EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 19/2013
space & FORM no 19 / 2013Stopka redakcyjna
pobrano
283
SPIS TREŚCI
TEORIA
pobrano
485
WOJCIECH KOSIŃSKI
Dobro i piękno - miejsca przyjazne człowiekowi w miastach przed modernistycznych. Idee, projekty, realizacje
Well-being and beauty - places friendly to the people in pre-modern cities. Ideas, projects, implementations
pobrano
532
JAN KUREK
W POSZUKIWANIU PIĘKNA - RZECZ O TWÓRCZOŚCI WOJCIECHA LEŚNIKOWSKIEGO
IN SEARCH OF BEAUTY - ABOUT THE ARCHITECTURAL CREATIVE ACTIVITY OF WOJCIECH LEŚNIKOWSKI
pobrano
705
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO A BUDŻET GMINY
THE FINANCIAL RESULTS PROGNOSIS OF ADOPTING THE LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT AND THE MUNICIPAL BUDGET
ARCHITEKTURA
pobrano
390
MIKOŁAJ BIAŁKO
POTRZEBY MIESZKANIOWE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW
HOUSING NEEDS OF THE CONTEMPORARY SOCIETIES
pobrano
520
PIOTR BRZEZIŃSKI
SYSTEMATYKA KUJAWSKO-POMORSKICH KOLEJOWYCH WIEŻ CIŚNIEŃ
SYSTEMATICS OF RAILWAY WATER TOWERS IN THE KUYAVIAN - POMERANIAN REGION
pobrano
578
ANNA MARTYKA
EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH
MUZEALNYCH CHILDREN'S EDUCATION IN MUSEUM SPACES
pobrano
558
ANNA MIELNIK
RACJONALNOŚĆ I RACJONALIZM W ARCHITEKTURZE
RATIONALITY AND RATIONALISM IN ARCHITECTURE
pobrano
551
MIŁOSZ RACZYŃSKI
RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ SZKLANEJ FASADY. W POSZUKIWANIU CIĄGŁOŚCI IDEI PROSTOPADŁOŚCIENNEJ FORMY. CZĘŚĆ PIĄTA
THE TYPES OF MODERN GLASS FACADE. IN SEARCH OF THE IDEA OF CONTINUITY OF THE CUBOIDAL FORM. PART FIVE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
664
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
KONIECZNE ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W POLSCE
NECESSARY CHANGES IN LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT IN POLAND
pobrano
431
ANNA MAURER
PRZYWRÓCENIE RZEKI MIASTU W KONTEKŚCIE REWITALIZAJI MIAST POPRZEMYSŁOWYCH - WYBRANE PRZYKŁADY
RESTORING RIVER TO THE CITY IN THE CONTEXT OF REVITALIZATION OF FORMER INDUSTRIAL CITIES - SELECTED EXAMPLES
pobrano
420
ALEKSANDRA OBRAŁ
PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WZDŁUŻ ALEI SOLIDARNOŚCI W NOWEJ HUCIE
THE REVITALIZATION PROJECT OF PUBLIC SPACE ALONG SOLIDARNOŚCI AVENUE IN NOWA HUTA
pobrano
584
ERNESTYNA SZPAKOWSKA
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW MIAST IDEALNYCH, MOTYWOWANYCH WIZJĄ SPOŁECZNĄ. CZĘŚĆ I
CHARACTERISTICS OF THE CHOSEN EXAMPLES OF IDEAL CITIES MOTIVATED BY SOCIAL VISION. PART I
pobrano
578
ANNA ZABDYR-JAMRÓZ
MIEJSKI PLAC I PODWÓRKO A PARTYCYPACJA I ANTYCYPACJA
RESTORING RIVER TO THE CITY INTOWN SQUARE AND COURTYARD - PARTICIPATION AND ANTYCYPATIONS PROBLEMS
KRAJOBRAZ
pobrano
411
WITOLD PAU BURKIEWICZ
OGRODY HISZPAŃSKO-ARABSKIE ORAZ OGRODY ANTONIO GAUDIEGO, DWA STYLE EUROPEJSKIEJ SZTUKI OGRODOWEJ
SPANISH-ARABIC GARDENS AND ANTONIO GAUDI'S GARDENS; TWO STYLES OF EUROPEAN GARDEN ART
pobrano
424
ANNA GAŁECKA-DROZDA
TWÓRCZOŚĆ CÉSARA MANRIQUE W SŁUŻBIE OCHRONY KRAJOBRAZU
LANZAROTE CÉSAR MANRIQUE'S ARTWORKS IN SERVICE OF LANZAROTE'S LANDSCAPE PROTECTION
pobrano
477
KASPER JAKUBOWSKI
SYSTEMY TERENÓW ZIELENI KANWĄ EKOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA
URBAN GREEN SPACE SYSTEMS AS A TOOL FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT OF A CITY
pobrano
391
PRZEMYSŁAW KOWALSKI, MIŁOSZ ZIELIŃSKI
SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA POSTRZEGANIA ŹRÓDEŁ W KRAJOBRAZIE
SOCIO-CULTURAL DETERMINANTS OF THE PERCEPTION OF SPRINGS IN THE LANDSCAPE
pobrano
539
DOROTA KRUG
RZEŹBY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ A ICH KONTEKST KRAJOBRAZOWY
SCULPTURES IN PUBLIC SPACES AND THEIR LANDSCAPE CONTEXT
pobrano
518
NATALIA POCHEĆ, AGNIESZKA WÓJCIK
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZY REWALORYZACJI OGRODÓW HISTORYCZNYCH
THE PRACTICE OF USING MODERN CONSTRUCTION MATERIALS IN RESTORING HISTORICAL GARDENS
pobrano
546
SANDRA RUS
PROJEKT KONCEPCYJNY PARKU DŹWIĘKOWEGO
SOUND GARDEN CONCEPTUAL DESIGN
HISTORIA
pobrano
395
AGNIESZKA FITTA
JAROSŁAW - ŚLADY WIELOKULTUROWOŚCI. CZĘŚĆ I
JAROSŁAW - TRACES OF MULTICULTURALISM. PART I
pobrano
347
ANNA SOŁTYSIK
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ W ARCHITEKTURZE OBSZARÓW WIEJSKICH NORWEGII I ROSJI PÓŁNOCNEJ
TRADITION AND THE PRESENT IN ARCHITECTURE OF RURAL AREAS IN NORWAY AND NORTHERN RUSSIA