobczyńska | University of Arts in Poznan, Poznan University of Technology, Poland
GREENERY, A HISTORICAL TOWNSCAPE MARKER AND STIMULATOR. POZNAN AS A CASE STUDY
ZIELEŃ JAKO ELEMENT ORAZ WYZNACZNIK WIZUALNOŚCI MIASTA HISTORYCZNEGO. PRZYKŁAD POZNANIA
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
Full article
Cały artykuł
737
Belousko Artem | KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF MUNICIPAL ECONOMY, UKRAINE
CUSTOMER’S NEEDS AS A FACTOR IN FORMING THE IMAGE OF ARCHITECTURAL OBJECTS
POTRZEBY KLIENTA, JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY WYGLĄD OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH
Full article
Cały artykuł
686
Romuald Fajtanowski, Ewa Raczyńska-Mąkowska | University of Science and Technology in Bydgoszcz, Poland
THE IDEA OF OPEN FORM – THE BENCH IN THE PUBLIC SPACE. PUTTING THEORY INTO ACTION BASED ON EXAMPLE OF STU-DENTS’ CONTEST ENTRIES
IDEA FORMY OTWARTEJ – ŁAWKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. WDRAŻANIE TEORII NA PRZYKŁADZIE KONKURSOWYCH PRAC STUDENCKICH
Full article
Cały artykuł
662
Ryszard Hajdamowicz | WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
SPACE DEVELOPMENT AESTHETICS – INDISCERABLE BAUTY
ESTETYKA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI – PIĘKNO NIEDOSTRZEGALNE
Full article
Cały artykuł
542
Mariana Shukatka | LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, UKRAINE
CLASSIFICATION OF HERALDIC COMPOSITIONS IN THE LVIV’S ARCHITECTURE
KLASYFIKACJA KOMPOZYCJI HERALDYCZNYCH W ARCHITEKTURZE LWOWA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
742
Serhii Danylov | Kharkov National University of Building and Architecture, Ukraine
INFORMATION MODEL OF ANALYSIS OF CITY AS A COMPLEX DYNAMIC SYSTEM
INFORMACYJNY MODEL ANALIZY MIASTA JAKO KOMPLEKSOWY SYSTEM DYNAMICZNY
Full article
Cały artykuł
695
Tomasz Dudek, Paulina Rużyła | University of Rzeszow, Poland
THE NEED FOR RECREATION SPACE WITH A DOG IN CITIES IN THE LIGHT OF SOCIAL INTERACTION – THE EXAMPLE OF RZESZÓW
ZAPOTRZEBOWANIE NA PRZESTRZEŃ DO REKREACJI Z PSEM W MIASTACH W ŚWIETLE INTERAKCJI SPOŁECZNYCH – PRZYKŁAD RZESZOWA
Full article
Cały artykuł
674
Mikołaj Heigel | WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
BUILDING COVERAGE RATIO. THE DEVELOPMENT SPATIAL CONTINUITY DIAGRAM
WSPÓŁCZYNNIK KONCENTRACJI ZABUDOWY. ROZWINIĘCIE DIAGRAMU CIĄGŁOŚCI PRZESTRZENNEJ
Full article
Cały artykuł
598
Małgorzata Kaus, Łukasz Rosiak, Joanna Wróblewska-Jachna | | UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN BYDGOSZCZ, POLAND
PERCEPTION BYDGOSZCZ PUBLIC SPACES BY LOCAL RECEIVERS AS AN INTRODUCTION TO THE PARTICIPATION PROJECT PROCESS
POSTRZEGANIE BYDGOSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH PRZEZ LOKALNYCH ODBIORCÓW JAKO WSTĘP DO PARTYCYPACYJNEGO PROCESU PROJEKTOWEGO
Full article
Cały artykuł
639
Iryna Kutsyna | Uzhhorod National University, Ukraine
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN WAYS OF UZHHOROD
TWORZENIE I ROZWÓJ ŚCIEŻEK DLA PIESZYCH NA PRZYKŁADZIE UŻGORODU
Full article
Cały artykuł
581
Halyna Petryshyn, Roman Liubytskyi | Lviv Polytechnic National University, Ukraine
IGNACY DREXLER
WIZJA ROZWOJU PLANISTYCZNEGO MIASTA LWOWA IGNACEGO DREXLERA
Full article
Cały artykuł
610
Hanna S. Shostak | KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF MUNICIPAL ECONOMY, UKRAINE
BARRIER-FREE ENVIRONMENT FORMATION IN THE CURRENT URBAN LANDSCAPE
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
Full article
Cały artykuł
604
Wiesława Gadomska, Emilia Marks | UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN, POLAND
CONTEMPORARY STRUCTURES DOMINANT DUE TO HEIGHT IN THE LANDSCAPE OF THE GREAT MASURIAN LAKE DISTRICT
WSPÓŁCZESNE DOMINANTY WYSOKOŚCIOWE W KRAJOBRAZIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH
Full article
Cały artykuł
669
Iwona Dominika Orzechowska-Szajda | Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
VISUAL LANDSCAPE INVENTORY (VLI) AS A TOOL SUPPORTING LANDSCAPE PLANNING AND MANAGEMENT
VISUAL LANDCAPE INVENTORY (VLI) JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM
Full article
Cały artykuł
517
Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk | Agricultural University in Cracov, Polnad
GREENARY IN THE REVITALIZATION PROCESSES OF POST-INDUSTRIAL AREAS IN THE RUHRY AND THE UPPER SILESIAN INDUSTRIAL DISTRICTS
ZIELEŃ W PROCESACH REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA OBSZARZE ZAGŁĘBIA RUHRY I GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
HISTORIA | HISTORY
Full article
Cały artykuł
631
Artur Jurek | Cracow University of Technology, Poland
I BUILT IT NOT FOR YOU, YOU SHOULD BUILD IT FOR YOURSELF, CRACOW ARCHITECT WŁADYSŁAW EKIELSKI AND HIS OWN HOUSE
JAM TO BUDOWAŁ NIE TOBIE, TY TEŻ BUDUJ K’WOLI SOBIE, KRAKOWSKI ARCHITEKT WŁADYSŁAW EKIELSKI I JEGO DOM WŁASNY
Full article
Cały artykuł
615
Alicja Świtalska | WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
IN BRIEF POLICE CITY HISTORY TO THE 18TH CENTURY
ZARYS HISTORII MIASTA POLICE DO XVIII WIEKU