EN |  PL
RECENZECI W 2017 ROKU | REVIEWERS IN 2017
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski , prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
DR ENG. ARCH. JAKUB BIL
Krakowska Akademia im. AF.Modrzewskiego WAiSP | Poland
DR HAB. INŻ. ARCH. AGATA BONENBERG
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano | Italy
DR. DR.IR. G.I.CURULLI IRENE
Eindhoven University of Technology, The Netherlands Technische Universiteit Eindhoven | Netherlands
DR INŻ. ARCH ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Poland
DR HAB. INŻ. ARCH. GRAŻYNA DĄBROWSKA - MILEWSKA, PROF. PB
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej | Poland
PROF. DR. HAB. INŻ. ARCH. OKSANA FOMENKO
Kharkiv National University of Construction and Architecture | Ukraine
PH.D., ASSOCIATE PROFESSOR ANNA HOBLYK
Lviv Polytechnic National University, Institute of Architecture, Department of Urban Planning | Ukraine
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. WOJCIECH KOSIŃSKI
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Kierownik Katedry Urbanistyki | Poland
PROF. DR.- ING. HEINER KRUMLINDE
Hochschule Bochum | Germany
DR HAB. INŻ. ARCH. JAN KUREK PROF. PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych | Poland
DIPL. ING. ARCH. GERHARD MEIGÖRNER
Planning Department (retired) | Municipality of Munich | Germany
DR HAB. INŻ. HALINA PETRYSZYN, PROF NADZW.
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Lwów | Ukraine
PROF. DR. ARCH, BOHDAN POSATSKYY
Narodowy Uniwersytet, Politechnika Lwowska, Lwów | Ukraine
PROF DR HABILENG DMITRIY PRUSOV
Kiev NationalUniversity of Construction andArchitecture, Institute of lnnovative Education,Department of Territory Management | Ukraine
PHD, DR INŻ. ARCH. OLENA SHARLAI
Kharkov National University of Civil Engeneering and Architecture, department of Innovative Technologies of Architectural Environment Design | Ukraine
DR INŻ. ARCH. OLGA SMIRNOVA
Kharkov National University of Civil Engeneering and Architecture, department of Innovative Technologies of Architectural Environment Design | Ukraine
ASSOCIATE PROFESSOR DR ALEKSANDRA STUPAR
University of Belgrade, Faculty of Architecture | Serbia
PROF. DR. ZEYNEP ULUDAG
Gazi University Faculty of Architecture, Department of Architecture | Turkey
DR INŻ. ARCH. GRZEGORZ ZIMNICKI, SENIOR ARCHITECT
Atkins Plc. Member of SNC Lavalin Group (Infrastracture/ Architects and Masterplaners - South East) Epsom, Anglia
RECENZECI W 2016 ROKU | REVIEWERS IN 2016
Pr. Paysagiste DPLG, Architecte DPLG Claire Bailly
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier; Laboratoire LIFAM. France
Prof. Dr. Arch. Jurij Kryworuczko
Lviv Polytechnic National University I Ukraina
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski , prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Projektowania Architektonicznego | Poland
dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych I Poland
Prof. Dr. Nur ÇAĞLAR
TOBB-ETU, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Architecture | Ankara, Turkey
Architect, Dr., Docent Bo Larsson
Centre for European Studies, Lund University, Lund I Sweden
Dr. Curulli Irene
Eindhoven University of Technology | Netherlands
Irene Curulli is an Assistant Professor in Architectural Design at the Eindhoven University of Technology, in The Netherlands. Her research interests lie at the intersection of architecture and landscape architecture, focusing on the transformation of urban wastelands and post-industrial sites towards the implementation of a sustainable city. Aiming at this topic, she was purposely granted the ‘Lawrence Halprin fellowship’ by the Cornell University  (USA) where she researched into wastelands areas and taught as a visiting assistant professor. She has recently carried out a research on ‘Industrial (water) Landscapes at the University of Oregon (USA). The books ‘Industrial Canal Waterfronts in The Netherlands. Transforming the Canal Zones of B5’ (2012) and ‘The Making and Remaking of Dismissed Industrial Sites’ (2014) are her most recent publications. In 2013 she was selected by ICOMOS as expert desk-reviewer of the nomination dossier of the Grand Canal of China to the World Heritage list 2014. Contact:g.i.curulli@tue.nl
dr Halyna Lukashchuk
Lviv Polytechnic National University, Instytut Architektury, Katedra Urbanistyki I Ukraina
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska - Milewska, prof. PB
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej I Poland
Prof. Dr.- Ing. Heiner Krumlinde
Hochschule Bochum I Germany
prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury I Poland
Dipl. Ing. Dr. techn. Alexander Pfanzelt
University of Innsbruck, Faculty of Architecture, Institut für Gestaltung Studio1 | Österreich
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired), Municipality of Munich | Germany
Employed: in architectural offices in Bavaria and Switzerland, the Division Bebauungsplanung, several years as Baudirektor,  Planning Department, Municipality of Munich, active consulter in „Münchner Forum“ - an initiative for public participation in urban planning.
