|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 32/2017
SPACE & FORM NO 32/2017pobrano
478
Stopka redakcyjna
pobrano
476
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
562
Robert Barełkowski
MULTI-CRITERIA ASSESSMENT SYSTEM FOR ARCHITECTURAL DESIGN IN PRACTICE AND TEACHING
WIELOKRYTERIALNY SYSTEM OCENY PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W PRAKTYCE I W DYDAKTYCE
pobrano
553
Artur Jasiński
THE FORTIFIED CITY OF XXI CENTURY: ANTITERRORIST PROTECTION OF LOWER MANHATTAN
UFORTYFIKOWANE MIASTO XXI WIEKU: ZABEZPIECZENIE ANTYTERRORYSTYCZNE DOLNEGO MANHATTANU
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
552
Robert Barełkowski
COMPLEX ISSUES IN ARCHITECTURAL DESIGN
ZAGADNIENIA ZŁOŻONE W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM
pobrano
609
Jan Kurek
NORWEGIAN STAVE CHURCHES – IN DIETRICHSON AND HÅKON CHRISTIE RESEARCH
KOŚCIOŁY NORWESKIE TYPU STAV – W BADANIACH DIETRICHSONA I HÅKONA CHRISTIE
pobrano
536
Norbert Laskowski
HYDRAULIC STRUCTURES AS AN INTEGRAL PART OF SYMBIOSIS BETWEEN INDUSTRY AND NATURE
BUDOWLE HYDROTECHNICZNE INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PRZEMYSŁU I NATURY
pobrano
524
Valentin Litovko
INNOVATIVE MEANS OF THE REVIVAL OF SYNTHESIS OF ARTS IN ARCHITECTURE
pobrano
471
Iryna Serhiiuk
ARCHITECTURAL AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF MILITARY GARRISONS IN THE CITIES OF VOLYN
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
465
Serhii Danylov
METHOD OF CLUSTER ANALYSIS IN THE INVESTIGATION OF THE CITY AS AN OPEN DYNAMIC SYSTEM
pobrano
444
Tomasz Dudek, Dominika Hajdo
DEMAND FOR GREEN AREAS MEANT FOR RECREATION IN RZESZOW
ZAPOTRZEBOWANIE NA TERENY ZIELENI JAKO PRZESTRZEŃ DO REKREACJI W RZESZOWIE
pobrano
421
Olga Kopczyńska
ANALYSIS OF PEATLANDS OF SZCZECIN’S SURROUNDINGS IN TERMS OF SUITABILITY FOR DEVELOPMENT
ANALIZA TORFOWISK OKOLIC SZCZECINA POD WZGLĘDEM PRZYDATNOŚCI POD ZABUDOWĘ
pobrano
588
Daria R. Levchenko
THE TECHNIQUES OF EFFECTIVE USE OF RECREATIONAL AREAS OF THE UNIVERSITY COMPLEXES
pobrano
425
Konrad Urbanowicz, Karolina Obuszko
URBAN DEVELOPMENT IN STOCKHOLM IN 20TH CENTURY ON SELECTED EXAMPLES
URBANISTYCZNY ROZWÓJ SZTOKHOLMU W XX WIEKU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
pobrano
414
Olha Pokladok
FEATURES OF THE ARCHITECTURE LANDSCAPE ARRANGEMENT AND OBJECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF RECREATION SYSTEM IN LVIV SUBURBAN
CECHY ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNEJ I KRAJOBRAZOWEJ ORAZ CELE ROZWOJU SYSTEMU PODMIEJSKICH TERENÓW MIASTA LWÓW
pobrano
409
Lyudmila М. Shvets
THE DEVELOPMENT OF TOWNS’ RAILWAY COMPLEXES
ROZWÓJ DWORCOWYCH KOMPLEKSÓW KOLEJOWYCH MAŁYCH MIAST
pobrano
410
Marzena Suchocka, Aleksandra Dobrowolska, Joanna Kosno, Joanna Krupa
PROJECT OF THE MILANOWSKI CULTURAL CENTER – GREEN PRELUDE SPACE, AS A MANIFESTATION OF THE LOCAL IDENTITY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PRZY MILANOWSKIM CENTRUM KULTURY – ZIELONE PRELUDIUM, JAKO PRZEJAW LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI MIASTA
pobrano
379
Anna Ziobro
CONSEQUENCES OF CHANGES IN THE SPATIAL STRUCTURE IN POST-WAR DEVELOPMENT PLANS OF CRACOW
KONSEKWENCJE ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ W POWO-JENNYCH PLANACH ROZWOJU KRAKOWA
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
459
Klara Czyńska
ASSESSMENT OF TALL BUILDINGS VISUAL IMPACT ON SELECTED LANDSCAPE INTERIORS USING THE VIS METHOD
OCENA ODDZIAŁYWANIA WIZUALNEGO ZABUDOWY WYSOKIEJ NA WYBRANE WNĘTRZA KRAJOBRAZOWE Z UŻYCIEM METODY VIS
pobrano
422
Miłosz Zieliński
USING THE RESULTS OF PUBLIC CONSULTATIONS IN THE DESIGN OF AN URBAN PUBLIC SPACE - THE CASE STUDY OF WARSAW
WYKORZYSTANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PROJEKTOWANIU MIESKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – STUDIUM PRZYPADKU Z WARSZAWY