EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 11 / 2009
space & FORM no 11 / 2009

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski


Stopka redakcyjna
pobrano
128
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
210
WOJCIECH KOSIŃSKI
Nauczanie projektowania - symulacja realnej praktyki zawodowej
pobrano
281
EUGENIA AGRANOWICZ-PONOMARIOWA, JADWIGA ŻARNOWIECKA
Interdyscyplinarne projektowanie wnętrz mieszkalnych
pobrano
185
JOANNA ARLET, PIOTR ARLET
200 lat geometrii wykreślnej w Polsce
pobrano
208
ROBERT BAREŁKOWSKI
PROGRES jako system. Elementy procesu dyplomowego w WSG w Bydgoszczy
pobrano
205
ROBERT BAREŁKOWSKI
Pęknięcie struktury. Nauczanie architektury w czasach przesilenia
pobrano
178
AGNIESZKA BŁAŻKO, MAŁGORZATA SKRZYPEK-ŁACHIŃSKA
Poszukując indywidualności
pobrano
207
DARIA BRĘCZEWSKA-KULESZA
Popularyzacja architektury z przełomu XIX i XX w. jako elementu tożsamości kulturowej miast na przykładzie Bydgoszczy
pobrano
259
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Nauczanie architektury i urbanistyki a wybrane uwarunkowania prawne
pobrano
169
LECHOSŁAW CZERNIK
Specyfika regionalna w aspekcie procesu kształcenia
pobrano
224
KLARA CZYŃSKA
Wykorzystanie programu Google Earth w kontekście nauczania urbanistyki
pobrano
215
HELENA FREINO
Nauczanie urbanistyki w świetle dynamiki zmian i stanu polskiej przestrzeni
pobrano
184
MARIA HELENOWSKA-PESCHKE
Architektura cyfrowa - o miejscu technologii informatycznych w architektonicznym
pobrano
384
BEATA JUCHNIEWICZ
Architektura między mediami
pobrano
229
JADWIGA KIERNIKIEWICZ-WIECZORKIEWICZ, JANUSZ WIECZORKIEWICZ
Co architekt umieć powinien
pobrano
246
PIOTR KOWALSKI
Nauczanie planowania przestrzennego w praktyce
pobrano
211
ROMUALD LOEGLER
Uczyć teorii architektury
pobrano
251
DOROTA ŁUCZEWSKA
Przestrzeń wspólna/granica. Współczesne i tradycyjne narzędzia plastyczne w nauczaniu i projektowaniu architektonicznym
pobrano
175
ROBERT MAZUR
Wirtualne metody nauczania w odniesieniu do przedmiotu techniki komputerowe w projektowaniu CAD
pobrano
241
WOJCIECH PĘSKI, ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA, ADAM ZWOLIŃSKI
Internet w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na przedmiocie zarządzanie miastami
pobrano
247
MAŁGORZATA ROGIŃSKA-NIESŁUCHOWSKA
Wizualizacja - element warsztatu współczesnego architekta
pobrano
239
AGATA SZYMAŃSKA
Laboratorium edukacyjne - elementy twórczości Le Corbusiera punktem wyjścia do studiowania przestrzeni architektonicznej
pobrano
177
HUBERT TRAMMER
Włączanie osób i instytucji spoza uczelni w nauczanie na kierunkach architektonicznych
pobrano
222
ANNA WANCŁAW
Nauczanie architektury w końcu XIX wieku
pobrano
232
GRZEGORZ WOJTKUN
Szczecin - tożsamość miasta
pobrano
220
MAREK WOŁOSZYN
40 lat nauczania architektury w Szczecinie - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
pobrano
260
JAN WRANA
Przekraczanie granicy pamięci
pobrano
242
ADAM ZWOLIŃSKI
Świadomość "trzeciego" wymiaru podstawą kształtowania założeń urbanistycznych. Rola makiety i modelowania przestrzennego w nauczaniu projektowania urbanistycznego