|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 28/2016
SPACE & FORM NO 28/2016pobrano
690
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
660
STOPKA REDAKCYJNA
pobrano
921
Wojciech Bonenberg - RECENZJA monografii PARADYGMAT MIASTA 21 WIEKU: POMIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ POLIS A PRZYSZŁOŚCIĄ METROPOLIS Wojciecha Kosińskiego
TEORIA | THEORY
pobrano
772
Waldemar Marzęcki I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
WEST ODER AS AN AREA OF WATERSIDE ACTIVITIES IN SZCZECIN
ODRA ZACHODNIA JAKO PASMO AKTYWNOŚCI NADWODNEJ W SZCZECINIE
pobrano
788
JAKUB S. BIL I Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland
NONLINEAR DYNAMIC SYSTEM AND BUILT ENVIRONMENT - BASIC PREMISES
NIELINIOWY SYSTEM DYNAMICZNY I ŚRODOWISKO ZBUDOWANE - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
821
JAKUB S. BIL I LESZEK PAWŁOWSKI I Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland
INFLUENCE OF ARCHITECTURE ON MENTAL HEALTH - SELECTED ISSUE
WPŁYW ARCHITEKTURY NA ZDROWIE PSYCHICZNE - WYBRANE ZAGADNIENIA
pobrano
814
JAN JANUSZ I Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Poland
TOWARD THE EXPLORATION OF VIRTUAL REALITY FOR SUSTAIN-ABLE SPATIAL DEVELOPMENT
IMPLEMENTACJA PSYCHOFIZYCZNYCH PODSTAW PERCEPCJI ARCHITEKTURY W WIZUALIZACJI MODELU 3D
pobrano
885
Artur Jasiński I Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego , Poland
THE NEWEST GENRE OF NEW YORK SKYSCRAPERS: SUPERTALL, SUPERSLIM AND… RESIDENTIAL
NAJNOWSZA GENERACJA NOWOJORSKICH BUDYNKÓW WYSO-KOŚCIOWYCH: SUPERWYSOKIE, SUPERSMUKŁE I… MIESZKALNE
pobrano
759
AGNIESZKA KURKOWSKA I Politechnika Koszalińska, Poland
THE ARCHITECTURAL SPACE FOR IDEAS AS A FORM OF THE REVITALISATION OF RESIDENTIAL AREAS
ARCHITEKTONICZNA PRZESTRZEŃ IDEI JAKO FORMA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIESZKANIOWYCH
pobrano
724
Ernestyna Szpakowska-Loranc I Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Poland
LABYRINTH. A SYMBOLIC FIGURE WITH AN ARCHITECTURAL ORIGIN AS AN ELEMENT OF CONTEMPORARY NARRATIVE SPACE
LABIRYNT. SYMBOLICZNA FIGURA O ARCHITEKTONICZNYM RODOWODZIE JAKO ELEMENT WSPÓŁCZESNEJ NARRACJI PRZESTRZENI
pobrano
906
Mariusz TUSZYŃSKI I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
THE EDIFICE OF THE ACADEMY OF ART IN SZCZECIN (THE FORMER GRUMBKOW PALACE) - RECONSTRUCTION AND CONSERVA-TION
GMACH AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE (D. PAŁAC GRUMBKOWA) - PRZEBUDOWA I KONSERWACJA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
691
ROBERT BAREŁKOWSKI | I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND, Ł. WARDĘSKI I Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy , B. WOJTYRA I Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland
THE METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE AS-SESSMENT OF VALIDITY OF DEVELOPMENT STUDY FOR CREA-TION OF SPATIAL POLICY
METODOLOGICZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH NA RZECZ KREACJI POLI-TYKI PRZESTRZENNEJ
pobrano
703
Magdalena Czałczyńska-Podolska I Magdalena Rzeszotarska-Pałka I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
SPACES THAT HEAL AND INTEGRATE AS INSPIRATION FOR A NEW LOOK ON THE MODERN CITY
PRZESTRZENIE, KTÓRE LECZĄ I INTEGRUJĄ JAKO INSPIRACJA DO NOWEGO SPOJRZENIA NA WSPÓŁCZESNE MIASTO
pobrano
760
Dorota Jopek I Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
PUBLIC SPACE AS A PRINCIPLE OF OF THE CITY PLANNING
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA
pobrano
1151
Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
CASE STUDY IN FORMER INDUSTRIAL SITE REVITALIZATION: URBAN CONCEPT FOR PART OF POLICE CITY
REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH, NA PRZYKŁADZIE KONCEPCJI URBANISTYCZNYCH FRAGMENTU MIASTA POLICE
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
644
Magdalena Czałczyńska-Podolska I Magdalena Rzeszotarska-Pałka I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
POSSIBILITIES TO CREATE INTEGRATIVE SCHOOL BACKYARD ON THE EXAMPLE OF SELECTED SCHOOL PREMISES MANAGEMENT PROJECTS
MOŻLIWOŚCI KREACJI INTEGRACYJNEGO PODWÓRKA SZKOLENEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PROJEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SZKOLNYCH
pobrano
749
Dorota Gawryluk I Politechnika Białostocka, Poland
SPATIAL FEATURES OF HISTORICAL TSARIST BARRACKS IN CONTEMPORARY LANDSCAPE OF SELECTED POLISH TOWNS
WALORY (CECHY) PRZESTRZENNE OBECNOŚCI ZABYTKOWYCH CARSKICH KOSZAR W KRAJOBRAZIE WYBRANYCH POLSKICH MIAST
pobrano
815
Laura Klimczak I Cracow University of Technology, Poland
LANDSCAPE PLANNING AS AN ELEMENT OF SPATIAL PLANNING IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BERLIN
PLANOWANIE KRAJOBRAZU JAKO ELEMENT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU BERLINA
HISTORIA | HISTORY
pobrano
696
ANNA PAVLOVA I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
ORDER IN DECORATION OF THE FAÇADES OF LVIV ADMINISTRATIVE BUILDINGS OF HISTORICISM PERIOD
WYKORZYSTANIE PORZĄDKU DO ZDOBIENIA ELEWACJI LWOWSKICH BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH OKRESU HISTORYZMU
pobrano
671
Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
CÉSAR MANRIQUE – THE MAN WHO TURNED AN ISLAND INTO A WORK OF ART
CÉSAR MANRIQUE – CZŁOWIEK, KTÓRY PRZEKSZTAŁCIŁ WYSPĘ W DZIEŁO SZTUKI