Fields of professional interest in various past and present activities:
City scale: shape of the townscape as contribution of urban scale, townscape without and with landmarks, restriction and control of large dimension facilities.
District scale: creation of individuality in the scale of streets, squares and green areas, human scale in urban design of streets and squares - by unity in diversity, active visual relation between single buildings, subordination of car traffic within urban qualities.
Inner city scale: promotion of human scale and individual offers to identify with the whole center, evaluation of pedestrian precincts and shared space areas with restricted car traffic, restriction of deconstructivistic and other negative provocations in architecture, control of  the right mixture of shopping centers and small scale shops.
Protection of world wide need for sophisticatedly based human architectual design of buildings. Public participation in urban design and planning.
Ph.D., Associate Professor Anna Hoblyk
Lviv Polytechnic National University, Institute of Architecture, Department of Urban Planning
prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu I Poland
dr, docent Yuliya Idak
Lviv Polytechnic National University I Ukraina
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Kierownik Katedry Urbanistyki I Poland
Od 1967 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 1968-1970 praca projektowa w biurze urbanistyczno-architektonicznym w Trondheim – Norwegia. Laureat kilku czołowych nagród w konkursach architektonicznych. Autor kilkunastu realizacji budynków kościelnych, usługowych i mieszkaniowych. 1989-2001 zastępca Dyrektora Wydziału Architektury Urzędu Miasta i Głównego Architekta Krakowa. 1997 kierownik programu badawczego KBN-Senat RP nt. architektury w Brazylii. 1997-2000 kontrakt dydaktyczny w Fachhochschule Münster - Niemcy. 2003-2005 Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu w Politechnice Krakowskiej. 2005 prorektor elekt Politechniki Krakowskiej. Członek Komitetu Arch.-Urb. Polskiej Akademii Nauk. Ponad 240 publikacji naukowych. Wykłady, warsztaty, konferencje w 12 krajach Europy i Ameryk.
Profesor w Pracowni Projektowania Architektury Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska. Założyciel, właściciel i kierownik pracowni „Studio AS”.
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki I Poland
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw.
Lviv Polytechnic National University, Lwów I Ukraina
Prof. dr. arch, Bohdan Posatskyy
Lviv Polytechnic National University, Lwów I Ukraina
Architekt, urbanista, fotograf krajobrazu kulturowego. Od 2003 roku profesor zwyczajny. Wykłada w Narodowym Uniwersytecie „Lwiwska Politechnika” w Katedrze Urbanistyki. Autor podręczników: Rekonstrukcja miast (1985), Kształtowanie architektonicznego obrazu miasta (1993), Podstawy urbanistyki (kolejne wydania: 1997, 2001, 2002, 2010, 2011); monografii: Lwów w starej i nowej szacie (1999), Przestrzeń miasta i miejska kultura (2007); ponad 200 publikacji naukowych; realizowanych projektów architektonicznych we Lwowie. Członek Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy, członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego imienia Szewczenka. Autor wystaw fotograficznych w Polsce na temat architektury i krajobrazu kulturowego Lwowa i wystaw na temat krajobrazu kulturowego miast europejskich we Lwowie.
