EN |  PL

Czasopismo jest platformą komunikacji dla naukowców i specjalistów z wielu dyscyplin naukowych związanych z architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, konserwacją zabytków, architekturą krajobrazu oraz dziedzin pokrewnych.

 

Misją czasopisma jest publikacja najnowszych wyników badań i ich rozpowszechnienie poprzez udostępnienie pełnych wersji artykułów w wolnym dostępie. Czasopismo wydawane jest od 2005 roku. Od numeru 10 / 2008 pełne teksty artykułów ukazują się na stronie internetowej czasopisma. Od 2011 roku wszystkie artykuły są publikowane zarówno w języku polskim jak i angielskim (lub tylko w angielskim w przypadku autorów zagranicznych).
W skład rady naukowej czasopisma PiF wchodzą naukowcy z różnych krajów europejskich >>> zobacz skład rady >>>. Każdy artykuł publikowany w piśmie jest dwukrotnie recenzowany. Lista recenzentów jest ogłaszana raz do roku: >>> zobacz listę recenzentów >>>

Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie przestrzeń i FORMA! Do Państwa dyspozycji jest pięć działów tematycznych: Teoria, Architektura i konserwacja zabytków, Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne, Krajobraz oraz Historia.

W KWIETNIU 2020 ROKU ODSZEDŁ PROFESOR ARCHITEKT I URBANISTA WOJCIECH KOSIŃSKI.
TO OGROMNA STRATA DLA NAUKI, NAUCZANIA I POPULARYZACJI NAUKI.
OD PIERWSZEGO NUMERU CZASOPISMA PRZESTRZEŃ I FORMA WOJCIECH KOSIŃSKI BRAŁ CZYNNY UDZIAŁ W JEGO TWORZENIU. BYŁ NIEOCENIONYM RECENZENTEM (KILKA NUMERÓW CZASOPISMA SAM RECENZOWAŁ), CZŁONKIEM RADY NAUKOWEJ, AUTOREM, A PRZEDE WSZYSTKIM ŻYCZLIWYM PRZYJACIELEM, KTÓREMU NA SERCU LEŻAŁ CIĄGŁY ROZWÓJ CZASOPISMA. JEŻELI SĄ LUDZIE NIEZASTĄPIENI, TO WŁAŚNIE BYŁ TO PROFESOR WOJCIECH KOSIŃSKI.

INFORMACJE O PROFESORZE I JEGO ODEJŚCIU:
HTTPS://WWW.KA.EDU.PL/AKTUALNOSCI/ART,775,ZMARL-PROF-DR-HAB-INZ-ARCH-WOJCIECH-KOSINSKI.HTML
HTTPS://WWW.ARCHITEKTURAIBIZNES.PL/ODSZEDL-PROFESOR-WOJCIECH-KOSINSKI,3459.HTML
HTTP://WWW.INMEMORIAM.ARCHITEKTSARP.PL/POKAZ/WOJCIECH_KOSINSKI,1272909
HTTPS://ARCHITEKTURA.MURATORPLUS.PL/WYDARZENIA/W-WIEKU-77-LAT-ZMARL-PROFESOR-WOJCIECH-KOSINSKI_10448.HTML