|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 52/2022
SPACE & FORM NO 52/2022pobrano
86
EDITOR | STOPKA REDAKCYJNA
pobrano
86
TABLE OF CONTENTS | SPIS TREŚCI
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
136
Teresa Bardzinska-Bonenberg, Agata Bonenberg, Tomasz Wagner | Faculty of Architecture and Design, University of Arts in Poznan, Poland; Faculty of Architecture, Poznan University of Technology, Poznan, Poland; Faculty of Architecture, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
AVANT-GARDE FORMS IN ARCHITECTURAL CONSERVATION AND STEWART BRAND’S THEORY OF CHANGE
AWANGARDOWE FORMY W KONSERWACJI ARCHITEKTURY, A TEORIA PRZEMIAN STEWARTA BRANDA
pobrano
119
Agata Bonenberg, Weronika Wlazły | Poznan University of Technology, Poland
HOME STAGING, I.E. PREPARING REAL ESTATE FOR SALE. DISCUSSION OF THE DEFINITION
HOME STAGING, CZYLI PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY. DYSKUSJA O DEFINICJI
pobrano
126
Alagöz Meryem, Anna Pazdur-Czarnowska | Necmettin Erbakan University in Konya, Turkey West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
THE USE OF TIO2 TECHNOLOGIES IN ARCHITECTURE FOR AIR PURIFICATION IN THE CITY
TECHNOLOGIE TIO2 W ARCHITEKTURZE NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA W MIEŚCIE
pobrano
159
Piotr Gradziński | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
MINIMIZATION OF THE ECOLOGICAL FOOTPRINT THROUGH THE USE OF THE BUBBLES MECHANISM IN THE ARCHITECTURE DESIGN PROCESS
MINIMALIZACJA ŚLADU EKOLOGICZNEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE MECHANIZMU KLOSZA W PROCESIE PROJEKTOWYM ARCHITEKTURY
pobrano
130
Gürkan Topaloğlu, Asu Beşgen | Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
ANALYSIS OF TRABZON MONOPOLY BUILDING REVITALIZATION, ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION
pobrano
98
Grzegorz Wojtkun | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Poland
ORYGINALNOŚĆ A PLAGIAT I PODOBIEŃSTWO W ARCHITEKTURZE – PRAWN-OAUTORSKIE ASPEKTY TWÓRCZOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
ORIGINALITY VERSUS PLAGIARISM AND SIMILARITY IN ARCHITECTURE: COPY-RIGHT ASPECTS OF ARCHITECTURAL DESIGN
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
124
Anna Agata Kantarek | Cracow University of Technology, Poland
PLOT BY PLOT URBANISM. THE AREA AROUND THE FORMER SLAUTHERHOUSE IN KRAKOW
URBANISTYKA DZIAŁKA PO DZIAŁCE. OBSZAR WOKÓŁ DAWNEJ RZEŹNI W KRAKOWIE
pobrano
95
Daniel Ogrodnik, Marzena Klepak | Cracow University of Technology; Urząd Miasta Krakowa, Poland
DEVELOPMENT CORRIDORS OF THE CITY SPATIAL STRUCTURE – SELECTED ISSUES OF DELIMITATION. CASE STUDY
KORYTARZE ROZWOJU STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIASTA – WYBRANE ZAGADNIENIA DELIMITACJI. STUDIUM PRZYPADKU
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
129
Wojciech Bobek | Cracow University of Technology, Poland
KRZYSZTOF PENDERECKI ARBORETUM IN LUSŁAWICE – A SYNERGY OF CULTURAL HERITAGE AND EXCEPTIONAL VALUES OF NATURAL DIVERSITY
ARBORETUM KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W LUSŁAWICACH – SYNERGIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I WYJĄTKOWYCH WARTOŚCI RÓŻ-NORODNOŚCI PRZYRODNICZEJ
HISTORY | HISTORIA
pobrano
139
Robert Barełkowski, Władysław Szaflik | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
THE RAILWAY WATER TOWERS RESOURCE IN WESTERN POLAND IN THE YEARS 1870-1965 VERSUS THE INTERNATIONAL RESOURCE
ZASÓB KOLEJOWYCH WIEŻ CIŚNIEŃ POLSKI ZACHODNIEJ Z LAT 1870-1965 A ZASÓB MIĘDZYNARODOWY
pobrano
121
Jan Kurek | Em. Prof. Politechniki Krakowskiej, Poland
WOODEN ORTHODOX CHURCHES OF GALICIA
DREWNIANE CERKWIE GALICYI
pobrano
98
Wiktor Bosowski | Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Poland
MULTI-TOWER SYSTEMS OF RAILROAD WATER TOWERS – UNIQUENESS, RELATIONS AND IMPACTS IN KĘDZIERZYN-KOŹLE AND KOSTRZYN ON THE ODER
UKŁADY WIELOWIEŻOWE KOLEJOWYCH WIEŻ CIŚNIEŃ – UNIKALNOŚĆ, RELACJE I ODDZIAŁYWANIA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU I KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ACCESSIBILITY | DOSTĘPNOŚĆ
pobrano
90
Katarzyna Krasowska, Adam Zwoliński | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
ACCESSIBLE CITY – USING DIGITAL TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE ACCESSIBILITY OF PUBLIC SPACE FOR PERSONS WITH SPECIFIC NEEDS
MIASTO DOSTĘPNE – WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII CYFROWYCH DO POPRAWY DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI