EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 14/2010
space & FORM no 14 / 2009

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki


Stopka redakcyjna
pobrano
201
SPIS TREŚCI
KRAJOBRAZ
pobrano
244
WOJCIECH KOSIŃSKI
Zespół krajobrazowy Kazimierz Dolny - Janowiec. Park Wiślany - Dwa Brzegi
Landcape unit Kazimierz Dolny - Janowiec. The park upon Vistula river - two shores
pobrano
338
SYLWIA DĘBCZAK
Ogrody pamięci jako "dzieła sztuki ogrodniczej" na przykładzie jednego z najcenniejszych terenów zieleni Szczecina
The gardens of memory as pieces of gardening art, exemplified with one of the most valuable green areas of Szczecin - the Central Cemetery (part one)
pobrano
221
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Krajobraz jako inspiracja. Poszukiwanie pretekstu w projektowaniu miejskich przestrzeni publicznych
Landscape as inspiration. Search for pretext in design of new urban public spaces (on the example of competition project "Revaluation of urban park and Independence Square in Zakopane)
ARCHITEKTURA
pobrano
312
KRZYSZTOF BIZIO
Nowa struktura. Ewolucja strukturalizmu holenderskiego
Evolution of Dutch structuralism
pobrano
258
MARCIN FURTAK
Architektura użyteczności publicznej Starachowic
Public architecture in Starachowice during the years of existence of Central Industrial Area
pobrano
247
MICHAŁ KUMOREK
Analiza rozwoju budownictwa wysokiego
Analysis of high-rise buildings development
pobrano
213
MIŁOSZ RACZYŃSKI
W poszukiwaniu ciągłości idei prostopadłościennej formy. Zarys Historyczny. Część druga
In search of the idea of continuity of the cuboidal form. Historical background. Part 2.
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
294
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Publiczne przestrzenie piesze, ich zagospodarowanie i funkcja
Pedestrian public spaces - spatial arrangement and functions
pobrano
235
LECHOSŁAW CZERNIK
METROBASEL - Transgraniczny Region Metropolitalny Bazylei - inspiracje dla regionu Pomorza Zachodniego
METROBASEL - Transboundary Metropolitan Region - inspiration for Western Pomerania Region
pobrano
263
ANDRZEJ HRABIEC
Przestrzeń formy, forma przestrzeni przepływu
The space of form, the form of space flow
pobrano
237
ANNA STĘPIEŃ
Zapis urbanistyczny przestrzeni metropolitalnej
A contribution to the discussion on urban design
pobrano
320
ADAM ZWOLIŃSKI
Zmiany konfiguracji przestrzennej obszarów miejskich a sposób ich użytkowania i relacje z otoczeniem
Changes of spatial configuration of urban areas - space use and relations with surroundings
TEORIA
pobrano
241
JOANNA ARLET
Przestrzenna, społeczna i ekologiczna problematyka zimowej szkoły architektury na uniwersytecie Gazi - Ankara 2010
Spatial, social and ecological ideas in winter school of architecture at Gazi university - Ankara 2010
pobrano
318
ROBERT BAREŁKOWSKI
Paradoks skali
The paradox of scale
pobrano
228
MAREK CZYŃSKI
Labirynty współczesnego miasta
Labirynths of contemporary city
pobrano
206
DARIUSZ KRONOWSKI
Rysunek odręczny w projektach mistrzów na przykładzie Le Corbusiera i Zahy Hadid
Freehand drawing in project of masters - example of Le Corbusier and Zaha Hadid
pobrano
262
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Stan dyscypliny naukowej: architektura i urbanistyka w Polsce
Condition of art of the scientific discipline: architecture and urban planning in Poland
pobrano
213
JOANNA SZWED
Planowanie oświetlenia w mieście na przykładzie koncepcji oświetlenia Bulwarów Wiślanych w Krakowie
Light planning in the sity on the example of lighting concept for Vistula river valley in Cracow
pobrano
253
GRZEGORZ WOJTKUN
Architektura współczesna w świetle uwarunkowań radiestezyjnych - mity a rzeczywistość
Contemporary architecture in the light of dowsing conditions - myths and reality
HISTORIA
pobrano
223
EWA AUGUSTYN
Średniowieczne miasta Pomorza Zachodniego - kształtowanie się autonomii mieszczaństwa
Medieval cities of West Pomerania - formation of the autonomy of the bourgeoisie
pobrano
210
EWA AUGUSTYN
Średniowieczne miasta Pomorza Zachodniego - symbol potęgi mieszczaństwa
Medieval cities of West Pomerania - symbol of power of the middle class
pobrano
296
KRYSTYNA MIESZKOWSKA
Zanzibarskie drzwi
Zanzibar door