EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 40/2019
SPACE & FORM NO 40/2019pobrano
81
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
76
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
99
Jan Słyk
SPACE AND FORM OF INFORMATION ARCHITECTURE
PRZESTRZEŃ I FORMA ARCHITEKTURY INFORMACYJNEJ
pobrano
68
Marek Wołoszyn
ARCHITECTURAL POLICLINIC
KLINIKA ARCHITEKTURY
pobrano
71
Robert Barełkowski
THE DARK SIDE OF ARCHITECTURE. THE POWER OVER SPACE AND THE CONTROL OF SOCIETY
MROCZNA STRONA ARCHITEKTURY. WŁADZA NAD PRZESTRZENIĄ A KONTROLA SPOŁECZEŃSTWA
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
73
Teresa Bardzinska-Bonenberg, Najmeh Hassas
VERSATILE SPACE OF PERSIAN COURT HOUSE IN ISFAHAN USED AS POLISH CHILDREN HABITAT DURING THE WW2
ZMIENNA PRZESTRZEŃ PERSKICH DZIEDZIŃCOWYCH DOMÓW UŻYWANYCH JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA POLSKICH DZIECI PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
pobrano
84
Marco Lucchini, Gaspar Jaen Y Urban
THE “DOUBLE SLAB”: FEATURES AND MEANING OF A RESIDENTIAL BUILDING TYPE IN BARCELONA MODERN MOVEMENT
pobrano
86
Jan Wrana, Wojciech Struzik
RESEARCH AIMED AT OBTAINING HIGH QUALITY OF AIR IN ARCHITECTURE. EXAMPLE – „WICA” EASTERN INNOVATION CENTER OF ARCHITECTURE
BADANIA DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA W ARCHITEKTURZE. PRZYKŁAD – „WICA” WSCHODNIE INNOWACYJNE CENTRUM ARCHITECTURY
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
65
Valentina Dessi, Lisa Astolfi
URBAN LIVEABILITY AS RESULT OF DIFFERENT ASPECTS
pobrano
59
Piotr Lorens
SHAPING THE NEW FACE OF THE IMPERIAL SHIPYARD IN GDAŃSK
KSZTAŁTOWANIE NOWEGO OBLICZA STOCZNI CESARSKIEJ W GDAŃSKU
pobrano
57
Waldemar Marzęcki
SZCZECIN – A CITY OF MANY HEARTS
SZCZECIN – MIASTO WIELU SERC
pobrano
59
Zoriana V. Obynochna
BASIC GUIDELINES FOR THE DESIGN OF HIPPOTHERAPY REHABILITATION CENTRES
PODSTAWOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA CENTRÓW REHABILITACYJNYCH HIPOTERAPII
pobrano
55
Zbigniew W. Paszkowski
WHO IS RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF THE CITY?
KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROZWÓJ MIASTA?
pobrano
77
Halyna Petryshyn
THE HOUSING IN CONTEMPORARY URBAN DEVELOPMENT TENDENCIES OF LVIV
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO WSPÓŁCZESNEGO LWOWA
pobrano
59
Bohdan Posatskyi, Ihor Cherniak
NEW OBJECTS IN THE SPACE OF LVIV (1956 – 1990)
NOWE OBIEKTY W PRZESTRZENI LWOWA (1956 – 1990)
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
64
Mykyta Gusiev
CITY LANDSCAPE REORGANIZATION WITH PEDESTRIAN PRIORITY
REORGANIZACJA STRUKTURY MIASTA Z UWZGLĘDNIENIEM PRIORYTETU RUCHU PIESZYCH
HISTORIA | HISTORY
pobrano
57
Alessandro Bianchi
AN EXHIBITION OF ARCHITECTURAL HERITAGE “PROSPICĔRE LOOKING FORWARD”. RATIONALIST SQUARES IN VARESE AND BRESCIA
pobrano
91
Elżbieta Czekiel-Świtalska
ACADEMIC JOURNALS IN THE DISCIPLINE OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING, AN ANALYSIS OF SELECTED CASES
CZASOPISMA NAUKOWE Z DYSCYPLINY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW
pobrano
62
Halina Rutyna
HERITAGE OF CONCRETE BRISTLES
DZIEDZICTWO BETONOWE SZCZECINA
pobrano
71
Jan Wrana, Struzik Wojciech
RESEARCH AIMED AT OBTAINING HIGH QUALITY OF AIR IN ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING. EXAMPLE – THE POTOCKI PALACE AND PARK COMPLEX IN RADZYŃ PODLASKI – RESTORATION
BADANIA DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE. PRZYKŁAD –„ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY POTOCKICH W RADZYNIU PODLASKIM – REWITALIZACJA