dr. arch. Nadija Sosnowa
Lviv Polytechnic National University, Lwów I Ukraina
prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania I Poland
dr hab. Piotr Urbański, prof. nadzw. UAM
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu I Poland
RECENZECI W 2015 ROKU | REVIEWERS IN 2015
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski , prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Zakład Projektowania Architektonicznego | Poland
Prof. Dr. Nur ÇAGLAR
TOBB-ETU, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Architecture | Ankara, Turkey
Dr. Curulli Irene
Eindhoven University of Technology | Netherlands
Irene Curulli is an Assistant Professor in Architectural Design at the Eindhoven University of Technology, in The Netherlands. Her research interests lie at the intersection of architecture and landscape architecture, focusing on the transformation of urban wastelands and post-industrial sites towards the implementation of a sustainable city. Aiming at this topic, she was purposely granted the ‘Lawrence Halprin fellowship’ by the Cornell University  (USA) where she researched into wastelands areas and taught as a visiting assistant professor. She has recently carried out a research on ‘Industrial (water) Landscapes at the University of Oregon (USA). The books ‘Industrial Canal Waterfronts in The Netherlands. Transforming the Canal Zones of B5’ (2012) and ‘The Making and Remaking of Dismissed Industrial Sites’ (2014) are her most recent publications. In 2013 she was selected by ICOMOS as expert desk-reviewer of the nomination dossier of the Grand Canal of China to the World Heritage list 2014. Contact:g.i.curulli@tue.nl
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska - Milewska, prof. PB
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej I Poland
dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, prof. PWr
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Projektowania Architektury Mieszkaniowej
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Pracownia Projektowania Architektury Krajobrazu
Od 1967 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 1968-1970 praca projektowa w biurze urbanistyczno-architektonicznym w Trondheim – Norwegia. Laureat kilku czołowych nagród w konkursach architektonicznych. Autor kilkunastu realizacji budynków kościelnych, usługowych i mieszkaniowych. 1989-2001 zastępca Dyrektora Wydziału Architektury Urzędu Miasta i Głównego Architekta Krakowa. 1997 kierownik programu badawczego KBN-Senat RP nt. architektury w Brazylii. 1997-2000 kontrakt dydaktyczny w Fachhochschule Münster - Niemcy. 2003-2005 Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu w Politechnice Krakowskiej. 2005 prorektor elekt Politechniki Krakowskiej. Członek Komitetu Arch.-Urb. Polskiej Akademii Nauk. Ponad 240 publikacji naukowych. Wykłady, warsztaty, konferencje w 12 krajach Europy i Ameryk.
Profesor w Pracowni Projektowania Architektury Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska. Założyciel, właściciel i kierownik pracowni „Studio AS”.
Prof. Dr. Ing. Heiner Krumlinde
Hochschule Bochum, Germany
Prof. Dr. Arch. Jurij Kryworuczko
Politechnika Lwowska, | Lwów, Ukraina
dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired) | Municipality of Munich
Employed: in architectural offices in Bavaria and Switzerland, the Division Bebauungsplanung, several years as Baudirektor,  Planning Department, Municipality of Munich, active consulter in „Münchner Forum“ - an initiative for public participation in urban planning.
Fields of professional interest in various past and present activities:
City scale: shape of the townscape as contribution of urban scale, townscape without and with landmarks, restriction and control of large dimension facilities.
District scale: creation of individuality in the scale of streets, squares and green areas, human scale in urban design of streets and squares - by unity in diversity, active visual relation between single buildings, subordination of car traffic within urban qualities.
Inner city scale: promotion of human scale and individual offers to identify with the whole center, evaluation of pedestrian precincts and shared space areas with restricted car traffic, restriction of deconstructivistic and other negative provocations in architecture, control of  the right mixture of shopping centers and small scale shops.
Protection of world wide need for sophisticatedly based human architectual design of buildings. Public participation in urban design and planning.
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw.
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Prof. dr. arch, Bohdan Posatskyy
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Architekt, urbanista, fotograf krajobrazu kulturowego. Od 2003 roku profesor zwyczajny. Wykłada w Narodowym Uniwersytecie „Lwiwska Politechnika” w Katedrze Urbanistyki. Autor podręczników: Rekonstrukcja miast (1985), Kształtowanie architektonicznego obrazu miasta (1993), Podstawy urbanistyki (kolejne wydania: 1997, 2001, 2002, 2010, 2011); monografii: Lwów w starej i nowej szacie (1999), Przestrzeń miasta i miejska kultura (2007); ponad 200 publikacji naukowych; realizowanych projektów architektonicznych we Lwowie. Członek Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy, członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego imienia Szewczenka. Autor wystaw fotograficznych w Polsce na temat architektury i krajobrazu kulturowego Lwowa i wystaw na temat krajobrazu kulturowego miast europejskich we Lwowie.
dr. arch. Nadija Sosnowa
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina

Institute of Architecture of the National University "Lviv Polytechnic"/ Katedra Urbanistyki Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska"/Lwów, Ukraina.
