|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 34/2018
SPACE & FORM NO 34/2018pobrano
383
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
375
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
397
Robert Masztalski, Agnieszka Wicińska | WROCŁAW UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, POLAND
ANALISYS OF SHARE OF ACTS OF LOCAL LAW IN THE URBAN STRUCTURE SHAPING PROCESS OF SELECTED SMALL CITIES OF THE WROCŁAW SUB-REGION
ANALISYS OF SHARE OF ACTS OF LOCAL LAW IN THE URBAN STRUCTURE SHAPING PROCESS OF SELECTED SMALL CITIES OF THE WROCŁAW SUB-REGION
pobrano
421
Alicja Tupieka-Buszmak | University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
KULTURA I ŻYCIE MUZYCZNE A KAPITAŁ SPOŁECZNY I TOŻSAMOŚĆ MIASTA
CULTURE AND MUSICAL LIFE SOCIAL CAPITAL AND THE CITY’S IDENTITY
pobrano
416
Barbara Wycichowska | LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MAŁYCH MIAST. USTAWODAWSTWO I PRAKTYKA
PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SMALL TOWNS. LEGISLATURE AND PRACTICE
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
400
Jerzy Obolewicz | Bialystok University of Technology, Poland
BEZPIECZNE OBIEKTY BUDOWLANE W ZABUDOWIE MIEJSKIEJ
SAFE CONSTRUCTION BUILDINGS IN URBAN CONSTRUCTION
pobrano
375
Aleksander Owerczuk | BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
ZNACZENIE ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W DZIEDZICTWIE KULTUROWYM MAŁYCH MIAST NA PODLASIU NA PRZYKŁADZIE BIELSKA PODLASKIEGO
THE MEANING OF WOODEN HISTORIC ARCHITECTURE IN THE CULTURAL HERITAGE OF SMALL TOWNS IN THE PODLASIE REGION ON THE BASIS OF BIELSK PODLASKI1
pobrano
367
Zbigniew W. Paszkowski I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN, POLAND
NOWE SPOJRZENIE NA PLANOWANIE ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ
NEW LOOK OVER THE HOUSING ARCHITECTURAL PLANNING IN SUB-SAHARAN AFRICA
pobrano
503
Dorota Petryk | University of Warsaw, Polnad
LETNISKOWO – UZDROWISKOWA PRZESZŁOŚĆ ORAZ UNIKATO-WY STYL ARCHITEKTONICZNY JAKO POTENCJALNA SZANSA ROZWOJU PODWARSZAWSKIEGO OTWOCKA. PRZYKŁAD GUREWICZA
HEALTH RESORT’S PAST AND THE UNIQUE ARCHITECTURE OF OTWOCK, NEAR WARSAW, AS ITS POTENTIAL GROWTH FACTORS. GUREWICZ EXAMPLE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
343
Reyad Aljad | National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
THE DEVELOPMENT OF THE MASTER PLAN OF THE CITY OF SABHA AS A REFLECTION OF MODERNIZATION TRENDS IN THE URBAN DEVELOPMENT OF LIBYA IN THE 1970-2000
pobrano
329
Maria Dankowska, Katarzyna Zaborska | LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
ZACZAROWANA DOROŻKA, ZACZAROWANY DOROŻKARZ, ZACZAROWANY KOŃ – DZIEDZICTWO I TOŻSAMOŚĆ W MODELACH ROZWOJU MIAST, WYBRANE ASPEKTY I PRZYKŁADY
ENCHANTED HORSE CARRIAGE, ENCHANTED CABMAN, ENCHANTED HORSE – HERITAGE AND IDENTITY IN URBAN DEVELOPMENT MODELS, SELECTED ASPECTS AND EXAMPLES
pobrano
366
Małgorzata Denis | WROCŁAW UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, POLAND
WYBRANE ZAGADNIENIA MAŁE MIASTO ZWARTE - PLUSY I MINUSY
SELECTED ISSUES REGARDING SMALL COMPACT CITY – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
pobrano
422
Wiesława Gadomska, Wioletta Wasylik | UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN, POLAND
ANALIZA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W UZDROWISKU CIECHOCINEK
ANALYSIS OF THE GREEN SYSTEM IN CIECHOCINEK HEALTH RESORT
pobrano
348
Anna Majewska | Warsaw University of Technolog, Poland
WARTOŚCI KULTUROWE JAKO POTENCJAŁ ROZWOJOWY MAŁYCH MIAST MAZOWSZA NA PRZYKŁADZIE RAWY MAZOWIECKIEJ
CULTURAL VALUES AS DEVELOPMENT POTENTIAL FOR SMALL MAZOVIAN CITIES ON THE EXAMPLE OF RAWA MAZOWIECKA
pobrano
349
Magdalena Markiewicz | UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN, POLAND
PRĘŻNOŚĆ ROZWOJU LOKALNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
RESILIENCE OF LOCAL DEVELOPMENT IN THE REGION OF WARMIA AND MAZURY
pobrano
413
Piotr Łodziński | BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
REWITALIZACJA UZDROWISKA NA PRZYKŁADZIE MAŁEGO MIASTA SUPRAŚL
REVITALIZATION OF HEALTH RESORT BASED ON THE EXAMPLE OF THE SMALL TOWN SUPRAŚL
pobrano
389
Grażyna Sakson, Joanna Jaskułowska | LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
ZIELONA INFRASTRUKTURA W MAŁYCH MIASTACH JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI
GREEN INFRASTRUCTURE IN SMALL TOWNS AS AN ELEMENT OF SUSTAINABLE STORMWATER MANAGEMENT
pobrano
347
Krzysztof Skalski | PODHALE STATE COLLEGE OF APPLIED SCIENCES IN NOWY TARG, Poland
DZIEDZICTWO KULTUROWE MAŁYCH MIAST JAKO WEKTOR ROZWOJU GOSPODARCZEGO W PROGRAMACH REWITALIZACJI
CULTURAL HERITAGE OF SMALL CITIES AS A VECTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN REVITALIZATION PROGRAMS
pobrano
360
Joanna Tomczak | LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
PRZESTRZEŃ SACRUM JAKO JEDEN Z CZYNNIKÓW MIASTOTWÓRCZYCH NA PRZYKŁADZIE ŁODZI
SACRED SPACE AS ONE OF THE CITY-FORMING FACTORS ON THE EXAMPLE OF ŁÓDŹ