EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 10 / 2008
space & FORM no 10 / 2008

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński,
prof. PK prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski


Editor
pobrano
795
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
900
WALDEMAR MARZĘCKI
Dziesiąte wydanie czasopisma Przestrzeń i Forma
pobrano
1583
WOJCIECH KOSIŃSKI
Preliminaria badań nad tematyką: piękno miasta
TEORIA I HISTORIA
pobrano
888
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzeń centrotwórcza miasta związanego z obszarem wodnym
pobrano
935
ALEKSANDRA DUDA-GRUDZIEŃ
Wybrane osiągnięcia w polskiej, europejskiej i śródziemnomorskiej archeologii miejskiej
pobrano
907
DARIUSZ KOPCIOWSKI
Przekształcenia Kazimierza Dolnego w XIX i XX w.
pobrano
829
PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Materiały źródłowe w badaniu zabytkowych założeń ogrodowych
pobrano
957
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Otwarta przestrzeń pogranicza
pobrano
1088
WOJCIECH PĘSKI
Aktualność idei oraz prac prof. Piotra Zaremby
pobrano
877
EWA AUGUSTYN-LENDZION
O związku przestrzeni z formą
ARCHITEKTURA
pobrano
933
PIOTR ARLET, JOANNA ARLET
Tradycyjna architektura drewniana wyspy Rugii
pobrano
849
PIOTR ARLET, JAKUB SKIBICKI
Architektura miast północnej Finlandii
pobrano
793
WOJCIECH BAL
Nadmorskie kreacje
pobrano
873
ROBERT BAREŁKOWSKI
Detal i deprawacja
pobrano
973
MAREK CZYŃSKI
Architektura, stres i potrzeba bezpieczeństwa
pobrano
748
DARIUSZ KRONOWSKI
Architektura wysokogórska - szanse XXI wieku
pobrano
803
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA
Fasady medialne
pobrano
1911
GRZEGORZ WOJTKUN
Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce
pobrano
924
MAREK WOŁOSZYN
Ujmowanie - kształtowanie przestrzeni wewnątrz kwartałów zabudowy czynszowej
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
922
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzenne rozmieszczenie budynków wyższych uczelni
pobrano
1145
LECHOSŁAW CZERNIK
Struktura osadnictwa wiejskiego w strefie suburbanizacji Hamburga
pobrano
891
ARTUR JASIŃSKI
Znaczenie budynków wysokich i wysokościowych we współczesnej urbanistyce
pobrano
852
JOANNA MAŁEK, BOŻENA BERNAT
Projekt zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowo-usługowego na terenie Przęsocina
pobrano
823
WOJCIECH PAWŁOWSKI
Umiejscowienie geograficzne i fizjograficzne jako czynnik przemian wiejskich jednostek osadniczych na Pomorzu Zachodnim
pobrano
872
ALICJA ŚWITALSKA
Przestrzeń ciągu pieszego w Walencji i forma jego zagospodarowania
pobrano
786
MARIUSZ TUSZYŃSKI
Śródmiejskie osiedle mieszkaniowe z drugiej połowy XX w. w strukturze historycznego centrum wybranych miast Pomorza Zachodniego
pobrano
1072
ADAM ZWOLIŃSKI
Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych
KRAJOBRAZ
pobrano
904
TOMASZ JELEŃSKI
Przestrzeń publiczna w VIII. dzielnicy Krakowa - aspekty krajobrazowe
pobrano
977
MAGDALENA RZESZOTARSKA-PAŁKA
Przestrzeń publiczna w mieście
pobrano
743
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA, PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Ochrona krajobrazu w turystyce rowerowej
KONKURSY I WARSZTATY
pobrano
815
PIOTR FIUK
Filharmonia w Szczecinie
pobrano
619
HALINA GARBALIŃSKA
Fotozbiory
pobrano
125
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Domodossola workshop 2008