EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 32/2017
SPACE & FORM NO 32/2017Stopka redakcyjna
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
56
Robert Barełkowski
WIELOKRYTERIALNY SYSTEM OCENY PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W PRAKTYCE I W DYDAKTYCE
MULTI-CRITERIA ASSESSMENT SYSTEM FOR ARCHITECTURAL DESIGN IN PRACTICE AND TEACHING
pobrano
28
Artur Jasiński
UFORTYFIKOWANE MIASTO XXI WIEKU: ZABEZPIECZENIE ANTYTERRORYSTYCZNE DOLNEGO MANHATTANU
THE FORTIFIED CITY OF XXI CENTURY: ANTITERRORIST PROTECTION OF LOWER MANHATTAN
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
26
Robert Barełkowski
ZAGADNIENIA ZŁOŻONE W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM
COMPLEX ISSUES IN ARCHITECTURAL DESIGN
pobrano
18
Jan Kurek
KOŚCIOŁY NORWESKIE TYPU STAV – W BADANIACH DIETRICHSONA I HÅKONA CHRISTIE
NORWEGIAN STAVE CHURCHES – IN DIETRICHSON AND HÅKON CHRISTIE RESEARCH
pobrano
25
Norbert Laskowski
BUDOWLE HYDROTECHNICZNE INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PRZEMYSŁU I NATURY
HYDRAULIC STRUCTURES AS AN INTEGRAL PART OF SYMBIOSIS BETWEEN INDUSTRY AND NATURE
pobrano
28
Valentin Litovko
INNOVATIVE MEANS OF THE REVIVAL OF SYNTHESIS OF ARTS IN ARCHITECTURE
pobrano
22
Iryna Serhiiuk
ARCHITECTURAL AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF MILITARY GARRISONS IN THE CITIES OF VOLYN
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
26
Serhii Danylov
METHOD OF CLUSTER ANALYSIS IN THE INVESTIGATION OF THE CITY AS AN OPEN DYNAMIC SYSTEM
pobrano
26
Tomasz Dudek, Dominika Hajdo
ZAPOTRZEBOWANIE NA TERENY ZIELENI JAKO PRZESTRZEŃ DO REKREACJI W RZESZOWIE
DEMAND FOR GREEN AREAS MEANT FOR RECREATION IN RZESZOW
pobrano
23
Olga Kopczyńska
ANALIZA TORFOWISK OKOLIC SZCZECINA POD WZGLĘDEM PRZYDATNOŚCI POD ZABUDOWĘ
ANALYSIS OF PEATLANDS OF SZCZECIN’S SURROUNDINGS IN TERMS OF SUITABILITY FOR DEVELOPMENT
pobrano
15
Daria R. Levchenko
THE TECHNIQUES OF EFFECTIVE USE OF RECREATIONAL AREAS OF THE UNIVERSITY COMPLEXES
pobrano
25
Konrad Urbanowicz, Karolina Obuszko
URBANISTYCZNY ROZWÓJ SZTOKHOLMU W XX WIEKU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
URBAN DEVELOPMENT IN STOCKHOLM IN 20TH CENTURY ON SELECTED EXAMPLES
pobrano
19
Olha Pokladok
CECHY ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNEJ I KRAJOBRAZOWEJ ORAZ CELE ROZWOJU SYSTEMU PODMIEJSKICH TERENÓW MIASTA LWÓW
FEATURES OF THE ARCHITECTURE LANDSCAPE ARRANGEMENT AND OBJECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF RECREATION SYSTEM IN LVIV SUBURBAN