EN |  PL
Czasopismo działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej - Committee on Publication Ethics (COPE).
The ethics statements for our journal are based on the Committee on Publication Ethics (COPE).

PUBLICATION ETHICS /  ETYKA WYDAWNICZA
Editorial Board / Redakcja
Authors / Autorzy
Reviewers / Recenzenci


 

OŚWIADCZENIE WYDAWCY
W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem czasopisma, podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie pracy z czasopisma.