|   |   | 

KONTAKT


ADRES KORESPONDENCYJNY

przestrzeń i FORMA
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PL 71-210 Szczecin
ul. Żołnierska 50

Sekretariat redakcji:
tel. +48 91 449-56-79
e-mail: spaceandform@zut.edu.pl 


Rada Redakcyjna

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
(redaktor naczelny)
 
dr hab. inż. arch. Klara Czyńska prof. ZUT
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
(z-ca redaktora naczelnego)
 
ing. arch. Michal Czafik, PhD
Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
(redaktor ds. współpracy zagranicznej)
 
prof. Marco Lucchini
Politecnico di Milano, Italy
(redaktor tematyczny)
 
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof ZUT
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
(redaktor ds. współpracy zagranicznej)
 
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
(redaktor ds. współpracy zagranicznej)
 
mgr inż. arch. Alicja Świtalska
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
(sekretarz redakcji)
 
dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński, prof. ZUT
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
(sekretarz redakcji)
 
dr inż. arch. Jaryna Onufriw
Lviv Polytechnic National University,Ukraine
(redaktor tematyczny)
 
dr inż. arch. Miłosz Zieliński 
Cracow University of Technology, Poland
(redaktor tematyczny)

 
----
Nowa strona http://www.pif.zut.edu.pl/ czynna od lipca 2016
Webmaster: Elżbieta Czekiel-Świtalska, Klara Czyńska