|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 40/2019
SPACE & FORM NO 40/2019pobrano
263
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
257
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
303
Jan Słyk I Politechnika Warszawska, Poland
PRZESTRZEŃ I FORMA ARCHITEKTURY INFORMACYJNEJ
SPACE AND FORM OF INFORMATION ARCHITECTURE
pobrano
260
Marek Wołoszyn I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
KLINIKA ARCHITEKTURY
ARCHITECTURAL POLICLINIC
pobrano
292
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
MROCZNA STRONA ARCHITEKTURY. WŁADZA NAD PRZESTRZENIĄ A KONTROLA SPOŁECZEŃSTWA
THE DARK SIDE OF ARCHITECTURE. THE POWER OVER SPACE AND THE CONTROL OF SOCIETY
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
269
Teresa Bardzinska-Bonenberg I University of Arts in Poznan, Poland; Najmeh Hassas I Gdansk University of Technology, Poland; Apadana University of Shiraz, Iran
ZMIENNA PRZESTRZEŃ PERSKICH DZIEDZIŃCOWYCH DOMÓW UŻYWANYCH JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA POLSKICH DZIECI PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
VERSATILE SPACE OF PERSIAN COURT HOUSE IN ISFAHAN USED AS POLISH CHILDREN HABITAT DURING THE WW2
pobrano
271
Marco Lucchini I Politecnico di Milano, Italy; Gaspar Jaen Y Urban I University of Alicante, Spain
THE “DOUBLE SLAB”: FEATURES AND MEANING OF A RESIDENTIAL BUILDING TYPE IN BARCELONA MODERN MOVEMENT
pobrano
287
Jan Wrana I Politechnika Lubelska, Poland, Wojciech Struzik I WAKAD
BADANIA DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA W ARCHITEKTURZE. PRZYKŁAD – „WICA” WSCHODNIE INNOWACYJNE CENTRUM ARCHITECTURY
RESEARCH AIMED AT OBTAINING HIGH QUALITY OF AIR IN ARCHITECTURE. EXAMPLE – „WICA” EASTERN INNOVATION CENTER OF ARCHITECTURE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
243
Valentina Dessi I Politecnico di Milano, Italy, Lisa Astolfi I Politecnico di Milano, Italy
URBAN LIVEABILITY AS RESULT OF DIFFERENT ASPECTS
pobrano
235
Piotr Lorens I Politechnika Gdańska, Poland
KSZTAŁTOWANIE NOWEGO OBLICZA STOCZNI CESARSKIEJ W GDAŃSKU
SHAPING THE NEW FACE OF THE IMPERIAL SHIPYARD IN GDAŃSK
pobrano
223
Waldemar Marzęcki I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
SZCZECIN – MIASTO WIELU SERC
SZCZECIN – A CITY OF MANY HEARTS
pobrano
214
Zoriana V. Obynochna I Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
PODSTAWOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA CENTRÓW REHABILITACYJNYCH HIPOTERAPII
BASIC GUIDELINES FOR THE DESIGN OF HIPPOTHERAPY REHABILITATION CENTRES
pobrano
233
Zbigniew W. Paszkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROZWÓJ MIASTA?
WHO IS RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF THE CITY?
pobrano
249
Halyna Petryshyn I Lviv Polytechnic National University , Ukraine
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO WSPÓŁCZESNEGO LWOWA
THE HOUSING IN CONTEMPORARY URBAN DEVELOPMENT TENDENCIES OF LVIV
pobrano
235
Bohdan Posatskyi, Ihor Cherniak I I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
NOWE OBIEKTY W PRZESTRZENI LWOWA (1956 – 1990)
NEW OBJECTS IN THE SPACE OF LVIV (1956 – 1990)
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
231
Mykyta Gusiev I Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
REORGANIZACJA STRUKTURY MIASTA Z UWZGLĘDNIENIEM PRIORYTETU RUCHU PIESZYCH
CITY LANDSCAPE REORGANIZATION WITH PEDESTRIAN PRIORITY
HISTORIA | HISTORY
pobrano
219
Alessandro Bianchi I Politecnico di Milano, ITALY
AN EXHIBITION OF ARCHITECTURAL HERITAGE “PROSPICĔRE LOOKING FORWARD”. RATIONALIST SQUARES IN VARESE AND BRESCIA
pobrano
283
Elżbieta Czekiel-Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
CZASOPISMA NAUKOWE Z DYSCYPLINY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW
ACADEMIC JOURNALS IN THE DISCIPLINE OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING, AN ANALYSIS OF SELECTED CASES
pobrano
235
Halina Rutyna I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
DZIEDZICTWO BETONOWE SZCZECINA
HERITAGE OF CONCRETE BRISTLES
pobrano
272
Jan Wrana I Politechnika Lubelska, Poland, Wojciech Struzik I WAKAD
BADANIA DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE. PRZYKŁAD –„ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY POTOCKICH W RADZYNIU PODLASKIM – REWITALIZACJA
RESEARCH AIMED AT OBTAINING HIGH QUALITY OF AIR IN ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING. EXAMPLE – THE POTOCKI PALACE AND PARK COMPLEX IN RADZYŃ PODLASKI – RESTORATION