|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 10 / 2008
space & FORM no 10 / 2008

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński,
prof. PK prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski


Editor
pobrano
1109
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
1217
WALDEMAR MARZĘCKI
Dziesiąte wydanie czasopisma Przestrzeń i Forma
pobrano
2199
WOJCIECH KOSIŃSKI
Preliminaria badań nad tematyką: piękno miasta
TEORIA I HISTORIA
pobrano
1106
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzeń centrotwórcza miasta związanego z obszarem wodnym
pobrano
1386
ALEKSANDRA DUDA-GRUDZIEŃ
Wybrane osiągnięcia w polskiej, europejskiej i śródziemnomorskiej archeologii miejskiej
pobrano
1326
DARIUSZ KOPCIOWSKI
Przekształcenia Kazimierza Dolnego w XIX i XX w.
pobrano
1198
PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Materiały źródłowe w badaniu zabytkowych założeń ogrodowych
pobrano
1368
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Otwarta przestrzeń pogranicza
pobrano
2108
WOJCIECH PĘSKI
Aktualność idei oraz prac prof. Piotra Zaremby
pobrano
1285
EWA AUGUSTYN-LENDZION
O związku przestrzeni z formą
ARCHITEKTURA
pobrano
1359
PIOTR ARLET, JOANNA ARLET
Tradycyjna architektura drewniana wyspy Rugii
pobrano
1215
PIOTR ARLET, JAKUB SKIBICKI
Architektura miast północnej Finlandii
pobrano
1148
WOJCIECH BAL
Nadmorskie kreacje
pobrano
1314
ROBERT BAREŁKOWSKI
Detal i deprawacja
pobrano
1566
MAREK CZYŃSKI
Architektura, stres i potrzeba bezpieczeństwa
pobrano
1096
DARIUSZ KRONOWSKI
Architektura wysokogórska - szanse XXI wieku
pobrano
1227
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA
Fasady medialne
pobrano
2295
GRZEGORZ WOJTKUN
Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce
pobrano
1287
MAREK WOŁOSZYN
Ujmowanie - kształtowanie przestrzeni wewnątrz kwartałów zabudowy czynszowej
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
1281
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Przestrzenne rozmieszczenie budynków wyższych uczelni
pobrano
1623
LECHOSŁAW CZERNIK
Struktura osadnictwa wiejskiego w strefie suburbanizacji Hamburga
pobrano
1267
ARTUR JASIŃSKI
Znaczenie budynków wysokich i wysokościowych we współczesnej urbanistyce
pobrano
1249
JOANNA MAŁEK, BOŻENA BERNAT
Projekt zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowo-usługowego na terenie Przęsocina
pobrano
1193
WOJCIECH PAWŁOWSKI
Umiejscowienie geograficzne i fizjograficzne jako czynnik przemian wiejskich jednostek osadniczych na Pomorzu Zachodnim
pobrano
1215
ALICJA ŚWITALSKA
Przestrzeń ciągu pieszego w Walencji i forma jego zagospodarowania
pobrano
1134
MARIUSZ TUSZYŃSKI
Śródmiejskie osiedle mieszkaniowe z drugiej połowy XX w. w strukturze historycznego centrum wybranych miast Pomorza Zachodniego
pobrano
1429
ADAM ZWOLIŃSKI
Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych
KRAJOBRAZ
pobrano
1261
TOMASZ JELEŃSKI
Przestrzeń publiczna w VIII. dzielnicy Krakowa - aspekty krajobrazowe
pobrano
1349
MAGDALENA RZESZOTARSKA-PAŁKA
Przestrzeń publiczna w mieście
pobrano
1108
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA, PRZEMYSŁAW KOWALSKI
Ochrona krajobrazu w turystyce rowerowej
KONKURSY I WARSZTATY
pobrano
1181
PIOTR FIUK
Filharmonia w Szczecinie
pobrano
925
HALINA GARBALIŃSKA
Fotozbiory
pobrano
283
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Domodossola workshop 2008