|   |   | 

INDEKSACJA W BAZACH 

 
CiteFactor 2019/2020: 1.90
 
Czasopismo jest indeksowane w bazach
ARIANTA
BazTech
BazHum
BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ
CEON
EBSCO
ICI Journals Master List
NUKAT
Polska Bibliografia Naukowa
 
Kategoria wg Thomson Reuters:
PLANNING & DEVELOPMENT, ARCHITECTURE
 
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN

Rok Punkty MNISW Lista
2019/20/21 20  
2018/17/16/15 9 B
2013/2014 4 B
2011/2012 2 B
 

Ocena czasopisma ICI Journals Master List 
Index Copernicus International

2019 100
2018 100
2017 99,71
2016 80,54
2015 81.04
2014 62.60 / 6.38
2013 6.73
2012 5.99