EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 27/2016
SPACE & FORM NO 27/2016pobrano
360
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
342
STOPKA REDAKCYJNA
TEORIA | THEORY
pobrano
402
Waldemar Marzęcki
RELACJE PRZESTRZENNE PORTÓW JACHTOWYCH Z ZABUDOWĄ MIEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE PORTU JACHTOWEGO W SZCZECINIE I MARINY W FREJUS
SPATIAL RELATIONS BETWEEN YACHT PORTS AND URBAN BUILT UP AREAS ON THE EXAMPLE OF THE YACHT PORT IN SZCZECIN AND THE MARINA IN FREJUS, FRANCE
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA | ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
385
Paula Pater
FUNKCJE ŚWIATŁA SZTUCZNEGO W PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ
FUNCTIONS OF ARTIFICIAL LIGHT IN THE ARCHITECTURAL SPACE
pobrano
381
Aneta Sarga
EKSTREMALNE MOSTY PIESZE
EXTREME PEDESTRIAN BRIDGES
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
452
Bo Larsson
THE NECESSITY OF FARSIGHTED URBAN PLANNING WITH HOLISTIC AS WELL AS DETAIL QUALITIES. THE ÖRESUND REGION AS AN EXAMPLE
THE NECESSITY OF FARSIGHTED URBAN PLANNING WITH HOLISTIC AS WELL AS DETAIL QUALITIES. THE ÖRESUND REGION AS AN EXAMPLE
pobrano
437
Ryszard Hajdamowicz
NIE WSZYSTKO JEST ILUMINACJĄ
NOT EVERYTHING IS ILUMINATION
pobrano
377
Olexander Hlavatskyi
THE PLACES OF INCREASED RISK IN LVIV CITY: ARCHITECTURAL AND URBAN ANALYSIS
THE PLACES OF INCREASED RISK IN LVIV CITY: ARCHITECTURAL AND URBAN ANALYSIS
pobrano
337
Anna Hoblyk, Pavel Suprun
ON THE DUAL NATURE OF URBAN PLANNING SYSTEM AND ITS COMPLEXITY
ON THE DUAL NATURE OF URBAN PLANNING SYSTEM AND ITS COMPLEXITY
pobrano
326
Małgorzata Kaus, Łukasz Rosiak
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W MAŁYCH OŚRODKACH GMINNYCH JAKO CZYNNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KREOWANIU PRZESTRZENI
SOCIAL PARTICIPATION IN SMALL COMMUNITY CENTERS AS A FACTOR OD SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CREATION OF SPACE
pobrano
317
Justyna Kobylarczyk
ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE – PRZESTRZEŃ BLISKA CZŁOWIEKOWI
HOUSING ENVIRONMENT – SPACE CLOSE TO THE MAN
pobrano
487
Marek Kurnatowski
LOKALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO NARZĘDZIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANIZACJI
LOCAL SPATIAL INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SPATIAL PLANNING AND URBANISATION
pobrano
335
Andrzej Kuryłek
OSIEDLA NA WODZIE NA PRZYKŁADZIE WATERBUURT W AMSTERDAMIE
FLOATING HOUSING COMMUNITIES ON THE EXAMPLE OF WATERBUURT IN AMSTERDAM
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
268
Magdalena Czałczyńska-Podolska, Magdalena Rzeszotarska-Pałka
MOŻLIWOŚCI KREACJI INTEGRACYJNEGO PODWÓRKA SZKOLNEGO
THE POSSIBILITY OF CREATING AN INTEGRATING SCHOOLYARD
pobrano
354
Jaryna Onufriw
SPOSOBY ORGANIZACJI PRZESTRZENI OŚRODKÓW NARCIARSKICH W KRAJOBRAZACH KARPAT
TYPES OF SKI RESORTS’ SPATIAL ORGANIZATION IN THE LANDSCAPE OF CARPATHIAN MOUNTAINS
pobrano
407
Nadija Sosnowa, Stepan Tupis
OCHRONA NATURALNYCH KRAJOBRAZÓW MIASTA I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MIEJSC REKREACYJNYCH I PUBLICZNYCH (W OPARCIU O PRZYKŁAD REGIONALNEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO „ZNIESIENIE” (UKRAINA)
PROTECTION OF NATURAL LANDSCAPES OF A CITY AND THEIR USE AS RECREATIONAL AND PUBLIC SPACES (BASED ON THE EXAMPLE OF ZNESINNIA REGIONAL LANDSCAPE PARK (UKRAINE)
HISTORIA | HISTORY
pobrano
377
Anna Katarzyna Andrzejewska
ZIELEŃ MIEJSKA JAKO WAŻNY ELEMENT URBANIZACJI NA PRZESTRZENI WIEKÓW
MUNICIPAL GREENERY AS AN IMPORTANT ELEMENT OF URBANIZATION OVER THE CENTURIES
pobrano
379
Tetiana Kazantseva
EWOLUCJA POLICHROMII W ARCHITEKTURZE LWOWA DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU
EVOLUTION OF THE POLYCHROMY IN LVIV ARCHITECTURE OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
pobrano
421
Khrystyna Okhrim
SPECYFIKA CZASOPRZESTRZENI ARTYSTYCZNEJ W ARCHITEKTURZE CZESKIEGO KUBIZMU
SPECIFICITY OF ARTISTIC CHRONOTOPE IN CZECH CUBISTS ARCHITECTURE
pobrano
619
Oleh Rybchynskyi
AKTUALNE PROBLEMY ZACHOWANIA I ROZWOJU ŚRÓDMIEŚCIA W HISTORYCZNYCH MIASTACH UKRAINY
ACTUAL PROBLEMS OF PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF THE DOWNTOWN HISTORIC CITIES OF UKRAINE
pobrano
368
Izabela Sykta
TOŻSAMOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ POLSKIEJ ARCHITEKTURY I SZTUKI W KRAJOBRAZACH WYSTAW ŚWIATOWYCH – NA PRZYKŁADACH POLSKICH PAWILONÓW NARODOWYCH PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
IDENTITY AND ATTRACTIVENESS OF POLISH ARCHITECTURE AND ART IN WORLD’S EXHIBITION LANDSCAPES – ON EXAMPLES OF POLISH NATIONAL PAVILIONS BEFORE II WORLD WAR
pobrano
391
Grzegorz Wojtkun
NIDERLANDZKA KULTURA MATERIALNA A MIESZKALNICTWO DO SCHYŁKU „ZŁOTEGO WIEKU”
THE MATERIAL CULTURE OF A THE HOUSING IN THE NETHERLANDS AND THE CLOSE END OF THE „GOLDEN AGE”