EN |  PL
CZASOPISMO NAUKOWE przestrzeń i FORMa | SCIENTIFIC JOURNAL space & FORM

Polskiej Akademii Nauk | Oddział w Gdańsku | Komisja Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej Polish Academy of Sciences | Branch in Gdańsk | Committee for Development of Space in Northern Poland
oraz
Wydziału Budownictwa i Architektury, Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego (wydawca) Faculty of Civil Engineering and Architecture, Institute of Architecture and Spatial Planning (publisher)
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | West Pomeranian University of Technology in Szczecin
PL 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50, tel. +48 91 449-56-79


WYDAWNICTWO | PUBLISHING HOUSe


Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie PL 70-311 Szczecin, al. Piastów 48

e-ISSN 2391-7725 | ISSN 1895-3247


RADA NAUKOWA | SCIENTIFIC COUNCIL

Chairman of the Scientific Council - Waldemar Marzęcki, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Poland

Esin Boyacioglu,Gazi University, Ankara, Turkey
Alberico Barbiano di Belgiojoso,Politecnico di Milano, Italy
Nur Caglar, TOBB-ETU University of Economic and Technology, Ankara, Turkey
Antonio Caperna, Universita' Degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi Urbani, Italy,
Witold Cęckiewicz, Faculty of Architecture of Cracow University of Technology, Poland
Bohdan Cherkes, National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine
Irene G. Curulli, Eindhoven University of Technology, Netherlands
Johannes Kalvelage, Hochschule Dessau, Germany
ŚP. Wojciech Kosiński, Faculty of Architecture of Cracow University of Technology, Poland
Zbigniew Paszkowski, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Poland
Alexander Pfanzelt, University of Innsbruck, Faculty of Architecture, Österreich
Francoise Py-Mokrane, University of Paris - La Sorbonie, France
Pedro Ressano Garcia, Universidade Lusofona, Lizbon, Portugal
Hakan Salam, Ankara University, Turkey
Adam Maria Szymski, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Poland
Marek Wołoszyn, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Poland


RADA REDAKCYJNA | COUNCIL OF EDITORS

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska (redaktor naczelny | editor-in-chief)
dr inż. arch. Klara Czyńska (z-ca redaktora naczelnego | vice editor-in-chief)
prof. Marco Lucchini (redaktor tematyczny | thematic editor)
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof ZUT (redaktor ds. współpracy zagranicznej | editor for international cooperation)
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski (redaktor ds. współpracy zagranicznej | editor for international cooperation)
mgr inż. arch. Alicja Świtalska (sekretarz redakcji | editorial manager)
dr inż. arch. Adam Zwoliński (sekretarz redakcji | editorial manager)
dr inż. arch. Jaryna Onufriw (redaktor tematyczny | thematic editor) | University of Lviv
dr inż. arch. Paweł Rubinowicz (redaktor tematyczny | theme editor)
dr inż. arch. Miłosz Zieliński (redaktor tematyczny | theme editor)
Rebecca Victoria Sibiga (redaktor językowy | language editor) | United Kingdom