|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 49/2022
SPACE & FORM NO 49/2022pobrano
152
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
149
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
190
Justyna Juroszek | Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland
A BRICK IN CONTEMPORARY ARCHITECTURAL SOLUTIONS, AN EXAMPLE OF UPPER SILESIA
CEGŁA WE WSPÓŁCZESNYCH ROZWIĄZANIACH ARCHITEKTONICZNYCH, PRZYKŁAD GÓRNEGO ŚLĄSKA
pobrano
257
Sylwia Kołodziej–Gajowy, Magdalena Garcarek | Firma Zeromur Mitas sp.j., Szczecin, Poland
TILT AND SLIDING DOOR SYSTEM, NEW SOLUTIONS
SYSTEM DRZWI UCHYLNYCH I PRZESUWNYCH, NOWE ROZWIĄZANIA
pobrano
197
Michał Purski | Politechnika Warszawska, Poland
DESIGNING SPACE IN MUSEUM FACILITIES IN EUROPE
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W OBIEKTACH MUZEALNYCH W EUROPIE
pobrano
179
Paweł Maryńczuk | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland
ORIGINAL PROPOSAL OF USING DIAGRAMMATIC RECORD IN CREATIVE ARCHITECTURAL DESIGN IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY DESIGN MODELS
AUTORSKA KONCEPCJA WYKORZYSTANIA ZAPISU DIAGRAMOWEGO W TWÓRCZYM PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM NA TLE WSPÓŁCZESNYCH MODELI PROJEKTOWANIA
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
190
Jan Kurek I Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University, Poland
MODERNISATION OR DEGRADATION OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF VILLAGES NORTHOF RUSSIA IN THE ASPECT OF PURSUING SUISTAINABLE DEVELOPMENT
MODERNIZACJA CZY DEGRADACJA HISTORYCZNEJ ZABUDOWY WSI ROSYJSKIEJ PÓŁNOCY – W ASPEKCIE DĄŻENIA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
pobrano
179
Michał Purski | Politechnika Warszawska, Poland
DESIGNING SPACE COMPOSITION IN MARTYROLOGY FACILITIES, CREMATORY AND CEMENTERY IN EUROPE
KSZTAŁTOWANIE KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ W OBIEKTACH MARTYROLOGII, KREMATORIUM I CMENTARZACH W EUROPIE
pobrano
187
Tomasz Zamojski I Politechnika Wrocławska Poland
EUROPEAN HIGH RISE RESIDENTIAL BUILDINGS. VERTICAL HABITAT
EUROPEJSKIE WYSOKIE BUDYNKI MIESZKALNE. HABITAT WERTYKALNY
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
167
Mikołaj Gomółka | Politechnika Warszawska, Poland
GEOMETRIC FORMS IN LANDSCAPE – LIGHTHOUSES
GEOMETRYCZNE FORMY W KRAJOBRAZIE – ROLA LATARNI MORSKICH W TYCZENIU LĄ-DOWYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
pobrano
170
Marcin Goncikowski I WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
RELATION BETWEEN PUBLIC SPACE AND SKYSCRAPERS – THE CASE OF WARSAW
RELACJE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I WYSOKOŚCIOWCÓW NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY
HISTORY | HISTORIA
pobrano
312
Elżbieta Czekiel-Świtalska, Adam M. Szymski | West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
LITEWSKI SQUARE IN LUBLIN: A SITE OF SYMBOLS AND MONUMENTS
PLAC LITEWSKI W LUBLINIE – MIEJSCEM SYMBOLI I POMNIKÓW
pobrano
185
Tomasz Gaczoł | Politechnika Krakowska, Poland
BUILDING VENTILATION ACROSS HISTORY - EXAMPLES
WENTYLACJA OBIEKTÓW W ROZWOJU HISTORYCZNYM – PRZYKŁADY