EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 10 / 2008
space & FORM no 10 / 2008

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński,
prof. PK prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski


Editor
pobrano
498
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
555
WALDEMAR MARZĘCKI
Dziesiąte wydanie czasopisma Przestrzeń i Forma
pobrano
1135
WOJCIECH KOSIŃSKI
Preliminaria badań nad tematyką: piękno miasta
TEORIA I HISTORIA
pobrano
643
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzeń centrotwórcza miasta związanego z obszarem wodnym
pobrano
605
ALEKSANDRA DUDA-GRUDZIEŃ
Wybrane osiągnięcia w polskiej, europejskiej i śródziemnomorskiej archeologii miejskiej
pobrano
596
DARIUSZ KOPCIOWSKI
Przekształcenia Kazimierza Dolnego w XIX i XX w.
pobrano
539
PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Materiały źródłowe w badaniu zabytkowych założeń ogrodowych
pobrano
634
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Otwarta przestrzeń pogranicza
pobrano
748
WOJCIECH PĘSKI
Aktualność idei oraz prac prof. Piotra Zaremby
pobrano
610
EWA AUGUSTYN-LENDZION
O związku przestrzeni z formą
ARCHITEKTURA
pobrano
576
PIOTR ARLET, JOANNA ARLET
Tradycyjna architektura drewniana wyspy Rugii
pobrano
561
PIOTR ARLET, JAKUB SKIBICKI
Architektura miast północnej Finlandii
pobrano
520
WOJCIECH BAL
Nadmorskie kreacje
pobrano
559
ROBERT BAREŁKOWSKI
Detal i deprawacja
pobrano
715
MAREK CZYŃSKI
Architektura, stres i potrzeba bezpieczeństwa
pobrano
505
DARIUSZ KRONOWSKI
Architektura wysokogórska - szanse XXI wieku
pobrano
547
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA
Fasady medialne
pobrano
1578
GRZEGORZ WOJTKUN
Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce
pobrano
627
MAREK WOŁOSZYN
Ujmowanie - kształtowanie przestrzeni wewnątrz kwartałów zabudowy czynszowej
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
664
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzenne rozmieszczenie budynków wyższych uczelni
pobrano
753
LECHOSŁAW CZERNIK
Struktura osadnictwa wiejskiego w strefie suburbanizacji Hamburga
pobrano
643
ARTUR JASIŃSKI
Znaczenie budynków wysokich i wysokościowych we współczesnej urbanistyce
pobrano
597
JOANNA MAŁEK, BOŻENA BERNAT
Projekt zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowo-usługowego na terenie Przęsocina
pobrano
554
WOJCIECH PAWŁOWSKI
Umiejscowienie geograficzne i fizjograficzne jako czynnik przemian wiejskich jednostek osadniczych na Pomorzu Zachodnim
pobrano
598
ALICJA ŚWITALSKA
Przestrzeń ciągu pieszego w Walencji i forma jego zagospodarowania
pobrano
543
MARIUSZ TUSZYŃSKI
Śródmiejskie osiedle mieszkaniowe z drugiej połowy XX w. w strukturze historycznego centrum wybranych miast Pomorza Zachodniego
pobrano
791
ADAM ZWOLIŃSKI
Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych
KRAJOBRAZ
pobrano
672
TOMASZ JELEŃSKI
Przestrzeń publiczna w VIII. dzielnicy Krakowa - aspekty krajobrazowe
pobrano
707
MAGDALENA RZESZOTARSKA-PAŁKA
Przestrzeń publiczna w mieście
pobrano
505
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA, PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Ochrona krajobrazu w turystyce rowerowej
KONKURSY I WARSZTATY
pobrano
549
PIOTR FIUK
Filharmonia w Szczecinie
pobrano
412
HALINA GARBALIŃSKA
Fotozbiory
pobrano
15
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Domodossola workshop 2008