EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 10 / 2008
space & FORM no 10 / 2008

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński,
prof. PK prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski


Editor
pobrano
430
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
438
WALDEMAR MARZĘCKI
Dziesiąte wydanie czasopisma Przestrzeń i Forma
pobrano
841
WOJCIECH KOSIŃSKI
Preliminaria badań nad tematyką: piękno miasta
TEORIA I HISTORIA
pobrano
537
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzeń centrotwórcza miasta związanego z akwenem wodnym
pobrano
500
ALEKSANDRA DUDA-GRUDZIEŃ
Wybrane osiągnięcia w polskiej, europejskiej i śródziemnomorskiej archeologii miejskiej
pobrano
483
DARIUSZ KOPCIOWSKI
Przekształcenia Kazimierza Dolnego w XIX i XX w.
pobrano
437
PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Materiały źródłowe w badaniu zabytkowych założeń ogrodowych
pobrano
492
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Otwarta przestrzeń pogranicza
pobrano
617
WOJCIECH PĘSKI
Aktualność idei oraz prac prof. Piotra Zaremby
pobrano
517
EWA AUGUSTYN-LENDZION
O związku przestrzeni z formą
ARCHITEKTURA
pobrano
497
PIOTR ARLET, JOANNA ARLET
Tradycyjna architektura drewniana wyspy Rugii
pobrano
482
PIOTR ARLET, JAKUB SKIBICKI
Architektura miast północnej Finlandii
pobrano
453
WOJCIECH BAL
Nadmorskie kreacje
pobrano
483
ROBERT BAREŁKOWSKI
Detal i deprawacja
pobrano
634
MAREK CZYŃSKI
Architektura, stres i potrzeba bezpieczeństwa
pobrano
444
DARIUSZ KRONOWSKI
Architektura wysokogórska - szanse XXI wieku
pobrano
473
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA
Fasady medialne
pobrano
1401
GRZEGORZ WOJTKUN
Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce
pobrano
531
MAREK WOŁOSZYN
Ujmowanie - kształtowanie przestrzeni wewnątrz kwartałów zabudowy czynszowej
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
587
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzenne rozmieszczenie budynków wyższych uczelni
pobrano
631
LECHOSŁAW CZERNIK
Struktura osadnictwa wiejskiego w strefie suburbanizacji Hamburga
pobrano
573
ARTUR JASIŃSKI
Znaczenie budynków wysokich i wysokościowych we współczesnej urbanistyce
pobrano
518
JOANNA MAŁEK, BOŻENA BERNAT
Projekt zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowo-usługowego na terenie Przęsocina
pobrano
480
WOJCIECH PAWŁOWSKI
Umiejscowienie geograficzne i fizjograficzne jako czynnik przemian wiejskich jednostek osadniczych na Pomorzu Zachodnim
pobrano
510
ALICJA ŚWITALSKA
Przestrzeń ciągu pieszego w Walencji i forma jego zagospodarowania
pobrano
461
MARIUSZ TUSZYŃSKI
Śródmiejskie osiedle mieszkaniowe z drugiej połowy XX w. w strukturze historycznego centrum wybranych miast Pomorza Zachodniego
pobrano
711
ADAM ZWOLIŃSKI
Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych
KRAJOBRAZ
pobrano
602
TOMASZ JELEŃSKI
Przestrzeń publiczna w VIII. dzielnicy Krakowa - aspekty krajobrazowe
pobrano
632
MAGDALENA RZESZOTARSKA-PAŁKA
Przestrzeń publiczna w mieście
pobrano
437
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA, PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Ochrona krajobrazu w turystyce rowerowej
KONKURSY I WARSZTATY
pobrano
472
PIOTR FIUK
Filharmonia w Szczecinie
pobrano
365
HALINA GARBALIŃSKA
Fotozbiory
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Domodossola workshop 2008