EN |  PL
PUBLIKACJA W PIŚMIE - INFORMACJA DLA AUTORÓW
Redakcja informuje, że wersja elektroniczna czasopisma jest pierwotna. 

Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie przestrzeń i FORMA!
Do Państwa dyspozycji jest pięć działów tematycznych: Teoria, Architektura i konserwacja zabytków, Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne, Krajobraz oraz Historia.

Czasopismo ukazuje się w wersji internetowej (w wolnym dostępie) oraz w wersji papierowej. Wszystkie artykuły są publikowane zarówno w języku polskim jak i angielskim (lub tylko w angielskim w przypadku autorów zagranicznych). Każdy artykuł jest minimum podwójnie recenzowany (tzw. duble blind review process).

Za publikację redakcja nie pobiera opłat.


Dyscyplina: architektura i urbanistyka.

Zgodnie z "Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych":

Za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający:
- obecny stan wiedzy,
- metodykę badań,
- przebieg procesu badawczego,
- wyniki oraz wnioski, z podaniem cytowanej literatury (bibliografię).
Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze.
Każdy autor przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie Przestrzeń i Forma, równocześnie wyraża zgodę na jego nieodpłatne:
1. publikowanie w formie drukowanej i internetowej.
2. udostępnianie go osobom trzecim w celu sporządzenia opracowania oraz publikowania artykułu i jego opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Zgłoszenie należy przesłać na adres redakcji: space.and.form.journal@gmail.comZostanie Państwu przesłany szablon, wg którego należy przygotować artykuł.

W załączeniu znajdą Państwo więcej szczegółów dotyczących procedury i zasad przyjęcia artykułu do druku:
Zasady przygotowania artykułów kierowanych do publikacji Pobierz plik PDF >>>
Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie Pobierz plik PDF >>>

Zasady dotyczące przeciwdziałania przypadkom "ghostwriting" w czasopiśmie Pobierz plik PDF >>>

Oświadczenie dotyczące oryginalności artykułu.
Recenzja publikacji naukowej - szablon

Tłumaczenia artykułów na język angielski: Autorzy. 
Generalnie przyjmujemy artykułu z maksymalnie dwoma autorami.


PLANNING & DEVELOPMENT, ARCHITECTURE

Czasopismo jest indeksowane w bazach:
ARIANTA
BazTech
BazHum
BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ
CEON
EBSCO
ICI Journals Master List
NUKAT
Polska Bibliografia Naukowa

evaluation ICV / wartością znormalizowaną
2018 100
2017 99,71
2016 80,54
2015 81.04
2014 62.60 / 6.38
2013 6.73
2012 5.99
 
Czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych
Rok Punkty MNISW Lista
2019/20 20  
2018/17/16/15 9 B
2013/2014 4 B
2011/2012 2 B

Od roku 2018 czasopismo ukazuje się w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień.

Daty wydania Przestrzeni i Formy:
Pif 42 15.06.2020
Pif 41 15.03.2020
Pif 40 9.12.2019
Pif 39 25.09.2019
Pif 38 27.06.2019
Pif 37 23.03.2019
Pif 36 14-19.12.2018
Pif 35 14.09.2018
Pif 34 10.06.2018
Pif 33 20.03.2018
Pif 32 27.12.2017
PiF 31 15.10.2017
PiF 30 18.07.2017
PiF 29 21.04.2017
PiF 28 31.12.2016
PiF 27 12.10.2016