Urbanista, аrchitekt, projektant wnętrz. Od 2003 roku dr. arch. Wykłada w Katedrze Urbanistyki, Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska". Autorka (wraz z współautorami) dwóch książek poświęconych metodyce badań kompleksów historycznych i planowaniu urbanistycznemu, ponad 30-tu publikacji naukowych oraz projektów urbanistycznych, architektonicznych i dizajnerskich. Kontakt: 
rektime08@rambler.ru

dr hab.inż.arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, prof.PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, IHAiKZ
dr inż. arch. Grzegorz Zimnicki, Senior Architect
Atkins Plc. (Design & Engineering/ London and South East Architects) | Londyn, Anglia
RECENZECI W 2014 ROKU | REVIEWERS IN 2014
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski , prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Zakład Projektowania Architektonicznego
Dr. Curulli Irene
Eindhoven University of Technology | Netherlands
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska - Milewska, prof. PB
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej
Prof. arch. Ado Franchini
Politecnico di Milano | Italy
Prof. Dr Arch. Pedro Ressano Garcia
dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, prof. PWr
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Projektowania Architektury Mieszkaniowej
Prof. dr Bożena Karwowska
University of British Columbia | Kanada
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Pracownia Projektowania Architektury Krajobrazu
dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych
dr hab. inż. arch. Jerzy Madejski prof. US
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired) | Municipality of Munich
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw.
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Dipl.-Ing. Dr. techn. Alexander Pfanzelt
University of Innsbruck, Faculty of Architecture, Institut für Gestaltung Studio1 | Österreich
Prof. dr. arch, Bohdan Posatskyy
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Prof. Dr. Françoise Py-Mokrane
University of Paris - La Sorbonne | France
dr. arch. Nadija Sosnowa
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Prof. Dr. Zeynep ULUDAG
Gazi University, Faculty of Architecture, Department of Architecture
RECENZECI W 2013 ROKU | REVIEWERS IN 2013
dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektonicznego
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski , prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Zakład Projektowania Architektonicznego
Dr. Curulli Irene
Eindhoven University of Technology | Netherlands
Prof. Dr. Nur ÇAGLAR
TOBB-ETU, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Architecture | Ankara, Turkey
dr hab. Bartosz Czarnecki
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska - Milewska, prof. PB
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej
Prof. arch. Ado Franchini
Politecnico di Milano | Italy
Prof. Dr. Françoise Py-Mokrane
University of Paris - La Sorbonne | France
dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, prof. PWr
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Projektowania Architektury Mieszkaniowej
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Pracownia Projektowania Architektury Krajobrazu
dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych
Prof. Wojciech Leśnikowski
Uniwersytet Kansas | USA
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired) | Municipality of Munich
dr hab. inż. Halina Petryszyn, prof nadzw.
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Dipl.-Ing. Dr. techn. Alexander Pfanzelt
University of Innsbruck, Faculty of Architecture, Institut für Gestaltung Studio1 | Österreich
Prof. dr. arch, Bohdan Posatskyy
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Ph.D. Işil Ruhi-Sipahioglu
TOBB-ETU, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Architecture | Ankara, Turkey
dr. arch. Nadija Sosnowa
Politechnika Lwowska | Lwów, Ukraina
Prof. Dr. Zeynep ULUDAG
Gazi University, Faculty of Architecture, Department of Architecture
RECENZECI W 2012 ROKU | REVIEWERS IN 2012
Prof. Dr Arch. Pedro Ressano Garcia
Universidade Lusofona | Lisbon
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Politechnika Krakowska
dipl. ing. arch. Gerhard Meigörner
Planning Department (retired) | Municipality of Munich
Prof. Dr Francoise Py-Mokrane
Sorbonne (retired) | Paris
dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska
Politechnika Wrocławska
RECENZECI W 2011 ROKU | REVIEWERS IN 2011
Prof. Dr Arch. Irene Curulli
Tu/e Eindhoven University of Technology
Prof. Dr Arch. Nur Caglar
TOBB-ETU Faculty of Fine Arts Department of Architecture
Prof. Dr Arch. Pedro Ressano Garcia
Universidade Lusofona | Lisbon
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. Dr Francoise Py-Mokrane
Sorbonne | Paris