EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 32/2017
SPACE & FORM NO 32/2017pobrano
312
Stopka redakcyjna
pobrano
308
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
372
Robert Barełkowski
WIELOKRYTERIALNY SYSTEM OCENY PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W PRAKTYCE I W DYDAKTYCE
MULTI-CRITERIA ASSESSMENT SYSTEM FOR ARCHITECTURAL DESIGN IN PRACTICE AND TEACHING
pobrano
349
Artur Jasiński
UFORTYFIKOWANE MIASTO XXI WIEKU: ZABEZPIECZENIE ANTYTERRORYSTYCZNE DOLNEGO MANHATTANU
THE FORTIFIED CITY OF XXI CENTURY: ANTITERRORIST PROTECTION OF LOWER MANHATTAN
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
346
Robert Barełkowski
ZAGADNIENIA ZŁOŻONE W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM
COMPLEX ISSUES IN ARCHITECTURAL DESIGN
pobrano
340
Jan Kurek
KOŚCIOŁY NORWESKIE TYPU STAV – W BADANIACH DIETRICHSONA I HÅKONA CHRISTIE
NORWEGIAN STAVE CHURCHES – IN DIETRICHSON AND HÅKON CHRISTIE RESEARCH
pobrano
360
Norbert Laskowski
BUDOWLE HYDROTECHNICZNE INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PRZEMYSŁU I NATURY
HYDRAULIC STRUCTURES AS AN INTEGRAL PART OF SYMBIOSIS BETWEEN INDUSTRY AND NATURE
pobrano
343
Valentin Litovko
INNOVATIVE MEANS OF THE REVIVAL OF SYNTHESIS OF ARTS IN ARCHITECTURE
pobrano
321
Iryna Serhiiuk
ARCHITECTURAL AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF MILITARY GARRISONS IN THE CITIES OF VOLYN
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
326
Serhii Danylov
METHOD OF CLUSTER ANALYSIS IN THE INVESTIGATION OF THE CITY AS AN OPEN DYNAMIC SYSTEM
pobrano
323
Tomasz Dudek, Dominika Hajdo
ZAPOTRZEBOWANIE NA TERENY ZIELENI JAKO PRZESTRZEŃ DO REKREACJI W RZESZOWIE
DEMAND FOR GREEN AREAS MEANT FOR RECREATION IN RZESZOW
pobrano
306
Olga Kopczyńska
ANALIZA TORFOWISK OKOLIC SZCZECINA POD WZGLĘDEM PRZYDATNOŚCI POD ZABUDOWĘ
ANALYSIS OF PEATLANDS OF SZCZECIN’S SURROUNDINGS IN TERMS OF SUITABILITY FOR DEVELOPMENT
pobrano
373
Daria R. Levchenko
THE TECHNIQUES OF EFFECTIVE USE OF RECREATIONAL AREAS OF THE UNIVERSITY COMPLEXES
pobrano
307
Konrad Urbanowicz, Karolina Obuszko
URBANISTYCZNY ROZWÓJ SZTOKHOLMU W XX WIEKU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
URBAN DEVELOPMENT IN STOCKHOLM IN 20TH CENTURY ON SELECTED EXAMPLES
pobrano
293
Olha Pokladok
CECHY ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNEJ I KRAJOBRAZOWEJ ORAZ CELE ROZWOJU SYSTEMU PODMIEJSKICH TERENÓW MIASTA LWÓW
FEATURES OF THE ARCHITECTURE LANDSCAPE ARRANGEMENT AND OBJECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF RECREATION SYSTEM IN LVIV SUBURBAN
pobrano
285
Lyudmila М. Shvets
ROZWÓJ DWORCOWYCH KOMPLEKSÓW KOLEJOWYCH MAŁYCH MIAST
THE DEVELOPMENT OF TOWNS’ RAILWAY COMPLEXES
pobrano
275
Marzena Suchocka, Aleksandra Dobrowolska, Joanna Kosno, Joanna Krupa
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PRZY MILANOWSKIM CENTRUM KULTURY – ZIELONE PRELUDIUM, JAKO PRZEJAW LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI MIASTA
PROJECT OF THE MILANOWSKI CULTURAL CENTER – GREEN PRELUDE SPACE, AS A MANIFESTATION OF THE LOCAL IDENTITY
pobrano
264
Anna Ziobro
KONSEKWENCJE ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ W POWO-JENNYCH PLANACH ROZWOJU KRAKOWA
CONSEQUENCES OF CHANGES IN THE SPATIAL STRUCTURE IN POST-WAR DEVELOPMENT PLANS OF CRACOW
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
334
Klara Czyńska
OCENA ODDZIAŁYWANIA WIZUALNEGO ZABUDOWY WYSOKIEJ NA WYBRANE WNĘTRZA KRAJOBRAZOWE Z UŻYCIEM METODY VIS
ASSESSMENT OF TALL BUILDINGS VISUAL IMPACT ON SELECTED LANDSCAPE INTERIORS USING THE VIS METHOD
pobrano
304
Miłosz Zieliński
WYKORZYSTANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PROJEKTOWANIU MIESKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – STUDIUM PRZYPADKU Z WARSZAWY
USING THE RESULTS OF PUBLIC CONSULTATIONS IN THE DESIGN OF AN URBAN PUBLIC SPACE - THE CASE STUDY OF WARSAW