EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 40/2019
SPACE & FORM NO 40/2019pobrano
162
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
155
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
184
Jan Słyk
PRZESTRZEŃ I FORMA ARCHITEKTURY INFORMACYJNEJ
SPACE AND FORM OF INFORMATION ARCHITECTURE
pobrano
153
Marek Wołoszyn
KLINIKA ARCHITEKTURY
ARCHITECTURAL POLICLINIC
pobrano
171
Robert Barełkowski
MROCZNA STRONA ARCHITEKTURY. WŁADZA NAD PRZESTRZENIĄ A KONTROLA SPOŁECZEŃSTWA
THE DARK SIDE OF ARCHITECTURE. THE POWER OVER SPACE AND THE CONTROL OF SOCIETY
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
159
Teresa Bardzinska-Bonenberg, Najmeh Hassas
ZMIENNA PRZESTRZEŃ PERSKICH DZIEDZIŃCOWYCH DOMÓW UŻYWANYCH JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA POLSKICH DZIECI PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
VERSATILE SPACE OF PERSIAN COURT HOUSE IN ISFAHAN USED AS POLISH CHILDREN HABITAT DURING THE WW2
pobrano
161
Marco Lucchini, Gaspar Jaen Y Urban
THE “DOUBLE SLAB”: FEATURES AND MEANING OF A RESIDENTIAL BUILDING TYPE IN BARCELONA MODERN MOVEMENT
pobrano
154
Jan Wrana, Wojciech Struzik
BADANIA DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA W ARCHITEKTURZE. PRZYKŁAD – „WICA” WSCHODNIE INNOWACYJNE CENTRUM ARCHITECTURY
RESEARCH AIMED AT OBTAINING HIGH QUALITY OF AIR IN ARCHITECTURE. EXAMPLE – „WICA” EASTERN INNOVATION CENTER OF ARCHITECTURE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
139
Valentina Dessi, Lisa Astolfi
URBAN LIVEABILITY AS RESULT OF DIFFERENT ASPECTS
pobrano
129
Piotr Lorens
KSZTAŁTOWANIE NOWEGO OBLICZA STOCZNI CESARSKIEJ W GDAŃSKU
SHAPING THE NEW FACE OF THE IMPERIAL SHIPYARD IN GDAŃSK
pobrano
124
Waldemar Marzęcki
SZCZECIN – MIASTO WIELU SERC
SZCZECIN – A CITY OF MANY HEARTS
pobrano
117
Zoriana V. Obynochna
PODSTAWOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA CENTRÓW REHABILITACYJNYCH HIPOTERAPII
BASIC GUIDELINES FOR THE DESIGN OF HIPPOTHERAPY REHABILITATION CENTRES
pobrano
128
Zbigniew W. Paszkowski
KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROZWÓJ MIASTA?
WHO IS RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF THE CITY?
pobrano
146
Halyna Petryshyn
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO WSPÓŁCZESNEGO LWOWA
THE HOUSING IN CONTEMPORARY URBAN DEVELOPMENT TENDENCIES OF LVIV
pobrano
125
Bohdan Posatskyi, Ihor Cherniak
NOWE OBIEKTY W PRZESTRZENI LWOWA (1956 – 1990)
NEW OBJECTS IN THE SPACE OF LVIV (1956 – 1990)
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
131
Mykyta Gusiev
REORGANIZACJA STRUKTURY MIASTA Z UWZGLĘDNIENIEM PRIORYTETU RUCHU PIESZYCH
CITY LANDSCAPE REORGANIZATION WITH PEDESTRIAN PRIORITY
HISTORIA | HISTORY
pobrano
115
Alessandro Bianchi
AN EXHIBITION OF ARCHITECTURAL HERITAGE “PROSPICĔRE LOOKING FORWARD”. RATIONALIST SQUARES IN VARESE AND BRESCIA
pobrano
171
Elżbieta Czekiel-Świtalska
CZASOPISMA NAUKOWE Z DYSCYPLINY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW
ACADEMIC JOURNALS IN THE DISCIPLINE OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING, AN ANALYSIS OF SELECTED CASES
pobrano
127
Halina Rutyna
DZIEDZICTWO BETONOWE SZCZECINA
HERITAGE OF CONCRETE BRISTLES
pobrano
148
Jan Wrana, Struzik Wojciech
BADANIA DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE. PRZYKŁAD –„ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY POTOCKICH W RADZYNIU PODLASKIM – REWITALIZACJA
RESEARCH AIMED AT OBTAINING HIGH QUALITY OF AIR IN ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING. EXAMPLE – THE POTOCKI PALACE AND PARK COMPLEX IN RADZYŃ PODLASKI – RESTORATION