EN |  PL
ADRES KORESPONDENCYJNY

przestrzeń i FORMA
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Poland
PL 71-210 Szczecin
ul. Żołnierska 50

Sekretariat redakcji:
tel. +48 91 449-56-79
e-mail: przestrzen.i.forma@gmail.com


RADA REDAKCYJNA

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
(redaktor naczelny naukowy | scientific editor-in-chief)

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
(redaktor naczelny | editor-in-chief)

dr inż. arch. Klara Czyńska
(z-ca redaktora naczelnego | vice editor-in-chief)

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof ZUT
(redaktor ds. współpracy zagranicznej | editor for international cooperation)

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
(redaktor ds. współpracy zagranicznej | editor for international cooperation)

mgr inż. arch. Alicja Świtalska
(sekretarz redakcji | editorial manager)

dr inż. arch. Adam Zwoliński
(sekretarz redakcji | editorial manager)

dr inż. arch. Jaryna Onufriw
(redaktor tematyczny | thematic editor)

dr inż. arch. Jakub Bil
(redaktor tematyczny | thematic editor)

dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
(redaktor tematyczny | theme editor)

dr inż. arch. Miłosz Zieliński
(redaktor tematyczny | theme editor)