EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 12 / 2009
space & FORM no 12 / 2009

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski


pobrano
522
SPIS TREŚCI
pobrano
913
WOJCIECH KOSIŃSKI
Twórczość architektoniczna - jako niezwykłość
The Architectural Creativity as an Unusuality
pobrano
664
ROBERT BAREŁKOWSKI
Zapiski o procesie projektowym
Notes about Design Process
pobrano
700
KLARA CZYŃSKA
Wykorzystanie wirtualnego modelu miasta do badanie zasięgu widoczności panoram
Using a Model of Virtual City for Research on Visibility Range pf Panoramas of The City
pobrano
783
WOJCIECH PAWŁOWSKI, RAFAŁ NOWAK
Architektura a statyka ceglanych nadproży łukowych
Architecture and Statics of Bricks Curve Lintel
pobrano
679
AGNIESZKA SMALEC, PIOTR WACHOWICZ
Komunikacja i wdrażanie wartości marki miasta Szczecina
Communication and Implementation of Values of The City Brand of Szczecin
pobrano
676
GRZEGORZ WOJTKUN
Polityka mieszkaniowa, mieszkalnictwo, architektura i architekci - relacja ciągle niedoskonała?
Housing Policy, Housing, Architecture and Architects - Still Imperfect Relationship?
ARCHITEKTURA
pobrano
679
WOJCIECH BAL
Tożsamość kulturowa kurortów nadmorskich. Przestrzeń inspirująca, wymagające dziedzictwo
Cultural Identity of Seaside Health Resorts. An Inspiring Space and Demanding Heritage MACIEJ BARTOS
pobrano
1008
MACIEJ BARTOS
Cokoły w obiektach historycznych
The Plinths of The Historical Buildings
pobrano
653
INGEBORGA CYGANKIEWICZ
Nowe sposoby użycia tradycyjnych materiałów budowlanych
New Methods of Using Traditional Building Materials
pobrano
444
JACEK GYURKOVICH
Architektura sakralna - współczesne tendencje w kościele zachodnim
Sacral Architecture - Contemporary Tendeances in Western Church
pobrano
664
DARIUSZ KRONOWSKI
Wybrane zagadnienia nowoczesnej architektury górskiej
Choosen Issues of Modern Mountain Architecture
pobrano
589
WALDEMAR MARZĘCKI
Wybrane realizacje współczesnej zabudowy Szczecina
Selected Developments of Contemporary Architecture of Szczecin
pobrano
624
LESZEK SOBOL
Elektrownie jądrowe w Polsce - aspekty formalno-prawne rozwoju
Nuclear Power Plants in Poland - Formal and Legal Aspects of Development
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
678
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Rozwój miasta a jego warunki geograficzno przyrodnicze i spuścizna historyczna na przykładzie Szczecina
Development of City Against its Environmental Conditions and Historic Heritage. The Case of Szczecin City
pobrano
746
LECHOSŁAW CZERNIK
Region Pomorza Zachodniego w transgranicznym oddziaływaniu
West Pomerania Region in Transboundary Relation
pobrano
883
HELENA FREINO
Miejsca w przestrzeni miejskiej
Places in Urban Space
pobrano
61
MATEUSZ GYURKOVICH
Współczesne przestrzenie komunikacyjne w Saragossie
Contemporary Spaces for Communication in Saragossa
pobrano
610
ARTUR JASIŃSKI
Wielkomiejski dylemat - przestrzeń publiczna czy przestrzeń bezpieczna
Metropolitan Dilemma - Public Space or Safe Space
pobrano
1158
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Planowanie transformacji szczecińskich wysp Międzyodrza
Planning The Transformation of Szczecin's Islands of The Odra River
pobrano
62
DOROTA WANTUCH-MATLA
Stymulująca rola miejskich przestrzeni publicznych
Stimulating Role of The Public Space
pobrano
588
JOANNA WYROBA
Rewitalizacjia Grzegórzek w Krakowie - projekt dyplomowy na WAPK
Revitalization of The Grzegórzki Site in Cracow - Final Thesis on Cracow University of Technology Faculty of Architecture
pobrano
552
ADAM ZWOLIŃSKI
Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych
Determinants of Urban Transformation of Housing Areas...
KRAJOBRAZ
pobrano
627
ALEKSANDER BÖHM
Droga do akredytacji i dalej
Road to Accreditation
pobrano
597
KRYSTYNA DˇBROWSKA-BUDZIŁO
Treść krajobrazowej kompozycji - jej warstwa znaczeniowa
The Substance of Landscape Composition - its Meaning Layer
pobrano
602
PRZEMYSŁAW KOWALSKI, JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA
Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych w projektowaniu infrastruktury turystycznej
Conservation of Nature and Landscape Values in Tourist Infrastructure Design
HISTORIA
pobrano
632
ALEKSANDRA DUDA-GRUDZIEŃ
Archeologia urbanistyczna na przykładzie Jerozolimy
Urban Archaeology Jerusalem as an Example
pobrano
763
ANNA SOŁTYSIK
Teodor Talowski i jego "Willa pod Kozłem" w Bochni
Theodor Talowski and His "Villa Under The Billy Goat" in Bochnia
pobrano
602
EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH
Historyczne zamki a współczesność
Historic Castles and The Modernity