|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 40/2019
SPACE & FORM NO 40/2019pobrano
390
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
391
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
522
Jan Słyk I Politechnika Warszawska, Poland
SPACE AND FORM OF INFORMATION ARCHITECTURE
PRZESTRZEŃ I FORMA ARCHITEKTURY INFORMACYJNEJ
pobrano
417
Marek Wołoszyn I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ARCHITECTURAL POLICLINIC
KLINIKA ARCHITEKTURY
pobrano
452
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
THE DARK SIDE OF ARCHITECTURE. THE POWER OVER SPACE AND THE CONTROL OF SOCIETY
MROCZNA STRONA ARCHITEKTURY. WŁADZA NAD PRZESTRZENIĄ A KONTROLA SPOŁECZEŃSTWA
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
468
Teresa Bardzinska-Bonenberg I University of Arts in Poznan, Poland; Najmeh Hassas I Gdansk University of Technology, Poland; Apadana University of Shiraz, Iran
VERSATILE SPACE OF PERSIAN COURT HOUSE IN ISFAHAN USED AS POLISH CHILDREN HABITAT DURING THE WW2
ZMIENNA PRZESTRZEŃ PERSKICH DZIEDZIŃCOWYCH DOMÓW UŻYWANYCH JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA POLSKICH DZIECI PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
pobrano
408
Marco Lucchini I Politecnico di Milano, Italy; Gaspar Jaen Y Urban I University of Alicante, Spain
THE “DOUBLE SLAB”: FEATURES AND MEANING OF A RESIDENTIAL BUILDING TYPE IN BARCELONA MODERN MOVEMENT
pobrano
420
Jan Wrana I Politechnika Lubelska, Poland, Wojciech Struzik I WAKAD
RESEARCH AIMED AT OBTAINING HIGH QUALITY OF AIR IN ARCHITECTURE. EXAMPLE – „WICA” EASTERN INNOVATION CENTER OF ARCHITECTURE
BADANIA DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA W ARCHITEKTURZE. PRZYKŁAD – „WICA” WSCHODNIE INNOWACYJNE CENTRUM ARCHITECTURY
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
395
Valentina Dessi I Politecnico di Milano, Italy, Lisa Astolfi I Politecnico di Milano, Italy
URBAN LIVEABILITY AS RESULT OF DIFFERENT ASPECTS
pobrano
378
Piotr Lorens I Politechnika Gdańska, Poland
SHAPING THE NEW FACE OF THE IMPERIAL SHIPYARD IN GDAŃSK
KSZTAŁTOWANIE NOWEGO OBLICZA STOCZNI CESARSKIEJ W GDAŃSKU
pobrano
374
Waldemar Marzęcki I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
SZCZECIN – A CITY OF MANY HEARTS
SZCZECIN – MIASTO WIELU SERC
pobrano
339
Zoriana V. Obynochna I Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
BASIC GUIDELINES FOR THE DESIGN OF HIPPOTHERAPY REHABILITATION CENTRES
PODSTAWOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA CENTRÓW REHABILITACYJNYCH HIPOTERAPII
pobrano
373
Zbigniew W. Paszkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
WHO IS RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF THE CITY?
KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROZWÓJ MIASTA?
pobrano
391
Halyna Petryshyn I Lviv Polytechnic National University , Ukraine
THE HOUSING IN CONTEMPORARY URBAN DEVELOPMENT TENDENCIES OF LVIV
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO WSPÓŁCZESNEGO LWOWA
pobrano
389
Bohdan Posatskyi, Ihor Cherniak I I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
NEW OBJECTS IN THE SPACE OF LVIV (1956 – 1990)
NOWE OBIEKTY W PRZESTRZENI LWOWA (1956 – 1990)
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
373
Mykyta Gusiev I Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
CITY LANDSCAPE REORGANIZATION WITH PEDESTRIAN PRIORITY
REORGANIZACJA STRUKTURY MIASTA Z UWZGLĘDNIENIEM PRIORYTETU RUCHU PIESZYCH
HISTORIA | HISTORY
pobrano
358
Alessandro Bianchi I Politecnico di Milano, ITALY
AN EXHIBITION OF ARCHITECTURAL HERITAGE “PROSPICĔRE LOOKING FORWARD”. RATIONALIST SQUARES IN VARESE AND BRESCIA
pobrano
482
Elżbieta Czekiel-Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ACADEMIC JOURNALS IN THE DISCIPLINE OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING, AN ANALYSIS OF SELECTED CASES
CZASOPISMA NAUKOWE Z DYSCYPLINY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW
pobrano
380
Halina Rutyna I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
HERITAGE OF CONCRETE BRISTLES
DZIEDZICTWO BETONOWE SZCZECINA
pobrano
400
Jan Wrana I Politechnika Lubelska, Poland, Wojciech Struzik I WAKAD
RESEARCH AIMED AT OBTAINING HIGH QUALITY OF AIR IN ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING. EXAMPLE – THE POTOCKI PALACE AND PARK COMPLEX IN RADZYŃ PODLASKI – RESTORATION
BADANIA DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE. PRZYKŁAD –„ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY POTOCKICH W RADZYNIU PODLASKIM – REWITALIZACJA