EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 11 / 2009
space & FORM no 11 / 2009

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski


Editor
pobrano
183
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
289
WOJCIECH KOSIŃSKI
Nauczanie projektowania - symulacja realnej praktyki zawodowej
pobrano
563
EUGENIA AGRANOWICZ-PONOMARIOWA, JADWIGA ŻARNOWIECKA
Interdyscyplinarne projektowanie wnętrz mieszkalnych
pobrano
255
JOANNA ARLET, PIOTR ARLET
200 lat geometrii wykreślnej w Polsce
pobrano
282
ROBERT BAREŁKOWSKI
PROGRES jako system. Elementy procesu dyplomowego w WSG w Bydgoszczy
pobrano
283
ROBERT BAREŁKOWSKI
Pęknięcie struktury. Nauczanie architektury w czasach przesilenia
pobrano
247
AGNIESZKA BŁAŻKO, MAŁGORZATA SKRZYPEK-ŁACHIŃSKA
Poszukując indywidualności
pobrano
286
DARIA BRĘCZEWSKA-KULESZA
Popularyzacja architektury z przełomu XIX i XX w. jako elementu tożsamości kulturowej miast na przykładzie Bydgoszczy
pobrano
391
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Nauczanie architektury i urbanistyki a wybrane uwarunkowania prawne
pobrano
242
LECHOSŁAW CZERNIK
Specyfika regionalna w aspekcie procesu kształcenia
pobrano
349
KLARA CZYŃSKA
Wykorzystanie programu Google Earth w kontekście nauczania urbanistyki
pobrano
341
HELENA FREINO
Nauczanie urbanistyki w świetle dynamiki zmian i stanu polskiej przestrzeni
pobrano
276
MARIA HELENOWSKA-PESCHKE
Architektura cyfrowa - o miejscu technologii informatycznych w architektonicznym
pobrano
511
BEATA JUCHNIEWICZ
Architektura między mediami
pobrano
361
JADWIGA KIERNIKIEWICZ-WIECZORKIEWICZ, JANUSZ WIECZORKIEWICZ
Co architekt umieć powinien
pobrano
376
PIOTR KOWALSKI
Nauczanie planowania przestrzennego w praktyce
pobrano
284
ROMUALD LOEGLER
Uczyć teorii architektury
pobrano
397
DOROTA ŁUCZEWSKA
Przestrzeń wspólna/granica. Współczesne i tradycyjne narzędzia plastyczne w nauczaniu i projektowaniu architektonicznym
pobrano
249
ROBERT MAZUR
Wirtualne metody nauczania w odniesieniu do przedmiotu techniki komputerowe w projektowaniu CAD
pobrano
366
WOJCIECH PĘSKI, ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA, ADAM ZWOLIŃSKI
Internet w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na przedmiocie zarządzanie miastami
pobrano
376
MAŁGORZATA ROGIŃSKA-NIESŁUCHOWSKA
Wizualizacja - element warsztatu współczesnego architekta
pobrano
373
AGATA SZYMAŃSKA
Laboratorium edukacyjne - elementy twórczości Le Corbusiera punktem wyjścia do studiowania przestrzeni architektonicznej
pobrano
278
HUBERT TRAMMER
Włączanie osób i instytucji spoza uczelni w nauczanie na kierunkach architektonicznych
pobrano
350
ANNA WANCŁAW
Nauczanie architektury w końcu XIX wieku
pobrano
304
GRZEGORZ WOJTKUN
Szczecin - tożsamość miasta
pobrano
347
MAREK WOŁOSZYN
40 lat nauczania architektury w Szczecinie - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
pobrano
382
JAN WRANA
Przekraczanie granicy pamięci
pobrano
384
ADAM ZWOLIŃSKI
Świadomość "trzeciego" wymiaru podstawą kształtowania założeń urbanistycznych. Rola makiety i modelowania przestrzennego w nauczaniu projektowania urbanistycznego