|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 53/2023
SPACE & FORM NO 53/2023

 pobrano
50
EDITOR | STOPKA REDAKCYJNA
pobrano
51
TABLE OF CONTENTS | SPIS TREŚCI
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
69
Robert Barełkowski | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
TOWARDS THE INTEGRATED PROTECTION OF HISTORIC NETWORKED ARCHI-TECTURAL RESOURCE OF WATER TOWERS IN WESTERN POLAND
KU ZINTEGROWANEJ OCHRONIE ZABYTKOWEGO ZASOBU SIECIOWEGO ARCHITEKTURY WIEŻ CIŚNIEŃ W POLSCE ZACHODNIEJ
pobrano
78
Aleksandra Kuśmierska | Cracow University of Technology, Poland
EQUESTRIAN FACILITIES: ARCHITECTURE ANALYSIS IN FUNCTIONAL AND AESTHETIC CONTEXTS
OŚRODKI JEŹDZIECKIE – ANALIZA ARCHITEKTURY W KONTEKŚCIE FUNKCJONALNYM I ESTETYCZNYM
pobrano
58
Paweł Maryńczuk | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland
ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF DIAGRAMMATIC REPRESENTATIONS IN CREATIVE ARCHITECTURAL DESIGN
ZASADNICZE CECHY REPREZENTACJI DIAGRAMOWYCH W TWÓRCZYM PROJEKTOW A NIU ARCHITEKTONICZNYM
pobrano
64
Beata Raś | Rzeszów University of Technology, Poland
THE SPECIAL FEATURE OF THE SINGLE-FAMILY RESIDENTIAL PLANNING AND COMPOSITION IN THE ROPCZYCE AND SĘDZISZÓW POVIAT
SPECYFIKA UKŁADU I KOMPOZYCJI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM
pobrano
62
Malwina Tubielewicz-Michalczuk | Czestochowa University of Technology, Poland
SELECTED EDUCATIONAL BUILDINGS AND THEIR ROLE IN CONTEMPORARY EDUCATION, ON THE EXAMPLE OF CZĘSTOCHOWA
WYBRANE PRZYKŁADY BUDYNKÓW PEŁNIĄCYCH ROLĘ EDUKACYJNĄ NA PRZYKŁADZIE CZĘSTOCHOWY
pobrano
60
Dorota Warych-Mitas, Anna Włoszczyńska-Lewińska | PIU DESIGN Sp.z o.o., Poland
GLASS HINGED DOOR SYSTEM, NEW SOLUTIONS
SYSTEM DRZWI UCHYLNYCH SZKLANYCH, NOWE ROZWIĄZANIA
pobrano
68
Grzegorz Wojtkun | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
NON-CREATIVE AND CREATIVE ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY ON THE MARGINS OF ARCHITECTURAL AND COST ASSESSMENT ACHIEVEMENTS
NIETWÓRCZE I TWÓRCZE ASPEKTY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA MARGINESIE DOKONAŃ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY ORAZ KOSZTORYSOWANIA
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
70
Mykola Habrel, Andriy Savchuk, Oksana Savchuk | Lviv Polytechnic National University Institute of Architecture, King Danylo University, Ukraine
FEATURES OF LANDSCAPE AND URBAN OF OIL AND GAS FACTORIES OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE
pobrano
79
Mariana Parneta | Lviv Polytechnic National University, Ukraine
CITY LANGUAGE AS A PHENOMENON OF THE MEDIA FORMATION OF ARCHITECTURE AND SPACES. EXAMPLE OF LVIV
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
73
Urszula Forczek-Brataniec, Marcin Brataniec | Cracow University of Technology, Poland, eM4 Pracownia Architektury Brataniec
3R GARDEN– SEARCHING FOR MODERN DAY PARADISE
OGRÓD 3R– W POSZUKIWANIU WSPÓŁCZESNEGO RAJU
pobrano
70
Daniel Mikulski | National Institute of Cultural Heritage, Poland
PROBLEMS REGARDING THE CONSERVATION, PLANNING AND MANAGEMENT OF THE VANTAGE POINTS OF GREATER POLAND FOLWARKS
PROBLEMATYKA OCHRONY, PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PRZEDPOLAMI EKSPOZYCJI WIELKOPOLSKICH FOLWARKÓW
HISTORY | HISTORIA
pobrano
103
Piotr Krzysztof Arlet | West Pomeranian Technical University in Szczecin, Poland
NEOLITHIC CIRCULAR ENCLOSURES – MONUMENTAL BUILDINGS BUILT TWO MILLENNIA BEFORE THE PYRAMIDS – ALSO IN WESTERN POMERANIA
RONDELE – MONUMENTALNE OBIEKTY, KTÓRE WZNOSZONO 2 000 LAT PRZED PIRAMIDAMI – TAKŻE NA POMORZU ZACHODNIM
pobrano
80
Jan Kurek | Cracow University of Technology, Poland
ELŻBIETA DĄMBSKA-ŚMIAŁOWSKA (1924-2021); ARCHITECT, RESEARCHER AND TEACHER
ELŻBIETA DĄMBSKA-ŚMIAŁOWSKA (1924-2021); ARCHITEKT, BADACZ I DYDAKTYK