EN |  PL

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2020

Czasopismo jest platformą komunikacji dla naukowców i specjalistów z wielu dyscyplin naukowych związanych z architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, konserwacją zabytków, architekturą krajobrazu oraz dziedzin pokrewnych.


Misją czasopisma jest publikacja najnowszych wyników badań i ich rozpowszechnienie poprzez udostępnienie pełnych wersji artykułów w wolnym dostępie. Czasopismo wydawane jest od 2005 roku. Od numeru 10 / 2008 pełne teksty artykułów ukazują się na stronie internetowej czasopisma. Od 2011 roku wszystkie artykuły są publikowane zarówno w języku polskim jak i angielskim (lub tylko w angielskim w przypadku autorów zagranicznych).

W skład rady naukowej czasopisma PiF wchodzą naukowcy z różnych krajów europejskich >>> zobacz skład rady >>>. Każdy artykuł publikowany w piśmie jest dwukrotnie recenzowany. Lista recenzentów jest ogłaszana raz do roku: >>> zobacz listę recenzentów >>>

Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie przestrzeń i FORMA! Do Państwa dyspozycji jest pięć działów tematycznych: Teoria, Architektura i konserwacja zabytków, Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne, Krajobraz oraz Historia.