|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 32/2017
SPACE & FORM NO 32/2017pobrano
488
Stopka redakcyjna
pobrano
488
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
574
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
WIELOKRYTERIALNY SYSTEM OCENY PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W PRAKTYCE I W DYDAKTYCE
MULTI-CRITERIA ASSESSMENT SYSTEM FOR ARCHITECTURAL DESIGN IN PRACTICE AND TEACHING
pobrano
572
Artur Jasiński I Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego , Poland
UFORTYFIKOWANE MIASTO XXI WIEKU: ZABEZPIECZENIE ANTYTERRORYSTYCZNE DOLNEGO MANHATTANU
THE FORTIFIED CITY OF XXI CENTURY: ANTITERRORIST PROTECTION OF LOWER MANHATTAN
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
588
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ZAGADNIENIA ZŁOŻONE W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM
COMPLEX ISSUES IN ARCHITECTURAL DESIGN
pobrano
625
Jan Kurek I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
KOŚCIOŁY NORWESKIE TYPU STAV – W BADANIACH DIETRICHSONA I HÅKONA CHRISTIE
NORWEGIAN STAVE CHURCHES – IN DIETRICHSON AND HÅKON CHRISTIE RESEARCH
pobrano
554
Norbert Laskowski I Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Poland
BUDOWLE HYDROTECHNICZNE INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PRZEMYSŁU I NATURY
HYDRAULIC STRUCTURES AS AN INTEGRAL PART OF SYMBIOSIS BETWEEN INDUSTRY AND NATURE
pobrano
537
Valentin Litovko I Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
INNOVATIVE MEANS OF THE REVIVAL OF SYNTHESIS OF ARTS IN ARCHITECTURE
pobrano
482
Iryna Serhiiuk I National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Ukraine
ARCHITECTURAL AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF MILITARY GARRISONS IN THE CITIES OF VOLYN
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
476
Serhii Danylov I Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraine
METHOD OF CLUSTER ANALYSIS IN THE INVESTIGATION OF THE CITY AS AN OPEN DYNAMIC SYSTEM
pobrano
457
Tomasz Dudek, Dominika Hajdo I Uniwersytet Rzeszowski, Poland
ZAPOTRZEBOWANIE NA TERENY ZIELENI JAKO PRZESTRZEŃ DO REKREACJI W RZESZOWIE
DEMAND FOR GREEN AREAS MEANT FOR RECREATION IN RZESZOW
pobrano
433
Olga Kopczyńska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ANALIZA TORFOWISK OKOLIC SZCZECINA POD WZGLĘDEM PRZYDATNOŚCI POD ZABUDOWĘ
ANALYSIS OF PEATLANDS OF SZCZECIN’S SURROUNDINGS IN TERMS OF SUITABILITY FOR DEVELOPMENT
pobrano
602
Daria R. Levchenko I O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine
THE TECHNIQUES OF EFFECTIVE USE OF RECREATIONAL AREAS OF THE UNIVERSITY COMPLEXES
pobrano
439
Konrad Urbanowicz, Karolina Obuszko I Politechnika Wrocławska, Poland
URBANISTYCZNY ROZWÓJ SZTOKHOLMU W XX WIEKU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
URBAN DEVELOPMENT IN STOCKHOLM IN 20TH CENTURY ON SELECTED EXAMPLES
pobrano
426
Olha Pokladok I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
CECHY ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNEJ I KRAJOBRAZOWEJ ORAZ CELE ROZWOJU SYSTEMU PODMIEJSKICH TERENÓW MIASTA LWÓW
FEATURES OF THE ARCHITECTURE LANDSCAPE ARRANGEMENT AND OBJECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF RECREATION SYSTEM IN LVIV SUBURBAN
pobrano
422
Lyudmila М. Shvets I O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine
ROZWÓJ DWORCOWYCH KOMPLEKSÓW KOLEJOWYCH MAŁYCH MIAST
THE DEVELOPMENT OF TOWNS’ RAILWAY COMPLEXES
pobrano
423
Marzena Suchocka, Aleksandra Dobrowolska, Joanna Kosno, Joanna Krupa I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PRZY MILANOWSKIM CENTRUM KULTURY – ZIELONE PRELUDIUM, JAKO PRZEJAW LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI MIASTA
PROJECT OF THE MILANOWSKI CULTURAL CENTER – GREEN PRELUDE SPACE, AS A MANIFESTATION OF THE LOCAL IDENTITY
pobrano
393
Anna Ziobro I Cracow University of Technology, Poland
KONSEKWENCJE ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ W POWO-JENNYCH PLANACH ROZWOJU KRAKOWA
CONSEQUENCES OF CHANGES IN THE SPATIAL STRUCTURE IN POST-WAR DEVELOPMENT PLANS OF CRACOW
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
473
Klara Czyńska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
OCENA ODDZIAŁYWANIA WIZUALNEGO ZABUDOWY WYSOKIEJ NA WYBRANE WNĘTRZA KRAJOBRAZOWE Z UŻYCIEM METODY VIS
ASSESSMENT OF TALL BUILDINGS VISUAL IMPACT ON SELECTED LANDSCAPE INTERIORS USING THE VIS METHOD
pobrano
438
Miłosz Zieliński I Cracow University of Technology, Poland
WYKORZYSTANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PROJEKTOWANIU MIESKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – STUDIUM PRZYPADKU Z WARSZAWY
USING THE RESULTS OF PUBLIC CONSULTATIONS IN THE DESIGN OF AN URBAN PUBLIC SPACE - THE CASE STUDY OF WARSAW