|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 53/2023
SPACE & FORM NO 53/2023

 pobrano
10
EDITOR | STOPKA REDAKCYJNA
pobrano
10
TABLE OF CONTENTS | SPIS TREŚCI
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
15
Robert Barełkowski | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
TOWARDS THE INTEGRATED PROTECTION OF HISTORIC NETWORKED ARCHI-TECTURAL RESOURCE OF WATER TOWERS IN WESTERN POLAND
KU ZINTEGROWANEJ OCHRONIE ZABYTKOWEGO ZASOBU SIECIOWEGO ARCHITEKTURY WIEŻ CIŚNIEŃ W POLSCE ZACHODNIEJ
pobrano
9
Aleksandra Kuśmierska | Cracow University of Technology, Poland
EQUESTRIAN FACILITIES: ARCHITECTURE ANALYSIS IN FUNCTIONAL AND AESTHETIC CONTEXTS
OŚRODKI JEŹDZIECKIE – ANALIZA ARCHITEKTURY W KONTEKŚCIE FUNKCJONALNYM I ESTETYCZNYM
pobrano
7
Paweł Maryńczuk | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland
ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF DIAGRAMMATIC REPRESENTATIONS IN CREATIVE ARCHITECTURAL DESIGN
ZASADNICZE CECHY REPREZENTACJI DIAGRAMOWYCH W TWÓRCZYM PROJEKTOW A NIU ARCHITEKTONICZNYM
pobrano
8
Beata Raś | Rzeszów University of Technology, Poland
THE SPECIAL FEATURE OF THE SINGLE-FAMILY RESIDENTIAL PLANNING AND COMPOSITION IN THE ROPCZYCE AND SĘDZISZÓW POVIAT
SPECYFIKA UKŁADU I KOMPOZYCJI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM
pobrano
8
Malwina Tubielewicz-Michalczuk | Czestochowa University of Technology, Poland
SELECTED EDUCATIONAL BUILDINGS AND THEIR ROLE IN CONTEMPORARY EDUCATION, ON THE EXAMPLE OF CZĘSTOCHOWA
WYBRANE PRZYKŁADY BUDYNKÓW PEŁNIĄCYCH ROLĘ EDUKACYJNĄ NA PRZYKŁADZIE CZĘSTOCHOWY
pobrano
8
Dorota Warych-Mitas, Anna Włoszczyńska-Lewińska | PIU DESIGN Sp.z o.o., Poland
GLASS HINGED DOOR SYSTEM, NEW SOLUTIONS
SYSTEM DRZWI UCHYLNYCH SZKLANYCH, NOWE ROZWIĄZANIA
pobrano
11
Grzegorz Wojtkun | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
NON-CREATIVE AND CREATIVE ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY ON THE MARGINS OF ARCHITECTURAL AND COST ASSESSMENT ACHIEVEMENTS
NIETWÓRCZE I TWÓRCZE ASPEKTY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA MARGINESIE DOKONAŃ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY ORAZ KOSZTORYSOWANIA
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
15
Mykola Habrel, Andriy Savchuk, Oksana Savchuk | Lviv Polytechnic National University Institute of Architecture, King Danylo University, Ukraine
FEATURES OF LANDSCAPE AND URBAN OF OIL AND GAS FACTORIES OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE
pobrano
8
Mariana Parneta | Lviv Polytechnic National University, Ukraine
CITY LANGUAGE AS A PHENOMENON OF THE MEDIA FORMATION OF ARCHITECTURE AND SPACES. EXAMPLE OF LVIV
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
10
Urszula Forczek-Brataniec, Marcin Brataniec | Cracow University of Technology, Poland, eM4 Pracownia Architektury Brataniec
3R GARDEN– SEARCHING FOR MODERN DAY PARADISE
OGRÓD 3R– W POSZUKIWANIU WSPÓŁCZESNEGO RAJU
pobrano
13
Daniel Mikulski | National Institute of Cultural Heritage, Poland
PROBLEMS REGARDING THE CONSERVATION, PLANNING AND MANAGEMENT OF THE VANTAGE POINTS OF GREATER POLAND FOLWARKS
PROBLEMATYKA OCHRONY, PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PRZEDPOLAMI EKSPOZYCJI WIELKOPOLSKICH FOLWARKÓW
HISTORY | HISTORIA
pobrano
9
Piotr Krzysztof Arlet | West Pomeranian Technical University in Szczecin, Poland
NEOLITHIC CIRCULAR ENCLOSURES – MONUMENTAL BUILDINGS BUILT TWO MILLENNIA BEFORE THE PYRAMIDS – ALSO IN WESTERN POMERANIA
RONDELE – MONUMENTALNE OBIEKTY, KTÓRE WZNOSZONO 2 000 LAT PRZED PIRAMIDAMI – TAKŻE NA POMORZU ZACHODNIM
pobrano
8
Jan Kurek | Cracow University of Technology, Poland
ELŻBIETA DĄMBSKA-ŚMIAŁOWSKA (1924-2021); ARCHITECT, RESEARCHER AND TEACHER
ELŻBIETA DĄMBSKA-ŚMIAŁOWSKA (1924-2021); ARCHITEKT, BADACZ I DYDAKTYK